Urz─ůd Gminy Dziadowa K┼éoda
ul. Ole┼Ťnicka 1; 56-504 Dziadowa K┼éoda
  
     szukaj
strona g┼é├│wna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Informacja o wolnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy w Dziadowej Kłodzie:
Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

Miłowice, 14.09.2018 r.

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
w Zespole Szkolno  - Przedszkolnym w Mi┼éowicach
– intendent – 1 etat

 

Dyrektor Zespo┼éu Szkolno – Przedszkolnego w Mi┼éowicach (Mi┼éowice 27, 56 – 504 Dziadowa K┼éoda), poszukuje osoby na stanowisko intendenta w pe┼énym wymiarze etatu, umowa o prac─Ö od 1 pa┼║dziernika 2018 r.

I . Wymagania formalne:

  1. Wykszta┼écenie: minimum ┼Ťrednie o profilu og├│lnym lub zawodowym, umo┼╝liwiaj─ůcym wykonywanie zada┼ä na stanowisku.
  2.  Korzystanie z pe┼éni praw publicznych oraz niekaralno┼Ť─ç za przest─Öpstwa pope┼énione umy┼Ťlnie.
  3. Stan zdrowia niezb─Ödny do pracy na stanowisku.

II.  Wymagania dodatkowe:

1. Preferowane wykształcenie gastronomiczne, technologia żywienia, dietetyka.

2. Prawo jazdy kategorii B, dyspozycyjno┼Ť─ç samochodu.

3. Mile widziane:

1) udokumentowane do┼Ťwiadczenie lub praktyka w pracy na podobnym stanowisku,

2) znajomo┼Ť─ç przepis├│w HACCP,

3) dobra znajomo┼Ť─ç obs┼éugi komputera i znajomo┼Ť─ç program├│w informatycznych (Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet, program do obs┼éugi magazynu ┼╝ywno┼Ťciowego),

III. Umiej─Ötno┼Ťci:

  1. Dobra organizacja i planowanie pracy.
  2. Obowi─ůzkowo┼Ť─ç, sumienno┼Ť─ç, terminowo┼Ť─ç, odpowiedzialno┼Ť─ç.
  3. Kreatywno┼Ť─ç, komunikatywno┼Ť─ç, umiej─Ötno┼Ť─ç pracy w zespole.

4.       Do┼Ťwiadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

 

IV. Podstawowe obowi─ůzki:

 

1. Prowadzenie gospodarki finansowej, materia┼éowej i magazynowej sto┼é├│wki i kuchni,   w tym:

1) realizacja zakup├│w artyku┼é├│w ┼╝ywno┼Ťciowych, sprz─Ötu, ┼Ťrodk├│w czysto┼Ťci,

2) opracowywanie codziennych jadłospisów, zgodnych z ustalonymi normami oraz przestrzeganie ich prawidłowej realizacji,

3) bie┼╝─ůce prowadzenie raport├│w ┼╝ywieniowych oraz dopilnowanie utrzymania si─Ö
w stawce ┼╝ywieniowej,

4) sporz─ůdzanie miesi─Öcznych zestawie┼ä raport├│w ┼╝ywieniowych,

5) sporz─ůdzanie ka┼╝dego miesi─ůca z g├│ry listy przypis├│w nale┼╝no┼Ťci
z tytułu wyżywienia dzieci w szkole i przedszkolu oraz za pobyt w przedszkolu powyżej ustalonej podstawy programowej,

6)   sporz─ůdzanie odpis├│w z tytu┼éu nieobecno┼Ťci,

7)  odpowiedzialno┼Ť─ç za ca┼éo┼Ť─ç gospodarki magazynowej i przestrzeganie obowi─ůzuj─ůcych instrukcji, a w szczeg├│lno┼Ťci wykonywanie zgodnie z przepisami swych obowi─ůzk├│w w zakresie: konserwacji materia┼é├│w, bezpiecze┼ästwa przeciwpo┼╝arowego, ewidencji materia┼é├│w.

2. Prowadzenia ewidencji wydawanych posiłków, przyjmowanie zgłoszeń do korzystania ze stołówki.

3. Kierowanie ┼╝ywieniem w plac├│wce oraz sprawowanie fachowego nadzoru
nad przygotowaniem posi┼ék├│w dbaj─ůc o ich kaloryczno┼Ť─ç oraz zgodno┼Ť─ç z normami ┼╝ywienia zbiorowego dzieci i m┼éodzie┼╝y.

4. Wsp├│┼épraca z nauczycielami oraz rodzicami uczni├│w w zakresie realizowanych przez niego obowi─ůzk├│w.

 

V. Wymagane dokumenty i o┼Ťwiadczenia:


1.  CV,
2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj─ůcej si─Ö o zatrudnienie,
4. Kopie dokument├│w potwierdzaj─ůcych wykszta┼écenie, sta┼╝ pracy, uko┼äczone kursy    i szkolenia,
5. inne dodatkowe kopie dokument├│w o posiadanych kwalifikacjach i umiej─Ötno┼Ťciach,
6. w┼éasnor─Öcznie napisane o┼Ťwiadczenie o niekaralno┼Ťci.

 

Dokumenty aplikacyjne: CV powinny by─ç opatrzone klauzul─ů: „Wyra┼╝am zgod─Ö na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb─Ödnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporz─ůdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustaw─ů z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz─ůdowych (Dz. U. z 2016 poz. 446, poz. 1579).

VI. Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty nale┼╝y sk┼éada─ç osobi┼Ťcie do dnia 21 wrze┼Ťnia 2018 r. do godziny 10:00 (liczy si─Ö data wp┼éywu),  w sekretariacie Zespo┼éu Szkolno –Przedszkolnego    w Mi┼éowicach, Mi┼éowice 27, 56 – 504 Dziadowa K┼éoda w zaklejonych kopertach  z dopiskiem „Nab├│r na stanowisko intendenta” lub przes┼éa─ç ich skan w wy┼╝ej podanym terminie, na adres: sekretariat@zspmilowice.pl, w tytule wiadomo┼Ťci wpisuj─ůc „Nab├│r na stanowisko intendenta”.

 

Aplikacje, kt├│re wp┼éyn─ů po okre┼Ťlonym terminie nie b─Öd─ů rozpatrywane.

 

Zapoznanie z ofertami nast─ůpi 21 wrze┼Ťnia 2018 r. o godzinie 11:00.

 

O ostatecznych wynikach post─Öpowania aplikacyjnego ka┼╝dy z kandydat├│w zostanie poinformowany telefonicznie dnia 24 wrze┼Ťnia 2018 r. w godzinach 10:00 – 12:00.

 

Dyrektor

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miłowicach

/-/ Jadwiga Mocek


ZARZ─äDZENIE Nr 0050.207.2018
WÓJTA GMINY DZIADOWA KŁODA
z dnia 11 wrze┼Ťnia 2018 r.

 

w sprawie og┼éoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zak┼éadu Opieki Zdrowotnej Gminnego O┼Ťrodka Zdrowia w Dziadowej K┼éodzie

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz─ůdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w zwi─ůzku z art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia┼éalno┼Ťci leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 z p├│┼║n. zm.) w zwi─ůzku z ┬ž 4 ust. 1 pkt 3 rozporz─ůdzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niekt├│re stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nieb─Öd─ůcym przedsi─Öbiorc─ů (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 393) zarz─ůdzam, co nast─Öpuje:

┬ž 1

1.       Og┼éaszam konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zak┼éadu Opieki Zdrowotnej Gminnego O┼Ťrodka Zdrowia w Dziadowej K┼éodzie, kt├│rego projekt zosta┼é opracowany i przyj─Öty przez Komisj─Ö Konkursow─ů powo┼éan─ů Uchwa┼é─ů Nr XLII/201/18 Rady Gminy Dziadowa K┼éoda z dnia 29 maja 2018 roku
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu
na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zak┼éadu Opieki Zdrowotnej Gminnego O┼Ťrodka Zdrowia w Dziadowej K┼éodzie.

2.       Og┼éoszenie o konkursie stanowi za┼é─ůcznik do niniejszego zarz─ůdzenia.

 

   ┬ž 2

Og┼éoszenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dziadowa K┼éoda oraz na tablicy og┼éosze┼ä w siedzibie podmiotu leczniczego - Samodzielnego Publicznego Zak┼éadu Opieki Zdrowotnej Gminnego O┼Ťrodka Zdrowia w Dziadowej K┼éodzie.

       ┬ž 3

Wykonanie zarz─ůdzenia powierza si─Ö przewodnicz─ůcemu komisji konkursowej powo┼éanej Uchwa┼é─ů Nr XLII/201/18 Rady Gminy Dziadowa K┼éoda z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie powo┼éania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu
na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zak┼éadu Opieki Zdrowotnej Gminnego O┼Ťrodka Zdrowia w Dziadowej K┼éodzie.

      ┬ž 4

Zarz─ůdzenie wchodzi w ┼╝ycie z dniem podj─Öcia.

 

 

Za┼é─ůcznik do Zarz─ůdzenia Nr 0050.207.2018 W├│jta Gminy

Dziadowa K┼éoda z dnia 11 wrze┼Ťnia 2018 r.

 w sprawie og┼éoszenia konkursu na stanowisko Kierownika

 Samodzielnego Publicznego Zak┼éadu Opieki Zdrowotnej

Gminnego O┼Ťrodka Zdrowia w Dziadowej K┼éodzie

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Og┼éasza si─Ö konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zak┼éadu Opieki Zdrowotnej Gminnego O┼Ťrodka Zdrowia w Dziadowej K┼éodzie

 

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia┼éalno┼Ťci leczniczej (t.j.Dz. U. 2018, poz. 160 ze zm.), w zwi─ůzku z ┬ž 4 ust. 1 pkt 2 rozporz─ůdzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niekt├│re stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nieb─Öd─ůcym przedsi─Öbiorc─ů (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 393) og┼éaszam konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zak┼éadu Opieki Zdrowotnej Gminnego O┼Ťrodka Zdrowia w Dziadowej K┼éodzie.

 

NAZWA I ADRES PODMIOTU LECZNICZEGO

 

Samodzielny Publiczny Zak┼éad Opieki Zdrowotnej Gminny O┼Ťrodek Zdrowia w Dziadowej K┼éodzie
ul. Słoneczna 7a
56-504 Dziadowa Kłoda

 

STANOWISKO OBJ─śTE KONKURSEM

 

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zak┼éadu Opieki Zdrowotnej Gminnego O┼Ťrodka Zdrowia w Dziadowej K┼éodzie.

 

WYMAGANE KWALIFIKACJE KANDYDATA

 

Kandydatem mo┼╝e by─ç osoba, kt├│ra:

1)       posiada wykszta┼écenie wy┼╝sze;

2)       posiada wiedz─Ö i do┼Ťwiadczenie daj─ůce r─Ökojmi─Ö prawid┼éowego wykonywania obowi─ůzk├│w kierownika;

3)       posiada co najmniej pi─Öcioletni sta┼╝ pracy na stanowisku kierowniczym albo uko┼äczone studia podyplomowe na kierunku zarz─ůdzanie i co najmniej trzyletni sta┼╝ pracy;

4)       nie zosta┼éa prawomocnie skazana za przest─Öpstwo pope┼énione umy┼Ťlnie

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

Kandydaci zobowi─ůzani s─ů z┼éo┼╝y─ç pisemne oferty zawieraj─ůce:

1)       podanie o przyj─Öcie na stanowisko obj─Öte konkursem;

2)       orygina┼éy lub kopie dokument├│w potwierdzaj─ůcych kwalifikacje zawodowe wymagane dla stanowiska kierownika, w przypadku lekarza – dokument potwierdzaj─ůcy prawo do wykonywania zawodu;

3)       sporz─ůdzony przez kandydata opis przebiegu pracy zawodowej;

4)       orygina┼éy lub kopie innych dokument├│w, w szczeg├│lno┼Ťci potwierdzaj─ůcych dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;

5)       orygina┼éy lub kopie dokument├│w potwierdzaj─ůcych wymagany sta┼╝ pracy na stanowisku kierowniczym;

6)       koncepcj─Ö funkcjonowania SPZOZ Gminnego O┼Ťrodka Zdrowia w Dziadowej K┼éodzie w formie pisemnej w zakresie spraw organizacyjnych, ekonomicznych, zatrudnienia, praw pacjenta i jako┼Ťci ┼Ťwiadczonych us┼éug;

7)       informacj─Ö o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzon─ů dat─ů nie wcze┼Ťniejsz─ů ni┼╝ miesi─ůc przed dniem zg┼éoszenia do konkursu;

8)       o┼Ťwiadczenie o wyra┼╝eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia post─Öpowania konkursowego zgodnie z ustaw─ů z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000),

9)       o┼Ťwiadczenie o tym, ┼╝e nie zosta┼é wzgl─Ödem kandydata prawomocnie orzeczony zakaz wykonywania zawodu, zawieszenie prawa wykonywania zawodu, ograniczenie prawa wykonywania zawodu lub zakaz zajmowania okre┼Ťlonego stanowiska.

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN Z┼üO┼╗ENIA DOKUMENT├ôW WYMAGANYCH                        OD KANDYDATA

 

Dokumenty do konkursu kandydaci sk┼éadaj─ů w zaklejonych kopertach w sekretariacie Urz─Ödu Gminy w Dziadowej K┼éodzie, pok. 1 lub za po┼Ťrednictwem poczty na adres Urz─Ödu (decyduje data wp┼éywu do Urz─Ödu Gminy):

Urz─ůd Gminy w Dziadowej K┼éodzie
ul. Ole┼Ťnicka 1
56-504 Dziadowa Kłoda

do dnia 21 wrze┼Ťnia 2018 r. do godz. 14.00

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imi─Ö i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego oraz adnotacj─Ö o tre┼Ťci: „Konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zak┼éadu Opieki Zdrowotnej Gminnego O┼Ťrodka Zdrowia w Dziadowej K┼éodzie”.

Aplikacje, kt├│re wp┼éyn─ů po terminie nie b─Öd─ů rozpatrywane.
Dokumenty przed┼éo┼╝one w kopiach powinny by─ç potwierdzone za zgodno┼Ť─ç z orygina┼éem przez kandydata lub przez notariusza.

 

INFORMACJA O ZASADACH UDOST─śPNIANIA MATERIA┼ü├ôW INFORMACYJNYCH O STANIE PRAWNYM, ORGANIZACYJNYM                                  
 I EKONOMICZNYM PODMIOTU LECZNICZEGO

 

Kandydaci maj─ů mo┼╝liwo┼Ť─ç zapoznania si─Ö z materia┼éami informacyjnymi o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego w siedzibie podmiotu w dni robocze w godzinach od 800 do 1400, SPZOZ Gminny O┼Ťrodek Zdrowia w Dziadowej K┼éodzie, ul. S┼éoneczna 7a, po uprzednim uzgodnieniu terminu. Celem u┼éatwienia dost─Öpu do wskazanych informacji, uzgodnienia terminu mo┼╝na dokona─ç telefonicznie pod numerem 62 786 81 94 lub 62 785 17 12.

 

 

 

 

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM MIEJSCU ORAZ TERMINIE ROZPATRZENIA ZGŁOSZONYCH KANDYDATUR

 

1.       Rozpatrzenie ofert odb─Ödzie si─Ö w budynku SP ZOZ w Dziadowej K┼éodzie,
ul. Słoneczna 7a.

2.       Rozpatrzenie ofert nast─ůpi w ci─ůgu 30 dni od daty up┼éywu terminu sk┼éadania zg┼éosze┼ä.

 

 

DODATKOWE INFORMACJE                           

 

1.       O terminie i miejscu przeprowadzenia rozm├│w kwalifikacyjnych kandydaci spe┼éniaj─ůcy wymogi formalne og┼éoszenia o konkursie zostan─ů powiadomieni indywidualnie pisemnie lub telefonicznie.

2.       Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dziadowa K┼éoda oraz na tablicy og┼éosze┼ä w siedzibie SPZOZ Gminnego O┼Ťrodka Zdrowia w Dziadowej K┼éodzie.

3.       Post─Öpowanie konkursowe przeprowadzi Komisja konkursowa powo┼éana Uchwa┼é─ů Nr XLII/201/18 Rady Gminy Dziadowa K┼éoda z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie powo┼éania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zak┼éadu Opieki Zdrowotnej - Gminnego O┼Ťrodka Zdrowia w Dziadowej K┼éodzie.

4.       Urz─ůd nie odsy┼éa dokument├│w kandydatom. Po up┼éywie okresu 3 miesi─Öcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydat├│w dokumenty zostan─ů protokolarnie zniszczone.

 
informacje udostępnił:Karol Szczyrk
data udost─Öpnienia: 2007-02-01 09:20:05
ostatnia modyfikacja: Karol Szczyrk 2018-09-14 13:22:15 »
drukuj wy┼Ťlij link  

 
. .
BIP - liczba wej┼Ť─ç: 202474