Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dziadowa Kłoda
 • Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Menu Przedmiotowe/Ochrona środowiska/Wycinka Drzew/Wycinka krzewów – aktualne przepisy 2020

Wycinka krzewów – aktualne przepisy 2020

Wycinka Drzew 28 Sierpnia 2020

Definicje

 • Krzew „wieloletnia roślina rozgałęziająca się na wiele równorzędnych zdrewniałych pędów, nietworzącą pnia ani korony, niebędącą pnączem”,
 • Drzewo „wieloletnia roślina o zdrewniałym jednym pędzie głównym (pniu) albo zdrewniałych kilku pędach głównych i gałęziach tworzących koronę w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju rośliny”.

Krzew różni się od Drzewa tym, iż ma wiele zdrewniałych pędów i nie tworzy korony ani pnia.

Bywają też drzewa, które mają wiele pni, a niektóre krzewy osiągają znaczne rozmiary i wraz z wiekiem przyjmują formę drzewiastą.

Problem z kwalifikacją może wystąpić w przypadku różnych gatunków głogów, leszczyny, czy też cisów.

Tuje, uważane powszechnie za krzew, gdy osiągną odpowiedni rozmiar przez Urząd traktowane są jak drzewo i żeby je wyciąć zgodnie z prawem należy wcześniej zamiar ten zgłosić do Urzędu.

Kary naliczane za wycięcie tui bez zezwolenia są wyższe, niż w przypadku usunięcia dębu, buka, czy też lipy.

W celu uniknięcia przykrych konsekwencji i licznych problemów, w przypadku jakiekolwiek wątpliwości, najlepiej zgłosić chęć usunięcia danej rośliny zgłosić do Urząd Gminy w Dziadowj Kłodzie.

Usytuowanie krzewów?

Przykład: czy osoba sama może wyciąć rosnący na gruncie nienależącym do nej między drogą a jej ogrodzeniem krzew, który jej przeszkadza?

 • „Nie” - I nie chodzi tu już o otrzymanie zgody z urzędu.

Ubiegać się o zgodę na wycinkę, lub w przypadku gdy ta zgoda nie jest wymagana, wyciąć roślinę, mogą jedynie posiadacze nieruchomości na której ona rośnie – za zgodną właściciela tej nieruchomości lub właściciel urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej – jeśli dany krzew lub drzewo zagraża funkcjonowaniu tych urządzeń.

Krzew lub Drzewo możemy usunąć jedynie, gdy jesteśmy właścicielami terenu, na którym znajduje się dana roślina lub teren ten dzierżawimy, ale mamy zgodę właściciela.

Kiedy nie jest potrzebna zgoda na wycięcie krzewu?

Jeśli krzew rośnie na prywatnej posesji, na której nie jest prowadzona działalność gospodarcza lub która nie jest wpisana do rejestru zabytków, to taką roślinę możemy śmiało usunąć bez potrzebny zgłoszenia tego do urzędu lub uzyskania jakiejkolwiek zgody. Pamiętajmy jednak, iż przed przystąpieniem do wycinki musimy sprawdzić, czy w jej obrębie nie bytują inne gatunki roślin lub zwierząt będących pod ochroną lub czy jakiś ptak nie uwił sobie w jego gałęziach gniazda i właśnie nie wysiaduje jaj lub opiekuje się potomstwem. W takich przypadkach wykonane wycinki jest oczywiście surowo zabronione i grożą za nie kary finansowe. Krzew, na którym znajduje się opuszczone gniazdo można zgodnie z prawem wyciąć poza sezonem lęgowym, czyli od 16 października do 1 marca. W przypadku, gdy planujemy wykonać wycinkę na terenie, na którym jest prowadzona działalność gospodarcza, wtedy bez ubiegania się o zgodę można usunąć krzew lub skupisko krzewów, gdy ich powierzchnia nie przekracza 25 m² lub gdy są to krzewy owocowe (odmiany sadownicze, typowo konsumpcyjne).

Kiedy jest potrzebna zgoda na wycięcie krzewu?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, jeśli chcemy wyciąć krzew rosnący na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków, to nie ważne czy prowadzimy działalność, czy też nie – przed wycinką musimy uzyskać odpowiednie zezwolenie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – we Wrocławiu.

Żeby otrzymać takie zezwolenie należy wypełnić i złożyć odpowiedni wniosek, czas oczekiwania na wydanie decyzji od dnia złożenia wniosku wynosi od 30 do 60 dni. Zgodę na wycięcie krzewu musimy uzyskać niezależnie od jego wielkości (w odróżnieniu od drzew).

Podsumowanie:

 1. krzew to „wieloletnia roślina rozgałęziająca się na wiele równorzędnych zdrewniałych pędów, nietworzącą pnia ani korony, niebędącą pnączem”
 2. krzewy możemy usuwać jedynie, gdy jesteśmy właścicielem terenu, na którym rośnie lub dzierżawcą – za zgodą właściciela
 3. nie potrzebujemy zgody na wycięcie krzewu jeśli rośne na:
  • prywatnej posesji, na której nie jest prowadzona działalność gospodarcza, a teren jest nie jest wpisany do rejestru zabytków
  • terenie, na którym prowadzona jest działalność gospodarcza, ale krzew lub skupisko krzewów zajmuje powierzchnię nieprzekraczającą 25 m² lub należy do gatunków krzewów owocowych (odmian sadowniczy, konsumpcyjnych)
 4. potrzebujemy zgodę na wycięcie krzewu jeśli rośnie on na terenie:
  • który wpisany jest do rejestru zabytków
  • na którym prowadzona jest działalność gospodarcza, a powierzchnia krzewu lub skupiska krzewów przekracza 25 m²
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry