Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dziadowa Kłoda
  • Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP

Rejestr wyborców

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców obywateli polskich – stale zamieszkałych na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały, nigdzie nie zamieszkałych , przebywających stale na terenie gminy lub zamieszkałych na terenie gminy pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały na terenie gminy (wzór wniosku do pobrania w pokoju Nr 4).Decyzję o w[pisaniu do rejestru wyborców można wydać w sytuacji, kiedy zostanie udowodnione, że dana osoba na stałe zamieszkuje pod określonym adresem. To do wnioskodawcy należy udokumentowaniem tego faktu, poprzez przedłożenie dokumentów potwierdzających stały pobyt pod wskazanym adresem, tj. dokumentu najmu lub własności, oświadczeń osób wspólnie zamieszkujących. Niewykazanie stałego zamieszkania na terenie gminy Dziadowa Kłoda może skutkować wydaniem decyzji o odmowie wpisania do rejestru wyborców.
  2. Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.
  3. Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium RP (druk deklaracji pokój Nr 4)

Opłaty:

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Dziadowa Kłoda
ul. Oleśnicka 1 , POKÓJ NR 4.
Tel: 62 786 92 84

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Decyzja o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców, zgodnie z art.20 § 1 kodeksu wyborczego, zostaje wydana w terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku.

Wójt Gminy Dziadowa Kłoda - przed wydaniem decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców - jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania pod wskazanym adresem na obszarze gminy Dziadowa Kłoda.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Oleśnicy w terminie 5 dni od dnia doręczenia decyzji stronie , za pośrednictwem Wójta Gminy Dziadowa Kłoda.

Jednostka odpowiedzialna:

Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych Aleksandra Bober.
TEL: 62 786 92 84

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. Nr poz. 754 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2017r. poz.2209) w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze.

Dodatkowe dokumenty:

Brak.

Uwagi:

Wyborca wpisany do rejestru wyborców w innej gminie, który złożył w gminie, w której jest zameldowany na pobyt stały, oświadczenie iż ponownie stale zamieszkał na jej obszarze pod adresem zameldowania na pobyt stały, wpisany zostanie do rejestru wyborców w gminie stałego zameldowania.

Kategoria: Rejestr wyborców [3]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
doc 2023-05-30 Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców 13,54KB -
doc 2023-05-30 Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców oraz deklaracja
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców oraz deklaracja 27,52KB -
doc 2023-05-30 Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców 16,5KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Gmina Dziadowa Kłoda
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM.pl 2023-05-30 14:40
Aktualizacja publikacji
Katowice IntraCOM.pl 2023-05-30 14:42
Wytworzenie publikacji
Wójt Gminy Dziadowa Kłoda 2023-05-30 14:42
Zatwierdzenie
Wójt Gminy Dziadowa Kłoda 2023-05-30 14:42
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry