Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dziadowa Kłoda
  • Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP

Trwające

Zamówienia publiczne - znaleziono: 21
Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dziadowa Kłoda do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa ul. Bursztynowa 55, Olszowa, 63- 600 Kępno 2024-04-29 2024-05-09 10:00:00
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dziadów Most, Gmina Dziadowa Kłoda 2024-04-24
Wójt Gminy Dziadowa Kłoda ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku 2024-02-14
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Kolejowej w Dziadowej Kłodzie 2024-02-07
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Gołębice 2024-01-04
Zapytanie ofertowe na zadanie pn: opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi elementami dla zadania pn. "Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Miłowicach 2023-10-17
Ogłoszenie o zamówieniu: Usługi Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dziadowa Kłoda oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2023-09-27
AKTUALIZACJA ARCHIWALNEGO Ogłoszenia "Roboty budowlane Budowa budynku Urzędu Gminy w miejscowości Dziadowa Kłoda, gmina Dziadowa Kłoda" 2023-09-08
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Dziadowa Kłoda z podziałem na 2 zadania 2023-08-24
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dziadowa Kłoda 2023-08-03
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz audytu energetycznego wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa budowlanego uzgodnień i pozwoleń oraz świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla zadania pn. "Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Miłowicach" 2023-07-19
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dziadowa Kłoda 2023-07-14
Aktualizacja Zamówienia Archiwalnego - Ogłoszenie o zamówieniu: Dowóz uczniów, w tym również dzieci z niepełnosprawnością z terenu gminy Dziadowa Kłoda do placówek oświatowych na rok szkolny 2022/2023 z podziałem na 3 zadania 2023-07-10
Aktualizacja Zamówienia Archiwalnego - Ogłoszenie o zamówieniu: Dowóz uczniów,w tym dzieci z niepełnosprawnością z terenu gm. Dziadowa Kłoda do placówek oświatowych na rok szk.2022/2023 z podz. na 3 zadania-dotyczy zadania nr 3 2023-07-07
Dowóz uczniów, w tym również dzieci z niepełnosprawnością z terenu gminy Dziadowa Kłoda do placówek oświatowych na rok szkolny 2023/2024 wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów z podziałem na 3 zadania - dotyczy zadania nr 1 i 2 2023-07-07
Dowóz uczniów, w tym również dzieci z niepełnosprawnością z terenu gminy Dziadowa Kłoda do placówek oświatowych na rok szkolny 2023/2024 wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów z podziałem na 3 zadania 2023-06-22
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1503D w miejscowości Gronowice- etap 3 2023-05-17 2023-06-02 10:00:00
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Wzrost atrakcyjności turystycznej poprzez budowę wiaty rekreacyjnej i jej wyposażenie w miejscowości Gołębice 2023-05-16 2023-05-23 12:00:00
Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Dziadowa Kłoda z podziałem na 2 zadania 2023-04-26
Roboty budowlane. Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Dziadowa Kłoda z podziałem na 2 zadania 2023-03-13
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry