Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dziadowa Kłoda
  • Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP

Karta typu A

Formularz A - karta informacyjna dla:

  • wniosków o wydanie decyzji,
  • wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
  • wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
Numer wpisu A1
Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej - budowa hali sportowej przy Zespole Szkół
w Dziadowej Kłodzie
Znak sprawy 7624/2/ST/2008
Data złożenia   09.06.2008
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, siedziba, adres, REGON)

Gmina Dziadowa Kłoda, Ul. Oleśnicka 1, 56- 504 Dziadowa Kłoda 250855044

Wyszczególnienie załączników do wniosku

poświadczona kopia mapy ewidencyjnej, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziadowa Kłoda, mapa zasadnicza do celów opiniodawczych

Nazwa organu - adresata wniosku Wójt Gminy Dziadowa Kłoda
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy w Dziadowej Kłodzie, pokój nr 13, tel. 062 786 92 88

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie o decyzji lub postanowień) Wniosek uwzględniony, B1
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji brak
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy B1
Uwagi -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Gmina Dziadowa Kłoda
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM.pl 2023-05-10 13:17
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2023-05-17 11:29
Wytworzenie publikacji
Wójt Gminy Dziadowa Kłoda 2023-05-17 11:20
Zatwierdzenie
Wójt Gminy Dziadowa Kłoda 2023-05-17 11:20
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry