Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dziadowa Kłoda
  • Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Menu Przedmiotowe/Pozostałe informacje/Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP wsi (..)

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP wsi Dziadowa Kłoda

Dziadowa Kłoda, dnia 18.01.2017 r.

Nr R-PIZP.6721.PDZK.4.2016-2017

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziadowa Kłoda

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 778) Wójt Gminy Dziadowa Kłoda zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Dziadowa Kłoda uchwały:

  • nr XXII/112/16 z dnia 26 października 2016 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziadowa Kłoda.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Dziadowa Kłoda, ul. Oleśnicka 1, 56-504Dziadowa Kłoda w terminie do dnia 10.02.2017 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 poz. 353) Wójt Gminy Dziadowa Kłoda zawiadamia o podjęciu prac nad opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wnioski dotyczące w/w prognozy oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Dziadowa Kłoda, ul. Oleśnicka 1, 56-504Dziadowa Kłoda oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres WYŚLIJ WIADOMOŚĆ bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie do dnia 10.02.2017 r.

Wójt Gminy Dziadowa Kłoda Robert Fryt

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Gmina Dziadowa Kłoda
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM.pl 2023-05-10 14:46
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2023-05-27 14:00
Wytworzenie publikacji
Wójt Gminy Dziadowa Kłoda 2023-05-27 14:00
Zatwierdzenie
Wójt Gminy Dziadowa Kłoda 2023-05-27 14:00
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry