Urz─ůd Gminy Dziadowa K┼éoda
ul. Ole┼Ťnicka 1; 56-504 Dziadowa K┼éoda
  
     szukaj
strona g┼é├│wna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Decyzje ┼Ťrodowiskowe:
Budowa pojedyńczej elektrowni wiatrowej w Radzowicach
poka┐ wszystkie dokumenty


Decyzja o ┼Ťrodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj─Ö przedsi─Öwzi─Öcia


 


Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o uzgodnieniu realizacji przedsi─Öwziecia + Postanowienie

 


Dziadowa Kłoda 2015-10-29

 

 

OBWIESZCZENIE

 

O  WYDANIU POSTANOWIENIA O UZGODNIENIU REALIZACJI PRZEDSI─śWZI─śCIA

 

 

Dzia┼éaj─ůc na podstawie art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 pa┼║dziernika 2008r o udost─Öpnieniu informacji o ┼Ťrodowisku i jego ochronie, udziale spo┼éecze┼ästwa w ochronie ┼Ťrodowiska oraz ocenach oddzia┼éywania na ┼Ťrodowisko (Dz U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w zwi─ůzku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks post─Öpowania administracyjnego ( Dz. U.z 2013r. poz. 267 ze zm.)

 

Wójt Gminy Dziadowa Kłoda

zawiadamia

 

┼╝e  zosta┼éo wydane postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony ┼Ürodowiska we Wroc┼éawiu o uzgodnieniu przedsi─Öwzi─Öcia polegaj─ůcego na "Budowie pojedynczej elektrowni wiatrowej typu Enercon o mocy do 1,5MW " wraz z niezb─Ödn─ů infrastruktur─ů techniczn─ů.

 

Z tre┼Ťci─ů wydanego postanowienia mo┼╝na zapozna─ç si─Ö w Urz─Ödzie Gminy Dziadowa K┼éoda, ul. Ole┼Ťnicka 1 pok. nr 11 w godzinach urz─Ödowania.

 

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

W├│jt Gminy Dziadowa K┼éoda 

/-/  Robert Fryt

                                                                                             

 

Obwieszczenie podaje si─Ö do publicznej wiadomo┼Ťci poprzez umieszczenie na:

 

1 stronie BIP Urz─Ödu Gminy Dziadowa K┼éoda – www.bip.dziadowakloda.pl

2 tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dziadowej Kłodzie

3 tablicy ogłoszeń sołectwa Dalborowice

4. tablicy ogłoszeń sołectwa Radzowice

 

 


POSTANOWIENIE RDO┼Ü

 

 

 OPINIA

SANEPIDU I RDOŚ

 


 

Dziadowa Kłoda 2014-03-28

 

 

OBWIESZCZENIA

o wszcz─Öciu post─Öpowania

 

        Zgodnie z   art 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks post─Öpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 267 z p├│┼║n. zm.) W├│jt Gminy Dziadowa K┼éoda

  zawiadamia

 

┼╝e w dniu 28.03.2014r. zosta┼éo wznowione post─Öpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o ┼Ťrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj─Ö przedsi─Öwzi─Öcia polegaj─ůcego  na "Budowie pojedynczej elektrowni wiatrowej typu Enercon o mocy do 1,5MW " wraz  z niezb─Ödn─ů infrastruktur─ů techniczn─ů.

 

W zwi─ůzku z tym, informuj─Ö o uprawnieniach wszystkich stron tego post─Öpowania wynikaj─ůcych  z art. 10Kpa. do czynnego w nim udzia┼éu w ka┼╝dym jego stadium.

 

Jednocze┼Ťnie  informuj─Ö, ┼╝e wszyscy zainteresowani  mog─ů zapozna─ç si─Ö z tre┼Ťci─ů " Raportu oddzia┼éywania na ┼Ťrodowisko " w siedzibie Urz─Ödu Gminy w Dziadowej K┼éodzie ul. Ole┼Ťnicka 1,  w Wydziale Inwestycji pok. nr 11, w terminie do 21 dni od dnia og┼éoszenia niniejszego zawiadomienia..

 

Zgodnie z art. 49  ustawy dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks post─Öpowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 267 z p├│┼║n. zm.) dor─Öczenie uwa┼╝a si─Ö za dokonane po up┼éywie czternastu dni od dnia publicznego og┼éoszenia.

 

Wójt Gminy Dziadowa Kłoda

/-/ Tadeusz Ziółkowski

 

 


 

                        Dziadowa K┼éoda 2014-03-28

 

  

Nr  6220.1.2014                                

 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

we  Wroc┼éawiu

pl. Powstańców Warszawy 1

50 - 153 Wrocław

 

 

Dotyczy sprawy: WOOŚ.4240.596.2012.AMK

 

 

 

            Zgodnie z art. 77 ust.2 pkt 2 oraz art.78 ust.1 pkt 2 w zwi─ůzku z art. 71 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 3 pa┼║dziernika 2008r o udost─Öpnieniu informacji o ┼Ťrodowisku i jego ochronie, udziela spo┼éecze┼ästwa w ochronie ┼Ťrodowiska oraz o ocenach oddzia┼éywania na ┼Ťrodowisko (Dz.U.z 2013r  poz. 1235 ze zm.)W├│jt Gminy Dziadowa K┼éoda  prowadz─ůc post─Öpowanie w sprawie oceny oddzia┼éywania przedsi─Öwzi─Öcia na ┼Ťrodowisko, przesy┼éa w za┼é─ůczeniu raport oddzia┼éywania przedsi─Öwzi─Öcia na ┼Ťrodowisko dla ""Budowy pojedynczej elektrowni wiatrowej typu  Enercon o mocy do 1,5MW " wraz z niezb─Ödn─ů infrastruktur─ů techniczn─ů"

            Planowane przedsi─Öwzi─Öcie jest wymienione w ┬ž 3 ust.1 pkt 6 litera  b rozporz─ůdzenia Rady Ministr├│w z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsi─Öwzi─Ö─ç mog─ůcych znacz─ůco oddzia┼éywa─ç na ┼Ťrodowisko (Dz.U z 2010r Nr 213 poz. 1397 ) .

            Informuj─Ö jednocze┼Ťnie , ┼╝e decyzja na inwestycj─Ö b─Ödzie wydana na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2012r poz. 647 ze zm. ) z uwagi na brak  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wniosek o wydanie decyzji o ┼Ťrodowiskowych uwarunkowaniach wraz z za┼é─ůcznikami przes┼éano w pi┼Ťmie Nr 6220.1.2012r z dnia 07.08.2012r.

 

W├│jt Gminy

/-/ Tadeusz Ziółkowski

 


 

 

OBWIESZCZENIA

o wszcz─Öciu post─Öpowania

 

 Zawiadamia si─Ö, ┼╝e w dniu 07.08.2012r na wniosek PeSelekt s.c, Marcin Gu┼║niczak, Agata Kaliciak O┼Ť. Zalesie 2c/4, 63-507 Kobyla G├│ra, zosta┼éo wszcz─Öte post─Öpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ┼Ťrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj─Ö przedsi─Öwzi─Öcia polegaj─ůcego na "Budowie pojedynczej elektrowni wiatrowej typu Enercon o mocy do 1,5MW " wraz z niezb─Ödn─ů infrastruktur─ů techniczn─ů.

 

W├│jt Gminy

/-/ Tadeusz Ziółkowski

 


 

OBWIESZCZENIA

o wszcz─Öciu post─Öpowania

 

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks post─Öpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r., nr 98 poz. 1071 z p├│┼║n. zm.) W├│jt Gminy Dziadowa K┼éoda  zawiadamia

 

┼╝e w dniu 07.08.2012r. na wniosek  PeSelekt s.c, Marcin Gu┼║niczak, Agata Kaliciak O┼Ť. Zalesie 2c/4, 63-507 Kobyla G├│ra, zosta┼éo wszcz─Öte post─Öpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ┼Ťrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj─Ö przedsi─Öwzi─Öcia polegaj─ůcego na "Budowie pojedynczej elektrowni wiatrowej typu Enercon o mocy do 1,5MW " wraz z niezb─Ödn─ů infrastruktur─ů techniczn─ů.

 

W zwi─ůzku z tym, informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego post─Öpowania wynikaj─ůcych z art. 10Kpa. do czynnego w nim udzia┼éu w ka┼╝dym jego stadium.

Ponadto zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony ┼Ťrodowiska  (Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z p├│┼║n. zm.) informuj─Ö o mo┼╝liwo┼Ťci sk┼éadania uwag i wniosk├│w  w siedzibie Urz─Ödu Gminy w Dziadowej K┼éodzie ul. Ole┼Ťnicka 1, w Wydziale Inwestycji pok. nr 11, w terminie do 21 dni od dnia og┼éoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

Zgodnie z art. 35┬ž5 Kpa. do termin├│w za┼éatwiania sprawy nie wlicza si─Ö termin├│w przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania okre┼Ťlonych czynno┼Ťci, okres├│w zawieszenia post─Öpowania oraz okres├│w op├│┼║nie┼ä spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezale┼╝nych od organu.

 

W├│jt Gminy

Dziadowa Kłoda

/-/ Tadeusz Ziółkowski

 

Do wiadomo┼Ťci

 

1. PeSelekt s.c, Marcin Gu┼║niczak, Agata Kaliciak O┼Ť. Zalesie 2c/4, 63-507 Kobyla G├│ra;

2. Starostwo Powiatowe w Ole┼Ťnicy, ul. S┼éowackiego 10, 56-400 Ole┼Ťnica

3. Pa┼ästwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. 3 Maja 20, 56-400 Ole┼Ťnica;

4. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Dziadowa Kłoda

5. Tablica og┼éosze┼ä w miejscowo┼Ťci Radzowice

6. Rada Sołecka Wsi Radzowice

7. Rada Sołecka Wsi Dalborowice

8. Tablica og┼éosze┼ä w miejscowo┼Ťci Dalborowice

9.Strona internetowa: www.bip.dziadowakloda.pl

 


 


Obwieszczenie

o potrzebie przeprowadzenia oceny oddzia┼éywania na ┼ŤrodowiskoObwieszczenie

o potrzebie przeprowadzenia oceny oddzia┼éywania na ┼Ťrodowisko


Obwieszczenie o zawieszeniu post─Öpowania administracyjnego


Postanowienie o zawieszeniu post─Öpowania


 
informacje udostępnił:Karol Szczyrk
data udost─Öpnienia: 2012-08-08 14:01:49
ostatnia modyfikacja: Karol Szczyrk 2016-03-24 13:32:42 »
drukuj wy┼Ťlij link  

Dokumenty do pobrania:
 18Obwieszczenie o wydaniu postanowienia 2016
 15Opinia Sanepidu i RDO┼Ü
 126Obwieszczenie
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wej┼Ť─ç: 202826