Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dziadowa Kłoda
 • Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

O wykazie

Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, określonych w art. 19 ust. 2 i znajdujących się w ich posiadaniu, a także, zgodnie z art. 19 ust. 6 obowiązek prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003 roku w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. z 2003 r. Nr 110, poz. 1058) zawiera wzory kart informacyjnych.

Poniżej znajduje się 9 spisów kart informacyjnych, które tworzone są w ramach każdej z kategorii dokumentów (od A do I):

Więcej informacji można również uzyskać na stronie internetowej www.ekoportal.gov.pl 

Spis kart informacyjnych

Rodzaj dokumentu:

 1.  Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego - A1 09.06.2008 r.
 2. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne - B1 25.07.2008 r.
 3. Projekty: polityk, strategii, planów lub programów
 4. Polityka, strategia, plan lub program
 5. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie, dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzone na potrzeby ewidencji odpadów
 6. Prognoza oddziaływania na środowisko, dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, opracowanie ekofizjologiczne, rejestr substancji niebezpiecznych, wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska, rejestr poważnych awarii
 7. Wykaz, zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
 8. Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia
 9. Inne dokumenty
 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Gmina Dziadowa Kłoda
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM.pl 2023-05-10 13:16
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2023-05-17 11:07
Wytworzenie publikacji
Wójt Gminy Dziadowa Kłoda 2023-05-17 10:58
Zatwierdzenie
Wójt Gminy Dziadowa Kłoda 2023-05-17 10:58
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry