Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dziadowa Kłoda
  • Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Menu Przedmiotowe/Informacje Urzędu/Jak załatwić sprawę/Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o podanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
  2. Dokumentacja techniczna.

Opłaty:

Opłata za wydanie decyzji administracyjnej - 105 zł

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Dziadowa Kłoda
ul. Oleśnicka 1 , POKÓJ NR 11
Tel: 62 786 92 80

Termin i sposób załatwienia sprawy:

W terminie 14 dni. Załatwienie sprawy w formie wydania decyzji o warunkach wykonania przyłącza do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Wójta Gminy Dziadowa Kłoda.

Jednostka odpowiedzialna:

Inspektor Ryszard Jurowicz – stanowisko ds. inicjatyw gospodarczych
Tel: 62 786 92 81

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)
  3. Uchwała Nr XIII/ 77 /03 Rady Gminy w Dziadowej Kłodzie z dnia 30.12.2003 r. w sprawie Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków.

Dodatkowe dokumenty:

Do wniosku należy dołączyć plany sytuacyjne w skali 1 : 500 – szt. 1

Uwagi:

Zaleca się, aby wniosek o podanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wypełnić w obecności uprawnionego specjalisty (projektanta).

Kategoria: Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej [4]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
doc 2023-05-31 Wniosek o podanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
Wniosek o podanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej 24,5KB -
pdf 2023-05-31 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 69,26KB zobacz
pdf 2023-05-31 Ustawa o samorządzie gminnym
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
Ustawa o samorządzie gminnym 276,09KB zobacz
pdf 2023-05-31 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 217,94KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Gmina Dziadowa Kłoda
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM.pl 2023-05-31 07:50
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Wójt Gminy Dziadowa Kłoda 2023-05-31 07:50
Zatwierdzenie
Wójt Gminy Dziadowa Kłoda 2023-05-31 07:50
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry