Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dziadowa Kłoda
  • Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP

Rejestry i ewidencje

Rejestry i ewidencje udostępniane - nazwy rejestrów z podziałem na referaty

Biuro Rady Gminy

osoba prowadząca Malwina Trzcińska:

Biuro Rady Gminy
L.P. Nazwa Rejestru Imię i Nazwisko osoby prowadzącej Telefon
1 Rejestr uchwał Rady Gminy w Dziadowej Kłodzie Marta Janic 786 92 84
2 Rejestr interpelacji Marta Janic 786 92 84
3 Rejestr wniosków z komisji i rady Marta Janic 786 92 84
4 Rejestr sołtysów Anna Tarchała 786 92 84
5 Rejestr jednostek pomocniczych Marta Janic 786 92 84

Referat Organizacyjny

Zastępca Wójta mgr Irena Małecka:

Referat Organizacyjny
L.P. Nazwa Rejestru Imię i Nazwisko osoby prowadzącej Telefon
1 Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych Marta Janic 786 92 84
2 Rejestr oświadczeń majątkowych Marta Janic 786 92 84
3 Rejestr zarządzeń i postanowień Wójta Marta Janic 786 92 84
4 Rejestr skarg i wniosków Beata Rosiek 786 92 84
5 Rejestr korespondencji Beata Rosiek 786 92 84
6 Rejestr delegacji Beata Rosiek 786 92 80
7 Rejestr przeprowadzonych kontroli zewnętrznych Beata Rosiek 786 92 80
8 Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu Marta Janic 786 92 80
9 Rejestr legitymacji ubezpieczeniowych Ewa Lempert 786 92 87
10 Rejestr osób prawnych - -
11 Rejestr wydanych zaświadczeń dot. poświadczeń zameldowania Teresa Tronina 786 92 84
12 Rejestr wyborców i mieszkańców Teresa Tronina 786 92 84
13 Rejestr decyzji w sprawie ewidencji ludności Teresa Tronina 786 92 84
14 Rejestr cudzoziemców i obywateli polskich zameldowanych do 2 m-cy  Teresa Tronina 786 92 84
15 Rejestr mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy do i ponad 2 miesiące Teresa Tronina 786 92 84
16 Rejestr udostępnionych informacji publicznych Marzena Cichos 786 92 85
17 Rejestr dowodów osobistych Teresa Tronina 786 92 84
18 Rejestr udzielonych zamówień publicznych Ryszard Jurowicz 786 92 81
19 Rejestr umów Ryszard Jurowicz 786 92 81
20 Rejestr zabytków Teresa Tronina 786 92 84
21 Rejestr pomników przyrody Teresa Tronina 786 92 84
22 Rejestr zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów Barbara Zawiślańska-Józefiak 786 92 88
23 Rejestr zasobów mieszkaniowych gminy Teresa Tronina 786 92 84
24 Ewidencja dróg gminnych Ryszard Jurowicz 786 92 81
25 Rejestr postanowień dotyczących gospodarki odpadami Ryszard Jurowicz 786 92 81
26 Wykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu  Marta Suchecka 786 92 88
27 Rejestr d/s komunalizacji mienia - -
28 Rejestr nieruchomości sprzedanych - -
29 Rejestr umów dzierżawnych - -
30 Rejestr sprzedanych mieszkań komunalnych - -
31 Rejestr użytkowników wieczystych - -
32 Ewidencja Gruntów i Budynków - -
33 Rejestr decyzji o rozgraniczeniu - -
34 Rejestr decyzji na podział działek - -
35 Rejestr działek siedliskowych i dożywotnich - -
36 Rejestr wydanych zaświadczeń o posiadanych lasach w gosp. indywidualnych  Danuta Reszka  786 92 86
37 Rejestr numeracji posesji  - -
38 Rejestr wydanych decyzji na przyłącza wodociągowe Ryszard Jurowicz 786 92 81

Referat Finansowy

Kierownik referatu – Skarbnik Gminy mgr inż. Ewa Lempert:

Referat Finansowy
L.P. Nazwa Rejestru Imię i Nazwisko osoby prowadzącej Telefon
1 Rejestr weksli Ewa Lempert 786 92 85
2 Rejestr wydanych zaświadczeń z tyt. wpłat alkoholowych Ewa Lempert 786 92 85
3 Rejestr wymiarowy w zakresie podatków i zobowiązań pienieżnych dla osób fizycznych Danuta Reszka 786 92 86
4 Rejestr przypisów i odpisów dla osób fizycznych Danuta Reszka 786 92 86
5 Rejestr udzielonych ulg ustawowych (z tyt. nabycia i inwestycji) dla podatku rolnego  Danuta Reszka 786 92 86
6 Rejestr wymiarowy w zakresie podatków i zobowiązań pieniężnych dla osób prawnych  Danuta Reszka 786 92 86
7 Rejestr przypisów i odpisów dla osób prawnych Danuta Reszka 786 92 86
8 Rejestr udzielonych umorzeń w podatku dla osób prawnych  Danuta Reszka 786 92 86
9 Rejestr udzielonych umorzeń w podatku dla osób fizycznych Danuta Reszka 786 92 86
10 Rejestr wydanych zaświadczeń upr. do otrzymania bonów paliwowych  Danuta Reszka 786 92 86
11 Rejestr wydanych zaświadczeń w sprawach podatkowych Danuta Reszka 786 92 86
12 Rejestr odroczeń i rozłożeń na raty Danuta Reszka 786 92 86
13 Rejestr wpisów do ewidencji podmiotów gospodarczych Marta Janic 786 92 84
14 Rejestr zmian w ewidencji podmiotów gospodarczych Marta Janic 786 92 84
15 Rejestr ejestr podmiotów wykreślonych z ewidencji podmiotów gospodarczych  Marta Janic 786 92 84

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Gmina Dziadowa Kłoda
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM.pl 2023-05-10 12:30
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2023-05-16 11:11
Wytworzenie publikacji
Wójt Gminy Dziadowa Kłoda 2023-05-16 11:11
Zatwierdzenie
Wójt Gminy Dziadowa Kłoda 2023-05-16 11:11
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry