Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dziadowa Kłoda
 • Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

Skarbnik

Skarbnik Gminy Dziadowa Kłoda

mgr Marzena Cichosz

Prawa i obowiązki Skarbnika Gminy określa Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Ponadto Skarbnik Gminy:

 1. Nadzoruje realizację budżetu.
 2. Przekazuje pracownikom samorządowym wytyczne do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem planu budżetowego.
 3. Współpracuje przy opracowaniu projektu budżetu.
 4. Dokonuje analizy budżetu i bieżąco informuje Wójta o jego realizacji.
 5. Dokonuje kontroli finansowej i w tym celu przygotowuje i organizuje obieg dokumentów finansowych.
 6. Zapewnia ochronę mienia komunalnego – ubezpieczenia.
 7. Informuje Radę Gminy o odmowie złożenia kontrasygnaty względnie sytuacji, która taką odmowę mogła spowodować.
 8. Prowadzi rozliczenia z sołectwami.
 9. Przedstawia propozycje w sprawie tworzenia budżetów sołectw w ramach budżetu gminy oraz udziela półrocznych informacji, a także pomaga w planowaniu budżetu przez sołectwo.
 10. Na dwa miesiące przed zakończeniem roku budżetowego informuje pisemnie sołectwa o stanie ich środków finansowych, w przypadku gdy nie tworzą one własnego budżetu sołectwa.
 11. Przedstawia propozycje co do mienia sołectwa i nadzoruje jego zarządzanie.
 12. Realizuje ustawy o dochodach i finansach gmin, o podatkach lokalnych i opłacie skarbowej.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Gmina Dziadowa Kłoda
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM.pl 2023-05-09 12:48
Aktualizacja publikacji
Rafał Milke 2023-11-06 08:21
Wytworzenie publikacji
Wójt Gminy Dziadowa Kłoda 2023-11-06 08:21
Zatwierdzenie
Wójt Gminy Dziadowa Kłoda 2023-11-06 08:21
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry