Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dziadowa Kłoda
 • Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

Rada Gminy

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy.

W jej skład wchodzi 15 radnych.

Rada gminy rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należących do jej kompetencji, określone art.18 ustawy o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego zgodnie z planem pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej.

Działalność rady gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje. Organizowanie pracy rady gminy i prowadzenie jej obrad jest zadaniem przewodniczącego rady. Z przebiegu sesji sporządza się protokół. Podjęte przez radę gminy uchwały przechowuje się w urzędzie gminy wraz z protokołami z sesji i ewidencjonuje w rejestrze.

Przewodnicząca Rady Gminy - Agnieszka Józefa Bębenek

Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Piotr Kamiński

Wykaz Radnych Rady Gminy Dziadowa Kłoda kadencja 2024-2029

 1. Armuła Grzegorz Krzysztof
 2. Bębenek Agnieszka Józefa
 3. Jabłońska Monika Anna
 4. Jabłońska Renata Anna
 5. Kamiński Piotr
 6. Kazimierczak Krzysztof Piotr
 7. Łach Grzegorz Józef
 8. Mierzwa Antoni Józef
 9. Morański Janusz
 10. Moskalik Karolina Anna
 11. Pacholik Ewelina Teresa
 12. Paluszek Ireneusz Eugeniusz
 13. Stajszczyk Sylwia Maria
 14. Ślazyk Agnieszka Barbara
 15. Wojtecka Małgorzata Ewa

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Gmina Dziadowa Kłoda
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM.pl 2023-05-09 12:49
Aktualizacja publikacji
Rafał Milke 2024-05-09 09:33
Wytworzenie publikacji
Wójt Gminy Dziadowa Kłoda 2023-06-12 10:51
Zatwierdzenie
Wójt Gminy Dziadowa Kłoda 2023-06-12 10:51
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry