Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dziadowa Kłoda
 • Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Menu Przedmiotowe/Informacje Urzędu/Jak załatwić sprawę/Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów (..)

Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wymagane dokumenty:

 1. Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług w roku poprzednim.

Opłaty:

 1. Wysokość opłaty rocznej – stawki podatkowe:
  1. 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  2. 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  3. 2100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu.
 2. Jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła:
  1. 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu i piwa – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  2. 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18%, z wyjątkiem piwa – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  3. 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Dziadowa Kłoda
ul. Oleśnicka 1 , POKÓJ NR 4
Tel: 62 786 92 80

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 1. Składanie oświadczeń do 31 stycznia każdego roku.
 2. Uiszczanie opłaty:
  1. do 31 stycznia każdego roku – I rata
  2. do 31 maja każdego roku – II rata
  3. do 30 września każdego roku – III rata

Tryb odwoławczy:

Nie przewiduje się.

Jednostka odpowiedzialna:

Kinga Ilska, Łucja Kicol – stanowisko ds. społecznych
Tel: 62 786 92 84
POKÓJ Nr 4

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jenolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473).

Dodatkowe dokumenty:

Brak.

Uwagi:

 1. Płatność gotówką w BS w Dziadowej Kłodzie lub
 2. Przelewem na rachunek Urzędu Gminy w Dziadowej Kłodzie.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Gmina Dziadowa Kłoda
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM.pl 2023-05-31 08:51
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Wójt Gminy Dziadowa Kłoda 2023-05-31 08:51
Zatwierdzenie
Wójt Gminy Dziadowa Kłoda 2023-05-31 08:51
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry