Urz─ůd Gminy Dziadowa K┼éoda
ul. Ole┼Ťnicka 1; 56-504 Dziadowa K┼éoda
  
     szukaj
strona g┼é├│wna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Informacja o wolnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy w Dziadowej Kłodzie:
Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

ZARZ─äDZENIE Nr 0050.197.2018
WÓJTA GMINY DZIADOWA KŁODA
z dnia 26 lipca 2018 r.

 

w sprawie og┼éoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zak┼éadu Opieki Zdrowotnej Gminnego O┼Ťrodka Zdrowia w Dziadowej K┼éodzie

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz─ůdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w zwi─ůzku z art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia┼éalno┼Ťci leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 z p├│┼║n. zm.) w zwi─ůzku z ┬ž 4 ust. 1 pkt 3 rozporz─ůdzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niekt├│re stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nieb─Öd─ůcym przedsi─Öbiorc─ů (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 393) zarz─ůdzam, co nast─Öpuje:

┬ž 1

1.       Og┼éaszam konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zak┼éadu Opieki Zdrowotnej Gminnego O┼Ťrodka Zdrowia w Dziadowej K┼éodzie, kt├│rego projekt zosta┼é opracowany i przyj─Öty przez Komisj─Ö Konkursow─ů powo┼éan─ů Uchwa┼é─ů Nr XLII/201/18 Rady Gminy Dziadowa K┼éoda z dnia 29 maja 2018 roku
w sprawie powo┼éania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zak┼éadu Opieki Zdrowotnej Gminnego O┼Ťrodka Zdrowia w Dziadowej K┼éodzie.

2.       Og┼éoszenie o konkursie stanowi za┼é─ůcznik do niniejszego zarz─ůdzenia.

 

┬ž 2

Og┼éoszenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dziadowa K┼éoda oraz na tablicy og┼éosze┼ä w siedzibie podmiotu leczniczego - Samodzielnego Publicznego Zak┼éadu Opieki Zdrowotnej Gminnego O┼Ťrodka Zdrowia w Dziadowej K┼éodzie.

┬ž 3

Wykonanie zarz─ůdzenia powierza si─Ö przewodnicz─ůcemu komisji konkursowej powo┼éanej Uchwa┼é─ů Nr XLII/201/18 Rady Gminy Dziadowa K┼éoda z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie powo┼éania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zak┼éadu Opieki Zdrowotnej Gminnego O┼Ťrodka Zdrowia w Dziadowej K┼éodzie.

 

┬ž 4

Zarz─ůdzenie wchodzi w ┼╝ycie z dniem podj─Öcia.

 

Za┼é─ůcznik do Zarz─ůdzenia Nr 0050.197.2018 W├│jta Gminy Dziadowa K┼éoda z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie og┼éoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zak┼éadu Opieki Zdrowotnej Gminnego O┼Ťrodka Zdrowia w Dziadowej K┼éodzie

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Og┼éasza si─Ö konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zak┼éadu Opieki Zdrowotnej Gminnego O┼Ťrodka Zdrowia w Dziadowej K┼éodzie

 

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia┼éalno┼Ťci leczniczej (t.j.Dz. U. 2018, poz. 160 ze zm.), w zwi─ůzku z ┬ž 4 ust. 1 pkt 2 rozporz─ůdzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niekt├│re stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nieb─Öd─ůcym przedsi─Öbiorc─ů (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 393) og┼éaszam konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zak┼éadu Opieki Zdrowotnej Gminnego O┼Ťrodka Zdrowia w Dziadowej K┼éodzie.

 

NAZWA I ADRES PODMIOTU LECZNICZEGO

 

Samodzielny Publiczny Zak┼éad Opieki Zdrowotnej Gminny O┼Ťrodek Zdrowia
w Dziadowej Kłodzie
ul. Słoneczna 7a
56-504 Dziadowa Kłoda

 

STANOWISKO OBJ─śTE KONKURSEM

 

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zak┼éadu Opieki Zdrowotnej Gminnego O┼Ťrodka Zdrowia w Dziadowej K┼éodzie.

 

WYMAGANE KWALIFIKACJE KANDYDATA

 

Kandydatem mo┼╝e by─ç osoba, kt├│ra:

1)       posiada wykszta┼écenie wy┼╝sze;

2)       posiada wiedz─Ö i do┼Ťwiadczenie daj─ůce r─Ökojmi─Ö prawid┼éowego wykonywania obowi─ůzk├│w kierownika;

3)       posiada co najmniej pi─Öcioletni sta┼╝ pracy na stanowisku kierowniczym albo uko┼äczone studia podyplomowe na kierunku zarz─ůdzanie i co najmniej trzyletni sta┼╝ pracy;

4)       nie zosta┼éa prawomocnie skazana za przest─Öpstwo pope┼énione umy┼Ťlnie

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

Kandydaci zobowi─ůzani s─ů z┼éo┼╝y─ç pisemne oferty zawieraj─ůce:

1)       podanie o przyj─Öcie na stanowisko obj─Öte konkursem;

2)       orygina┼éy lub kopie dokument├│w potwierdzaj─ůcych kwalifikacje zawodowe wymagane dla stanowiska kierownika, w przypadku lekarza – dokument potwierdzaj─ůcy prawo do wykonywania zawodu;

3)       sporz─ůdzony przez kandydata opis przebiegu pracy zawodowej;

4)       orygina┼éy lub kopie innych dokument├│w, w szczeg├│lno┼Ťci potwierdzaj─ůcych dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;

5)       orygina┼éy lub kopie dokument├│w potwierdzaj─ůcych wymagany sta┼╝ pracy na stanowisku kierowniczym;

6)       koncepcj─Ö funkcjonowania SPZOZ Gminnego O┼Ťrodka Zdrowia w Dziadowej K┼éodzie w formie pisemnej w zakresie spraw organizacyjnych, ekonomicznych, zatrudnienia, praw pacjenta i jako┼Ťci ┼Ťwiadczonych us┼éug;

7)       informacj─Ö o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzon─ů dat─ů nie wcze┼Ťniejsz─ů ni┼╝ miesi─ůc przed dniem zg┼éoszenia do konkursu;

8)       o┼Ťwiadczenie o wyra┼╝eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia post─Öpowania konkursowego zgodnie z ustaw─ů z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000),

9)       o┼Ťwiadczenie o tym, ┼╝e nie zosta┼é wzgl─Ödem kandydata prawomocnie orzeczony zakaz wykonywania zawodu, zawieszenie prawa wykonywania zawodu, ograniczenie prawa wykonywania zawodu lub zakaz zajmowania okre┼Ťlonego stanowiska.

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN Z┼üO┼╗ENIA DOKUMENT├ôW WYMAGANYCH   OD KANDYDATA

 

Dokumenty do konkursu kandydaci sk┼éadaj─ů w zaklejonych kopertach w sekretariacie Urz─Ödu Gminy w Dziadowej K┼éodzie, pok. 1 lub za po┼Ťrednictwem poczty na adres Urz─Ödu (decyduje data wp┼éywu do Urz─Ödu Gminy):

Urz─ůd Gminy w Dziadowej K┼éodzie
ul. Ole┼Ťnicka 1
56-504 Dziadowa Kłoda

do dnia 31 sierpnia 2018 r. do godz. 15.00

 

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imi─Ö i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego oraz adnotacj─Ö o tre┼Ťci: „Konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zak┼éadu Opieki Zdrowotnej Gminnego O┼Ťrodka Zdrowia w Dziadowej K┼éodzie”.

Aplikacje, kt├│re wp┼éyn─ů po terminie nie b─Öd─ů rozpatrywane.
Dokumenty przed┼éo┼╝one w kopiach powinny by─ç potwierdzone za zgodno┼Ť─ç z orygina┼éem przez kandydata lub przez notariusza.

 

INFORMACJA O ZASADACH UDOST─śPNIANIA MATERIA┼ü├ôW INFORMACYJNYCH O STANIE PRAWNYM, ORGANIZACYJNYM   I EKONOMICZNYM PODMIOTU LECZNICZEGO

 

Kandydaci maj─ů mo┼╝liwo┼Ť─ç zapoznania si─Ö z materia┼éami informacyjnymi o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego w siedzibie podmiotu w dni robocze w godzinach od 800 do 1400, SPZOZ Gminny O┼Ťrodek Zdrowia w Dziadowej K┼éodzie, ul. S┼éoneczna 7a, po uprzednim uzgodnieniu terminu. Celem u┼éatwienia dost─Öpu do wskazanych informacji, uzgodnienia terminu mo┼╝na dokona─ç telefonicznie pod numerem 62 786 81 94 lub 62 785 17 12.

 

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM MIEJSCU ORAZ TERMINIE ROZPATRZENIA ZGŁOSZONYCH KANDYDATUR

 

1.       rozpatrzenie ofert odb─Ödzie si─Ö w budynku Urz─Ödu Gminy w Dziadowej K┼éodzie, ul. Ole┼Ťnicka 1,

2.       rozpatrzenie ofert nast─ůpi w ci─ůgu 30 dni od daty up┼éywu terminu sk┼éadania zg┼éosze┼ä.

 

 

DODATKOWE INFORMACJE  

 

1.       O terminie i miejscu przeprowadzenia rozm├│w kwalifikacyjnych kandydaci spe┼éniaj─ůcy wymogi formalne og┼éoszenia o konkursie zostan─ů powiadomieni indywidualnie pisemnie lub telefonicznie.

2.       Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dziadowa K┼éoda oraz na tablicy og┼éosze┼ä w siedzibie SPZOZ Gminnego O┼Ťrodka Zdrowia w Dziadowej K┼éodzie.

3.       Post─Öpowanie konkursowe przeprowadzi Komisja konkursowa powo┼éana Uchwa┼é─ů Nr XLII/201/18 Rady Gminy Dziadowa K┼éoda z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie powo┼éania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zak┼éadu Opieki Zdrowotnej - Gminnego O┼Ťrodka Zdrowia w Dziadowej K┼éodzie.

4.       Urz─ůd nie odsy┼éa dokument├│w kandydatom. Po up┼éywie okresu 3 miesi─Öcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydat├│w dokumenty zostan─ů protokolarnie zniszczone.

 
informacje udostępnił:Karol Szczyrk
data udost─Öpnienia: 2007-02-01 09:20:05
ostatnia modyfikacja: Karol Szczyrk 2018-08-08 14:32:10 »
drukuj wy┼Ťlij link  

 
. .
BIP - liczba wej┼Ť─ç: 195900