Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dziadowa Kłoda
  • Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP

Referaty

Wykaz stanowisk kierowniczych
L.P. Stanowiska kierownicze Podporządkowane Status Etat
1. Wójt Rada Gminy Wybór 1
2. Zastępca Wójta / Sekretarz Wójt Powołanie 1
3. Skarbnik Rada Gminy Powołanie 1
Wykaz stanowisk w Referacie ogólnym
L.P. Stanowiska samodzielne Podporządkowane Status Etat
1. do spraw kancelaryjnych Zastępca Wójta Umowa
o pracę
1
2. do spraw obsługi Rady i jej Organów Zastępca Wójta Umowa
o pracę
1
3. do spraw informatycznych (BIP) Zastępca Wójta Umowa
o pracę
1
4. do spraw inicjatyw gospodarczych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Zastępca Wójta Umowa
o pracę
1
5. do spraw gospodarki gruntami, gospodarki przestrzennej i rolnictwa Zastępca Wójta Umowa
o pracę
3
6. do spraw funduszy unijnych i promocji gminy Zastępca Wójta Umowa
o pracę
1
7. do spraw obywatelskich i społecznych Zastępca Wójta Umowa
o pracę
2
8. do spraw obrony cywilnej i wojskowych Zastępca Wójta Umowa
o pracę
0,4
Wykaz stanowisk w Referacie finansowym
L.P. Stanowiska samodzielne Podporządkowane Status Etat
1. do spraw wymiaru podatku Skarbnik Umowa
o pracę
1
2. do spraw księgowości podatkowej Skarbnik Umowa
o pracę
2
3. do spraw księgowości budżetowej Skarbnik Umowa
o pracę
1
4. do spraw obsługi kasy Skarbnik Umowa
o pracę
1

Razem etatów: 18,4

Wykaz stanowisk w Zespole konserwatorów
L.P. Stanowiska samodzielne Podporządkowane Status Etat
1. do spraw obsługi urządzeń technicznych zaopatrzenia w wodę i operatorzy obsługi oczyszczalni ścieków Zastępca Wójta, Inspektor do spraw gospodarki przestrzennej, komunalnej i ochrony środowiska Umowa
o pracę
6
2. robotnik gospodarczy Zastępca Wójta, Kierownik referatu do spraw ogólnych Umowa
o pracę
2
3. osoba sprzątająca Zastępca Wójta, Kierownik referatu do spraw ogólnych Umowa
o pracę
1

Razem etatów pomocniczych: 9

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Gmina Dziadowa Kłoda
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM.pl 2023-05-09 12:40
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2023-05-16 09:41
Wytworzenie publikacji
Wójt Gminy Dziadowa Kłoda 2023-05-16 09:41
Zatwierdzenie
Wójt Gminy Dziadowa Kłoda 2023-05-16 09:41
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry