Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dziadowa Kłoda
  • Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Menu Przedmiotowe/Ochrona środowiska/Wycinka Drzew/Usuwanie wiatrołomów na terenie prywatnym

Usuwanie wiatrołomów na terenie prywatnym

Wycinka Drzew 28 Sierpnia 2022

Zgodnie z przepisami z dnia 17 czerwca 2017 o ochronie przyrody nie wolno usuwać powalonych (wywrotów) lub złamanych drzew (złomu), jeśli wcześniej nie zgłosimy tego do urzędu. Działanie takie jest niezgodne z prawem i grożą za nie kary pieniężne.

Jeżeli (wywrot/złom) stanowi realne, nagłe zagrożenia zdrowia lub życia ludzi lub blokuje ciągi komunikacyjne, takie jak np. chodniki czy ulice, należy jak najszybciej wezwać straż pożarną lub inne właściwe służby, które to powinny we własnym zakresie pozbyć się jej, a następnie fakt ten zgłosić do odpowiedniego organu.

W sytuacji, gdy wiatrołom nie stwarza niebezpieczeństwa, właściciel terenu na którym się on znajduje, powinien zgłosić chęć jego usunięcia przez wypełnienie i dostarczenie do urzędu wniosku „Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa” ( plik znajduje się w dalszej części strony w plikach do pobrania).

Urząd ma 21 dni na dokonanie oględzin w celu potwierdzenia, iż dane drzewo rzeczywiście nadaje się do usunięcia i że nie jest zasiedlone przez prawnie chronione gatunki innych roślin lub zwierząt.

Po 14 dniach wydana zostanie decyzja. Dopiero po otrzymaniu zgody można legalnie usunąć wiatrołom, co leży po stronie właściciela gruntu.

Sytuacje, w których zgłoszenie chęci usunięcia nie jest potrzebne:

Drzewa owocowe (poza tymi, które rosną na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków) oraz niewielkie drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

W tych szczególnych przypadkach można wyciąć drzewo zaraz po jego zniszczeniu.

Usuwanie wiatrołomów na terenie firmy

Złamane w wyniku czynników naturalnych drzewo (zwane złomem), jak i wywrócone (zwane wywrotem), należy zgłosić poprzez dostarczenie Wniosku o uprzątnięcie/uznanie drzewa/krzewu za złom/wywrot (załącznik znajduje się poniżej w dalszej części strony).

Może to uczynić osoba lub podmiot posiadający tytuł prawny do gruntu (bez opłat). Następnie przeprowadzone zostaną oględziny w celu potwierdzenia, iż dane drzewo rzeczywiście stanowi złom lub wywrot i że nie jest zasiedlone przez chronione gatunki. Uszkodzone drzewo można z godnie z prawem wyciąć po zakończeniu tych czynności.

Jego usunięcie leży po stronie właściciela działki, na której ono rośnie. Urząd ma zazwyczaj 30 dni na wydanie decyzji, w szczególnie skomplikowanych sprawach może się to przeciągnąć nawet do 60.

Sytuacje, w których zgłoszenie chęci usunięcia nie jest potrzebne:

Drzewa owocowe oraz niewielkie drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
Kategoria: Powiązane pliki [4]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Wycinka drzew
doc 2023-05-25 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 15,98KB -
pdf 2023-05-25 zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 195,99KB zobacz
doc 2023-05-25 Wniosek o uprzątnięcie wywrotów złomu
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
Wniosek o uprzątnięcie wywrotów złomu 17,23KB -
pdf 2023-05-25 Wniosek o uprzątnięcie wywrotów złomu
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
Wniosek o uprzątnięcie wywrotów złomu 149,34KB zobacz
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry