Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dziadowa Kłoda
  • Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP

Tryb małych zleceń

Rok 2019

„Turnieje piłki nożnej dla dzieci”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Turnieje piłki nożnej dla dzieci”.

W dniu 14 maja 2019 r. do Urzędu Gminy w Dziadowej Kłodzie wpłynęła oferta złożona przez STOWARZYSZENIE SPORTOWA PASJA „STRUŚ” na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku pn. „Turnieje piłki nożnej dla dzieci”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Dziadowej Kłodzie oraz na stronie internetowej www.dziadowakloda.pl

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy w Dziadowej Kłodzie lub listownie na adres:

  • Urząd Gminy w Dziadowej Kłodzie, 56-504 Dziadowa Kłoda, ul. Oleśnicka 1

do dnia 20 maja 2019 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji

w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Turnieje piłki nożnej dla dzieci"

Wójt Gminy Dziadowa Kłoda informuje o przyznaniu dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 2 000,00 zł dla STOWARZYSZENIA SPORTOWA PASJA „STRUŚ” na realizację zadania publicznego pn. „Turnieje piłki nożnej dla dzieci", realizowanego w okresie od 27 maja 2019r. do 30 czerwca 2019r.

Wójt Gminy Robert Fryt

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2023-05-16 Oferta.pdf
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
Oferta.pdf 1MB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Gmina Dziadowa Kłoda
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM.pl 2023-05-10 12:54
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2023-05-16 14:21
Wytworzenie publikacji
Wójt Gminy Dziadowa Kłoda 2023-05-16 14:21
Zatwierdzenie
Wójt Gminy Dziadowa Kłoda 2023-05-16 14:21
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry