Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dziadowa Kłoda
 • Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

Wójt

Wójt Gminy Dziadowa Kłoda

mgr Robert Fryt

Kompetencje

Do kompetencji wójta należy wykonywanie uchwał rady gminy oraz wykonywanie zadań określonych przepisami prawa. Wójt jest:

 • Kierownikiem Urzędu,
 • terenowym organem obrony cywilnej,
 • przełożonym pracowników zajmujących kierownicze stanowiska,
 • reprezentuje Gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących Gminy,
 • nadzoruje realizację budżetu,
 • realizuje politykę kadrową i wspólnie z Sekretarzem Gminy odpowiada za przestrzeganie przepisów związanych ze stosunkiem pracy,
 • wydaje decyzje z zakresu administracji publicznej,
 • udziela pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
 • podejmuje czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki i mogących zagrażać życiu,
 • wydaje zarządzenia wprowadzające w życie regulaminy dotyczące działalności Urzędu.

Przyjęcia interesantów

Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek, w godzinach od 8.00 do 14.00.

Obsługę interesantów przyjmowanych przez Wójta w ramach skarg i wniosków prowadzi pracownik na stanowisku do spraw organizacyjnych i kadrowych (pokój numer 1).

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Gmina Dziadowa Kłoda
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM.pl 2023-05-09 12:47
Aktualizacja publikacji
Rafał Milke 2023-11-06 08:21
Wytworzenie publikacji
Wójt Gminy Dziadowa Kłoda 2023-11-06 08:21
Zatwierdzenie
Wójt Gminy Dziadowa Kłoda 2023-11-06 08:21
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry