Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dziadowa Kłoda
  • Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP

Karta typu G

Formularz G - karta informacyjna dla:

  • wykazów, zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
Wykaz, zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska - 1
Numer wpisu OS. 6223/37/2004
Zakres przedmiotowy dokumentu  Decyzja Starosty Powiatu Oleśnickiego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków bytowych ze wsi Dziadowa Kłoda do rowu H w km 0+260 po uprzednim ich oczyszczeniu na mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków typu „BIOBLOK” Mu-300
Podmiot korzystający ze środowiska, którego dokument dotyczy (imię  i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Spółdzielnia Produkcyjno – Handlowa „Samopomoc Chłopska” w Sycowie; ul. Ogrodowa 4; 56-500 Syców
Okres, którego dokument dotyczy i data złożenia wykazu Pozwolenie wodnoprawne wydane na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2010 roku. Data złożenia wykazu: 23 marca 2007 r.
Informacja, czy wydano decyzję w trybie art. 288 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska  Nie
Miejsce przechowywania dokumentu (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, Numer pokoju, Numer telefonu kontaktowego) Urząd Gminy w Dziadowej Kłodzie, ul. Oleśnicka 1, 56-504 Dziadowa Kłoda Ryszard Woitun, pokój Nr 12, Tel. 062 786 92 88
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  Brak
Numery innych kart w wykazie dotyczących jednostki organizacyjnej, której wykaz/informacja dotyczy  Brak
Uwagi  Brak
Wykaz, zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska - 2
Numer wpisu 7034/1/2005
Zakres przedmiotowy dokumentu  Wniosek Wójta Gminy Dziadowa Kłoda o przeniesienie wykonalności Decyzji Nr OS. 6223/37/2004 z dnia 21 października 2004 r. ze Spółdzielni Produkcyjno - Handlowej „Samopomoc Chłopska” w Sycowie, ul. Ogrodowa 4, 56-500 Syców na rzecz Gminy Dziadowa Kłoda, ul. Oleśnicka 1, 56-504 Dziadowa Kłoda
Podmiot korzystający ze środowiska, którego dokument dotyczy (imię  i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Gmina Dziadowa Kłoda ul. Oleśnicka 1, 56-504 Dziadowa Kłoda REGON: 250855044
Okres, którego dokument dotyczy i data złożenia wykazu Pozwolenie wodnoprawne wydane na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2010 roku. Data złożenia wykazu: 23 marca 2007 r.
Informacja, czy wydano decyzję w trybie art. 288 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska Nie
Miejsce przechowywania dokumentu (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, Numer pokoju, Numer telefonu kontaktowego) Urząd Gminy w Dziadowej Kłodzie, ul. Oleśnicka 1, 56-504 Dziadowa Kłoda Ryszard Woitun, pokój Nr 12, Telefon 062 786 92 88
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji Brak
Numery innych kart w wykazie dotyczących jednostki organizacyjnej, której wykaz/informacja dotyczy Nr SR. 6223/24/2005
Uwagi Brak
Wykaz, zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska - 3
Numer wpisu SR. 6223/24/2005
Zakres przedmiotowy dokumentu  Decyzja Starosty Powiatu Oleśnickiego o przeniesieniu wykonalności Decyzji Nr OS. 6223/37/2004 z dnia 21 października 2004 r. ze Spółdzielni Produkcyjno - Handlowej „Samopomoc Chłopska” w Sycowie, ul. Ogrodowa 4, 56-500 Syców na rzecz Gminy Dziadowa Kłoda, ul. Oleśnicka 1, 56-504 Dziadowa Kłoda
Podmiot korzystający ze środowiska, którego dokument dotyczy (imię  i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Gmina Dziadowa Kłoda ul. Oleśnicka 1, 56-504 Dziadowa Kłoda REGON: 250855044
Okres, którego dokument dotyczy i data złożenia wykazu Pozwolenie wodnoprawne wydane na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2010 roku. Data złożenia wykazu: 23 marca 2007 r.
Informacja, czy wydano decyzję w trybie art. 288 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska Nie
Miejsce przechowywania dokumentu (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, Numer pokoju, Numer telefonu kontaktowego) Urząd Gminy w Dziadowej Kłodzie, ul. Oleśnicka 1, 56-504 Dziadowa Kłoda Ryszard Woitun, pokój Nr 12, Telefon 062 786 92 88
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji Brak
Numery innych kart w wykazie dotyczących jednostki organizacyjnej, której wykaz/informacja dotyczy Nr 7034/1/2005
Uwagi Brak
Wykaz, zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska - 4
Numer wpisu Nr 4
Zakres przedmiotowy dokumentu  Analiza ścieków surowych i oczyszczonych
Podmiot korzystający ze środowiska, którego dokument dotyczy (imię  i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Gmina Dziadowa Kłoda ul. Oleśnicka 1, 56-504 Dziadowa Kłoda REGON: 250855044
Okres, którego dokument dotyczy i data złożenia wykazu Data wykonania pomiaru 10.08.2005 r. Data złożenia wykazu: 23 marca 2007 r.
Informacja, czy wydano decyzję w trybie art. 288 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska Nie
Miejsce przechowywania dokumentu (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, Numer pokoju, Numer telefonu kontaktowego) Urząd Gminy w Dziadowej Kłodzie, ul. Oleśnicka 1, 56-504 Dziadowa Kłoda Ryszard Woitun, pokój Nr 12, Telefon 062 786 92 88
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji Brak
Numery innych kart w wykazie dotyczących jednostki organizacyjnej, której wykaz/informacja dotyczy 7034/1/2005 SR. 6223/24/2005
Uwagi Brak
Wykaz, zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska - 5
Numer wpisu Nr 5
Zakres przedmiotowy dokumentu  Analiza ścieków surowych i oczyszczonych
Podmiot korzystający ze środowiska, którego dokument dotyczy (imię  i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Gmina Dziadowa Kłoda ul. Oleśnicka 1, 56-504 Dziadowa Kłoda REGON: 250855044
Okres, którego dokument dotyczy i data złożenia wykazu Data wykonania pomiaru 30.08.2006 r. Data złożenia wykazu: 23 marca 2007 r.
Informacja, czy wydano decyzję w trybie art. 288 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska Nie
Miejsce przechowywania dokumentu (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, Numer pokoju, Numer telefonu kontaktowego) Urząd Gminy w Dziadowej Kłodzie, ul. Oleśnicka 1, 56-504 Dziadowa Kłoda Ryszard Woitun, pokój Nr 12, Telefon 062 786 92 88
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji Brak
Numery innych kart w wykazie dotyczących jednostki organizacyjnej, której wykaz/informacja dotyczy 7034/1/2005 SR. 6223/24/2005 Nr 4
Uwagi Brak
Wykaz, zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska - 6
Numer wpisu OSgw 6210/22/98
Zakres przedmiotowy dokumentu  Decyzja Wojewody Kaliskiego z dnia 09.06.1998 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dziadowa Kłoda pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego Dziadowa Kłoda
Podmiot korzystający ze środowiska, którego dokument dotyczy (imię  i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Wójt Gminy Dziadowa Kłoda ul. Oleśnicka 1, 56-504 Dziadowa Kłoda
Okres, którego dokument dotyczy i data złożenia wykazu Decyzja ważna na okres 20 lat, to jest do 2018 roku włącznie. Data złożenia wykazu: 23 marca 2007 r.
Informacja, czy wydano decyzję w trybie art. 288 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska Nie
Miejsce przechowywania dokumentu (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, Numer pokoju, Numer telefonu kontaktowego) Urząd Gminy w Dziadowej Kłodzie, ul. Oleśnicka 1, 56-504 Dziadowa Kłoda Ryszard Woitun, pokój Nr 12, Telefon 062 786 92 88
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji Brak
Numery innych kart w wykazie dotyczących jednostki organizacyjnej, której wykaz/informacja dotyczy Osuw 6210/23/98
Uwagi Brak
Wykaz, zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska - 7
Numer wpisu OSgw 6210/23/98
Zakres przedmiotowy dokumentu  Decyzja Wojewody Kaliskiego z dnia 10.06.1998 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dziadowa Kłoda pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego Miłowice-Gołębice
Podmiot korzystający ze środowiska, którego dokument dotyczy (imię  i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Wójt Gminy Dziadowa Kłoda ul. Oleśnicka 1, 56-504 Dziadowa Kłoda
Okres, którego dokument dotyczy i data złożenia wykazu Decyzja ważna na okres 20 lat, to jest do 2018 roku włącznie. Data złożenia wykazu: 23 marca 2007 r.
Informacja, czy wydano decyzję w trybie art. 288 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska Nie
Miejsce przechowywania dokumentu (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, Numer pokoju, Numer telefonu kontaktowego) Urząd Gminy w Dziadowej Kłodzie, ul. Oleśnicka 1, 56-504 Dziadowa Kłoda Ryszard Woitun, pokój Nr 12, Telefon 062 786 92 88
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji Brak
Numery innych kart w wykazie dotyczących jednostki organizacyjnej, której wykaz/informacja dotyczy Osuw 6210/22/98
Uwagi Brak
Wykaz, zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska - 8
Numer wpisu HK-5000-24/GK/05
Zakres przedmiotowy dokumentu  Decyzja Nr 540/05 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy z dnia 7 października 2005 r. w sprawie nakazania Urzędowi Gminy w Dziadowej Kłodzie wykonania obowiązków o treści: w wodociągu sieciowym Miłowice doprowadzić jakość wody pod względem fizyko-chemicznym dotyczącym mętności, manganu i żelaza ogólnego do obowiązujących norm sanitarnych w terminie do dnia 31 grudnia 2006 r. Do terminu tego woda jest warunkowo dopuszczona do spożycia przez ludzi
Podmiot korzystający ze środowiska, którego dokument dotyczy (imię  i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Gminy Dziadowa Kłoda ul. Oleśnicka 1, 56-504 Dziadowa Kłoda REGON: 000533848
Okres, którego dokument dotyczy i data złożenia wykazu Wykonanie decyzji do dnia 31 grudnia 2006 r. Data złożenia wykazu: 23 marca 2007 r.
Informacja, czy wydano decyzję w trybie art. 288 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska Nie
Miejsce przechowywania dokumentu (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, Numer pokoju, Numer telefonu kontaktowego) Urząd Gminy w Dziadowej Kłodzie, ul. Oleśnicka 1, 56-504 Dziadowa Kłoda Ryszard Woitun, pokój Nr 12, Telefon 062 786 92 88
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji Brak
Numery innych kart w wykazie dotyczących jednostki organizacyjnej, której wykaz/informacja dotyczy Brak
Uwagi Brak
Wykaz, zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska - 9
Numer wpisu 012/06/WG/S/0012
Zakres przedmiotowy dokumentu  Orzeczenie do raportu Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Oleśnicy z dnia 20 lutego 2006 r. z fizyko-chemicznego badania wody pobranej ze studni SUW w Miłowicach w dniu 24 stycznia 2006 r.
Podmiot korzystający ze środowiska, którego dokument dotyczy (imię  i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Gmina Dziadowa Kłoda ul. Oleśnicka 1, 56-504 Dziadowa Kłoda REGON: 250855044
Okres, którego dokument dotyczy i data złożenia wykazu Rok 2006. Data złożenia wykazu: 23 marca 2007 r.
Informacja, czy wydano decyzję w trybie art. 288 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska Nie
Miejsce przechowywania dokumentu (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, Numer pokoju, Numer telefonu kontaktowego) Urząd Gminy w Dziadowej Kłodzie, ul. Oleśnicka 1, 56-504 Dziadowa Kłoda Ryszard Woitun, pokój Nr 12, Telefon 062 786 92 88
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji Brak
Numery innych kart w wykazie dotyczących jednostki organizacyjnej, której wykaz/informacja dotyczy Brak
Uwagi Brak
Wykaz, zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska - 10
Numer wpisu 011/06/WG/S/0011 i 027/06/MW/S/0027
Zakres przedmiotowy dokumentu  Orzeczenie do raportu Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Oleśnicy z dnia 20 lutego 2006 r. z fizyko-chemicznego oraz bakteriologicznego badania wody uzdatnionej pobranej ze studni SUW w Miłowicach w dniu 24 stycznia 2006 r.
Podmiot korzystający ze środowiska, którego dokument dotyczy (imię  i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Gmina Dziadowa Kłoda ul. Oleśnicka 1, 56-504 Dziadowa Kłoda REGON: 250855044
Okres, którego dokument dotyczy i data złożenia wykazu Rok 2006. Data złożenia wykazu: 23 marca 2007
Informacja, czy wydano decyzję w trybie art. 288 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska Nie
Miejsce przechowywania dokumentu (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, Numer pokoju, Numer telefonu kontaktowego) Urząd Gminy w Dziadowej Kłodzie, ul. Oleśnicka 1, 56-504 Dziadowa Kłoda Ryszard Woitun, pokój Nr 12, Telefon 062 786 92 88
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji Brak
Numery innych kart w wykazie dotyczących jednostki organizacyjnej, której wykaz/informacja dotyczy Brak
Uwagi Brak

 

Wykaz, zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska - 11
Numer wpisu HK-5000-12, 15/GK/06
Zakres przedmiotowy dokumentu  Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Oleśnicy z dnia 14 kwietnia 2006 r. dotyczące oceny jakości wody w wodociągu sieciowym Dziadowa Kłoda i Miłowice w I kwartale 2006 r.
Podmiot korzystający ze środowiska, którego dokument dotyczy (imię  i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Gmina Dziadowa Kłoda ul. Oleśnicka 1, 56-504 Dziadowa Kłoda REGON: 250855044
Okres, którego dokument dotyczy i data złożenia wykazu I kwartał 2006 r. Data złożenia wykazu: 23 marca 2007 r.
Informacja, czy wydano decyzję w trybie art. 288 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska Nie
Miejsce przechowywania dokumentu (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, Numer pokoju, Numer telefonu kontaktowego) Urząd Gminy w Dziadowej Kłodzie, ul. Oleśnicka 1, 56-504 Dziadowa Kłoda Ryszard Woitun, pokój Nr 12, Telefon 062 786 92 88
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji Brak
Numery innych kart w wykazie dotyczących jednostki organizacyjnej, której wykaz/informacja dotyczy Brak
Uwagi Brak
Wykaz, zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska - 12
Numer wpisu HK-5000-12, 15/GK/06
Zakres przedmiotowy dokumentu  Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Oleśnicy z dnia 4 lipca 2006 r. dotyczące oceny jakości wody w wodociągu sieciowym Dziadowa Kłoda i Miłowice w II kwartale 2006 r.
Podmiot korzystający ze środowiska, którego dokument dotyczy (imię  i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Gmina Dziadowa Kłoda ul. Oleśnicka 1, 56-504 Dziadowa Kłoda REGON: 250855044
Okres, którego dokument dotyczy i data złożenia wykazu II kwartał 2006 r. Data złożenia wykazu: 23 marca 2007 r.
Informacja, czy wydano decyzję w trybie art. 288 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska Nie
Miejsce przechowywania dokumentu (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, Numer pokoju, Numer telefonu kontaktowego) Urząd Gminy w Dziadowej Kłodzie, ul. Oleśnicka 1, 56-504 Dziadowa Kłoda Ryszard Woitun, pokój Nr 12, Telefon 062 786 92 88
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji Brak
Numery innych kart w wykazie dotyczących jednostki organizacyjnej, której wykaz/informacja dotyczy Brak
Uwagi Brak
Wykaz, zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska - 13
Numer wpisu HK-5000-12, 15/GK/06
Zakres przedmiotowy dokumentu  Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Oleśnicy z dnia 20 października 2006 r. dotyczące oceny jakości wody w wodociągu sieciowym Dziadowa Kłoda i Miłowice w III kwartale 2006 r.
Podmiot korzystający ze środowiska, którego dokument dotyczy (imię  i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Gmina Dziadowa Kłoda ul. Oleśnicka 1, 56-504 Dziadowa Kłoda REGON: 250855044
Okres, którego dokument dotyczy i data złożenia wykazu III kwartał 2006 r. Data złożenia wykazu: 23 marca 2007 r.
Informacja, czy wydano decyzję w trybie art. 288 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska Nie
Miejsce przechowywania dokumentu (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, Numer pokoju, Numer telefonu kontaktowego) Urząd Gminy w Dziadowej Kłodzie, ul. Oleśnicka 1, 56-504 Dziadowa Kłoda Ryszard Woitun, pokój Nr 12, Telefon 062 786 92 88
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji Brak
Numery innych kart w wykazie dotyczących jednostki organizacyjnej, której wykaz/informacja dotyczy Brak
Uwagi Brak
Wykaz, zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska - 14
Numer wpisu HK-5000-15/1/MP/07
Zakres przedmiotowy dokumentu  Decyzja Nr 13/07 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy z dnia 8 stycznia 2007 r. stwierdzająca wygaśnięcie decyzji własnej z dnia 07 października 2005 r. Nr 540/05 w sprawie jakości wody w wodociągu sieciowym Miłowice.
Podmiot korzystający ze środowiska, którego dokument dotyczy (imię  i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Gmina Dziadowa Kłoda ul. Oleśnicka 1, 56-504 Dziadowa Kłoda REGON: 250855044
Okres, którego dokument dotyczy i data złożenia wykazu Rok 2006 Data złożenia wykazu: 23 marca 2007 r.
Informacja, czy wydano decyzję w trybie art. 288 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska Nie
Miejsce przechowywania dokumentu (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, Numer pokoju, Numer telefonu kontaktowego) Urząd Gminy w Dziadowej Kłodzie, ul. Oleśnicka 1, 56-504 Dziadowa Kłoda Ryszard Woitun, pokój Nr 12, Telefon 062 786 92 88
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji Brak
Numery innych kart w wykazie dotyczących jednostki organizacyjnej, której wykaz/informacja dotyczy Brak
Uwagi Brak
Wykaz, zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska - 15
Numer wpisu HK-5000-12, 15/GK/07
Zakres przedmiotowy dokumentu  Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy z dnia 1 lutego 2007 r. dotyczące oceny jakości wody w wodociągu sieciowym Dziadowa Kłoda i Miłowice za 2006 rok.
Podmiot korzystający ze środowiska, którego dokument dotyczy (imię  i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Gmina Dziadowa Kłoda ul. Oleśnicka 1, 56-504 Dziadowa Kłoda REGON: 250855044
Okres, którego dokument dotyczy i data złożenia wykazu Rok 2006. Data złożenia wykazu: 23 marca 2007 r.
Informacja, czy wydano decyzję w trybie art. 288 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska Nie
Miejsce przechowywania dokumentu (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, Numer pokoju, Numer telefonu kontaktowego) Urząd Gminy w Dziadowej Kłodzie, ul. Oleśnicka 1, 56-504 Dziadowa Kłoda Ryszard Woitun, pokój Nr 12, Telefon 062 786 92 88
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji Brak
Numery innych kart w wykazie dotyczących jednostki organizacyjnej, której wykaz/informacja dotyczy Brak
Uwagi Brak
Wykaz, zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska - 16
Numer wpisu 023/06/WG/S/0023
Zakres przedmiotowy dokumentu  Orzeczenie do raportu Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Oleśnicy z dnia 3 marca 2006 r. z fizyko-chemicznego badania wody surowej pobranej ze studni SUW w Dziadowej Kłodzie w dniu 7 lutego 2006 r.
Podmiot korzystający ze środowiska, którego dokument dotyczy (imię  i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Gmina Dziadowa Kłoda ul. Oleśnicka 1, 56-504 Dziadowa Kłoda REGON: 250855044
Okres, którego dokument dotyczy i data złożenia wykazu Rok 2006. Data złożenia wykazu: 23 marca 2007 r.
Informacja, czy wydano decyzję w trybie art. 288 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska Nie
Miejsce przechowywania dokumentu (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, Numer pokoju, Numer telefonu kontaktowego) Urząd Gminy w Dziadowej Kłodzie, ul. Oleśnicka 1, 56-504 Dziadowa Kłoda Ryszard Woitun, pokój Nr 12, Telefon 062 786 92 88
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji Brak
Numery innych kart w wykazie dotyczących jednostki organizacyjnej, której wykaz/informacja dotyczy Brak
Uwagi Brak

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Gmina Dziadowa Kłoda
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM.pl 2023-05-10 13:22
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2023-05-17 15:46
Wytworzenie publikacji
Wójt Gminy Dziadowa Kłoda 2023-05-17 15:38
Zatwierdzenie
Wójt Gminy Dziadowa Kłoda 2023-05-17 15:38
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry