Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dziadowa Kłoda
 • Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

Zastępca Wójta

Zastępca Wójta Gminy Dziadowa Kłoda

mgr Irena Małecka

Zastępca Wójta

 1. Wykonuje funkcję Kierownika administracyjnego Urzędu Gminy i w tym zakresie:
  1. opracowuje czynności dla poszczególnych stanowisk,
  2. informuje Wójta o konieczności dokonywania zmian personalnych,
  3. nadzoruje czas pracy pracowników samorządowych,
  4. dba o wygląd budynku i jego otoczenia oraz o ergonomię pracy pracowników,
  5. nadzoruje zakupy materiałów biurowych, a ponadto:
   • planuje koszty utrzymania Urzędu i rozlicza się z wydatków przewidzianych na ten cel w budżecie gminy,
   • wykonuje obowiązki w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa Wójta,
 2. Pełni stały nadzór nad funkcjonowaniem Urzędu.
 3. Współpracuje z Radą Gminy i nadzoruje pracę sekretariatu rady. Jest odpowiedzialny za właściwe przygotowanie materiałów pod obrady Sesji.
 4. Współpracuje z sołectwami i zapewnia udział przedstawicieli i opiekuna z Urzędu na zebraniu wiejskim.
 5. Dba o stałe uzupełnianie zbiorów biblioteki Urzędu, w tym przede wszystkim aktów normatywnych.
 6. Nadzoruje kompletowanie dokumentacji z obrad Sesji.
 7. Przedstawia Wójtowi propozycje do powierzenia określonych czynności pracownikom.
 8. Współpracuje z sąsiednimi Gminami.
 9. Przyjmuje ustne oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy.

Łączenie funkcji Zastępcy Wójta i Sekretarza Gminy zależy od Wójta Gminy. Połączenie może nastąpić tylko na podstawie wyboru i powołania bez określenia kolejności tych aktów. Zastępca Wójta wykonuje obowiązki ustalone dla niego przez Wójta.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Gmina Dziadowa Kłoda
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM.pl 2023-05-09 12:48
Aktualizacja publikacji
Rafał Milke 2023-09-27 10:51
Wytworzenie publikacji
Wójt Gminy Dziadowa Kłoda 2023-09-27 10:51
Zatwierdzenie
Wójt Gminy Dziadowa Kłoda 2023-09-27 10:51
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry