Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dziadowa Kłoda
 • Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Menu Przedmiotowe/Ochrona środowiska/Wycinka Drzew/Przepisy dotyczące wycinki drzew - 2020 r.

Przepisy dotyczące wycinki drzew - 2020 r.

Wycinka Drzew 28 Sierpnia 2020

Jak zgodnie z prawem wyciąć drzewo

Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące wycinki drzew reguluje nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, która weszła w życie dnia 17 czerwca 2017 roku.

Osoba, która chce usunąć drzewo, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, rosnące na terenie nieruchomości do niej należącej (lub dzierżawionej – za zgodą właściciela), musi fakt ten zgłosić do Urzędu Gminy w Dziadowej Kłodzie (nie pobiera sie za to opłat). Niedopełnienie tego obowiązku podlega karze finansowej. wyżej wymienionych przepisów nie stosuje się (czyli nie trzeba zgłaszać chęci wycinki) w przypadku:

 1. Drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,
 2. Drzew owocowych (orzech włoski również uznawany jest za drzewo owocowe)

Te same wytyczne dotyczące wielkości drzew, obowiązują także w przypadki drzew rosnących na terenie nieruchomości prywatnej lub jej części wpisanej do rejestru zabytków.

Wyjątek stanowią drzewa owocowe, na wycięcie których należy uzyskać stosowną zgodę, gdy ich pień na wysokości 5 cm przekracza 50 cm.

Odpowiednie zgłoszenie należy kierować do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (we Wrocławiu).

Przed rozpoczęciem prac związanych z wycinką, należy zwrócić uwagę, czy w konarach drzewa, które planujemy usunąć (nawet wtedy, gdy ze względu na jego wielkość nie musimy tego zgłaszać) nie bytują ptaki lub inne zwierzęta pod ochroną

W tym przypadku zezwolenie na wycinkę wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Niemniej jednak można je wyciąć bez potrzeby uzyskania stosownej zgody poza sezonem lęgowym, czyli od 16 października do końca lutego.

Po złożeniu zgłoszenia, urząd ma 21 dni na przeprowadzenie oględzin na miejscu planowanej wycinki, następnie 14 dni na wyrażenie sprzeciwu, który wysłany zostanie listownie do zgłaszającego.

Jeśli po upływie tego czasu właściciel nie otrzyma odmowy, może zgodnie z prawem ściąć drzewo (brak sprzeciwu uznaje się za udzielenie zezwolenia tzw milcząca zgoda).

Decyzja jest ważna przez 6 miesięcy od dnia oględzin. Konsekwencją wycięcia drzewa bez otrzymania zgody są kary pieniężne. Ich wysokość zależy od rodzaju lub gatunku drzewa oraz od jego obwodu na wysokości 130 cm.

Uwaga: jeśli w miejscu gdzie rosło wycięte drzewo, w okresie 5 lat od przeprowadzenia oględzin, właściciel działki postawi budynek mający związek z prowadzeniem działalności gospodarczej, będzie musiał uiścić opłaty za jego usunięcie!

Prosimy o tym pamiętać, jeśli planują Państwo takie inwestycje w najbliższych latach.

Podsumowanie:

 • możesz wyciąć drzewo tylko wtedy, gdy rośnie na należącym do ciebie terenie (lub za zgodną właściciela terenu)
 • bez zgłoszenia możesz wyciąć drzewo, jeśli jego obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 50 cm (z nielicznymi wyjątkami gatunkowymi)
 • bez zgłoszenia możesz wyciąć drzewo owocowe – chyba że rośnie na terenie wpisanym do rejestru zabytków
 • należy upewnić się, czy na drzewie które planujesz wyciąć nie bytują zwierzęta lub rośliny objęte ochroną gatunkową
  zgłoszenie przyjmuje, bez pobierania jakichkolwiek opłat, wójt.
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry