Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dziadowa Kłoda
  • Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Menu Przedmiotowe/Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

2022-03-07

Projekt „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dziadowa Kłoda na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2022”

Informacje o projekcie znajdują się w pliku do pobrania w dalszej części strony

2021-12-02

Konsultacje społeczne dotyczące opracowania „Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia” (PZM MOFW) - Etap III

Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia(PZM MOFW) jest strategią działania długoterminowego nastawionego na zapewnienie najlepszych środkówdostępu do celów podróży i usług. Dokumentzawiera plan wdrożenia tych działań.

2019-12-02

Projekt „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dziadowa Kłoda na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027”

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dziadowa Kłoda na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027"

2019-10-16

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu i konsultacji Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Dziadowa Kłoda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

2017-10-06

Ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji

Ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

2017-06-07

Projekt planu zaopatrzenia w ciepło...

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dziadowa Kłoda na lata 2017-2031”

2017-06-07

Program ochrony powietrza

Informacje znajdują się w plikach do pobrania w dalszej części strony

Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry