Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dziadowa Kłoda
  • Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Menu Przedmiotowe/Konsultacje społeczne/Projekt „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dziadowa (..)

Projekt „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dziadowa Kłoda na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027”

Konsultacje społeczne 2 Grudnia 2019

Obwieszczenie

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dziadowa Kłoda na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027"

 Treść obwieszczenia znajduje się w pliku do pobrania w dalszej części strony.

Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dziadowa Kłoda na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027”

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019, poz. 1396 z poźn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 z poźn. zm.), zawiadamiamy o opracowaniu i wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dziadowa Kłoda na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027” w dniach od 02.12.2019 r. do dnia 22.12.2019 r.

Dokument zostanie wyłożony w ww. dniach, do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy w Dziadowej Kłodzie, ul. Oleśnica 1, 56-504 Dziadowa Kłoda, w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: https://bip.dziadowakloda.pl 

Wszyscy mieszkańcy Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.

Uwagimożna zgłaszać w formie pisemnej do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy w Dziadowej Kłodzie lub drogą poczty elektronicznej na adres: urząd.gminy@dziadowakloda.pl do dnia 22.12.2019 r.

Więcej informacji znajduje się w plikach do pobrania w dalszej części strony.

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2023-05-27 Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dziadowa Kłoda na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027"
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dziadowa Kłoda na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027" 2,1MB zobacz
pdf 2023-05-27 Program ochrony środowiska dla Gminy
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
Program ochrony środowiska dla Gminy 3,73MB zobacz
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry