Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dziadowa Kłoda
  • Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP

Petycje

Petycja w sprawie podjęcia przez Radę Gminy Dziadowa Kłoda uchwały w sprawie planowanych przez rząd powszechnych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Kategoria: Petycja SARS-CoV-2 [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-05-17 Treść Petycji
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
Treść Petycji 437,75KB zobacz
doc 2023-05-17 Uchwała XXVI_168_21 w sprawie petycji
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
Uchwała XXVI_168_21 w sprawie petycji 51KB -

Wdrożenie w gminie Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii

Preambuła Petycji:

W miesiącu listopadzie 2017 r. pytaliśmy Jednostki Samorządu Terytorialnego - w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej czy posiadają sporządzone, aktualne projekty założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - stosownie do dyspozycji art. 19 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2017.220 t.j. z 2017.02.06).

Jak wynika z uzyskanych odpowiedzi - prawie 50% JST (sic!) nie posiada wzmiankowanego projektu - co budzi nasze zdziwienie i uzasadniony niepokój podatnika.

Również zadania związane z obowiązkowym wdrażaniem środków poprawy efektywności energetycznej - w rozumieniu Art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U.2016.831 z dnia 2016.06.11) - są ignorowane przez gros gmin, które odpowiadając na nasz wniosek - często sygnalizowały całkowity brak aktywności w tym obszarze wykonywania zadań publicznych.

Fakt ten dziwi tym bardziej - ze w ostatnim czasie - media szeroko donoszą o problematyce związanej ze smogiem i zatrważającą jakością powietrza w niektórych polskich gminach, które znajdują się często - w czołówce niechlubnych rankingów w UE.

W zawiązku z tym - w naszym mniemaniu - aby zwiększać możliwe do wykorzystania opcje związane z poprawą efektywności energetycznej Urząd - powinien mieć jak największy wachlarz możliwych rozwiązań - do ewentualnego wykorzystania.

Dlatego jednocześnie wraz z petycją wnosimy o zadekretowanie i ewentualne zarchiwizowanie załączników (prośba o zarchiwizowanie jest fakultatywna) oraz podanie - zwrotnie wraz z odpowiedzią na petycję - odnośnej klasy z wykazu akt - stosownie do brzmienia §6 ust. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.)

Treść Petycji:

W związku z powyższym

§1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego (wnioski optymalizujące funkcjonowanie administracji publicznej), wnosimy petycję do Kierownika JST o próbę wdrożenia w Gminie - rozpowszechnionego w Krajach rozwiniętych - Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii.

Część Podmiotów korzyta nawet z rozwiązań abonamentowych w tym względzie.

§1.1) Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie - dlatego - wnosimy o opublikowanie treści petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata) - na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach - co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgodny na publikację wszystkich danych Podmiotów Wnoszących Petycję.

§1.2) Jeśli odpowiedź na naszą petycję będzie twierdząca - wnosimy również o poinformowanie - Petycjodawców - na wskazany poniżej adres e-mail - o ewentualnym terminie wszczęcia - przez Gminę/Miasto procedury w trybie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.)

Biorąc pod uwagę uzyskane odpowiedzi na nasze poprzednie wnioski - jesteśmy przekonani, że w uzasadnionym interesie społecznym - pro publico bono - Urząd powinien wdrożyć procedurę optymalizacyjną w tym względzie.

Jeden z podmiotów sygnujących petycję zajmuje się ex professo - omawianym obszarem w szerokim spectrum usług - dlatego tym bardziej - w ramach posiadanego know- how - w uzasadnionym interesie społecznym - ma prawo podjąć próbę optymalizacji wydatków publicznych w tym względzie - np. w trybie art. 241 KPA.

Oczywiście ewentualne przychylenie się do Petycji - powinno nastąpić z poszanowaniem zasad określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) - jednakże aby testowo zaprezentować dostępne na rynku rozwiązania w tej mierze - załączmy przykładową prezentację opracowaną przez jeden z podmiotów wnoszących petycję - Firmę S4E SA - ex professo zajmującą się rzeczoną problematyką.

Petycje rok 2020

Kategoria: Petycje rok 2020 [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-05-17 Petycje 2020
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
Petycje 2020 412,83KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Gmina Dziadowa Kłoda
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM.pl 2023-05-10 13:30
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2023-05-17 12:43
Wytworzenie publikacji
Wójt Gminy Dziadowa Kłoda 2023-05-17 12:35
Zatwierdzenie
Wójt Gminy Dziadowa Kłoda 2023-05-17 12:35
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry