Urz─ůd Gminy Dziadowa K┼éoda
ul. Ole┼Ťnicka 1; 56-504 Dziadowa K┼éoda
  
     szukaj
strona g┼é├│wna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Urz─ůd Gminy:
Regulamin Organizacyjny
poka┐ wszystkie dokumenty

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

URZ─śDU GMINY

W DZIADOWEJ KŁODZIE

 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

┬ž 1

Urz─ůd Gminy jest jednostk─ů organizacyjn─ů przy pomocy, kt├│rej W├│jt Gminy w Dziadowej K┼éodzie jako organ wykonawczy, wykonuje swoj─ů prac─Ö.

 

┬ž 2

Siedzib─ů urz─Ödu jest budynek stanowi─ůcy w┼éasno┼Ť─ç Gminy, posadowiony przy ulicy Ole┼Ťnickiej 1.

 

┬ž 3

Ilekro─ç w regulaminie jest mowa o:

-      Radzie lub W├│jcie – nale┼╝y przez to rozumie─ç odpowiednio Rad─Ö Gminy w Dziadowej K┼éodzie oraz W├│jta Gminy w Dziadowej K┼éodzie,

-       W├│jcie, Zast─Öpcy W├│jta, Sekretarzu, Skarbniku, nale┼╝y przez to rozumie─ç W├│jta Gminy, Zast─Öpc─Ö W├│jta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy w Dziadowej K┼éodzie,

-      Urz─Ödzie, nale┼╝y przez to rozumie─ç Urz─ůd Gminy w Dziadowej K┼éodzie.

 

┬ž 4

Regulamin Organizacyjny Urz─Ödu zwany dalej regulaminem okre┼Ťla:

1)     Struktur─Ö organizacyjn─ů Urz─Ödu;

2)    Zasady podzia┼éu zada┼ä i kompetencji pomi─Ödzy Kierownictwo Urz─Ödu;

3)   Zadania i kompetencje poszczeg├│lnych referat├│w i stanowisk pracy;

4)   Zasady i tryb funkcjonowania Urz─Ödu, ┼Ťci┼Ťle jest okre┼Ťlone w Regulaminie Pracy Urz─Ödu  stanowi─ůcym za┼é─ůcznik nr 1 do niniejszego regulaminu;

5)    Zakres upowa┼╝nie┼ä udzielonych pracownikom do za┼éatwiania spraw;

6)   Zasady kontroli wewn─Ötrznej w Urz─Ödzie stanowi za┼é─ůcznik nr 2 do niniejszego regulaminu;

 

┬ž 5

Urz─ůd realizuje zadania:

1.      Z zakresu administracji rz─ůdowej, kt├│rych wykonanie zlecono Gminie na mocy obowi─ůzuj─ůcych ustaw lub na podstawie porozumie┼ä zawartych mi─Ödzy Gmin─ů, a organem administracji pa┼ästwowej.

 

II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA
URZ─śDU GMINY.

 

┬ž 6

W sk┼éad Urz─Ödu Gminy wchodz─ů referaty, zespo┼éy i samodzielne stanowiska pracy.

 

┬ž 7

1.      W strukturze Urz─Ödu tworzy si─Ö nast─Öpuj─ůce referaty:

      1) Og├│lny – „0”

      2) Ksi─Ögowo┼Ťci i podatk├│w – Fn

2.     Wewn─ůtrz referat├│w nie tworzy si─Ö kom├│rek organizacyjnych, lecz wy┼é─ůcznie stanowiska pracy.

3.      Podzia┼éu zada┼ä pomi─Ödzy referaty i stanowiska dokonuje Kierownik Urz─Ödu na wniosek Sekretarza Gminy.

4.      Schemat graficzny struktury organizacyjnej Urz─Ödu stanowi za┼é─ůcznik nr 3 natomiast struktur─Ö stanowisk pracy przedstawia za┼é─ůcznik nr 4.

 

┬ž 8

1.      Prac─ů referatu og├│lnego kieruje Sekretarz Gminy, natomiast referatu ksi─Ögowo┼Ťci i podatk├│w – Skarbnik Gminy, a zespo┼éem d/s zaopatrzenia w wod─Ö Inspektor d/s inicjatyw  gospodarczych.

2.    Kierownik referatu organizuje prac─Ö referatu oraz kontroluje wykonanie zada┼ä realizowanych przez poszczeg├│lnych pracownik├│w. Odnosi si─Ö to r├│wnie┼╝ do Inspektora d/s inicjatyw gospodarczych.

 

┬ž 9

W sk┼éad Urz─Ödu wchodz─ů r├│wnie┼╝ nast─Öpuj─ůce samodzielne stanowiska pracy:

-        d/s obywatelskich,

-        d/s inicjatyw gospodarczych,

-        d/s spo┼éecznych,

-        d/s gospodarki przestrzennej i ochrony ┼Ťrodowiska,

-        wieloosobowe stanowisko d/s gospodarki gruntami i rolnictwa

-        d/s  rady

-        d/s OC i wojskowych

 

┬ž 10

1.   W uzasadnionych przypadkach w Urz─Ödzie mog─ů by─ç tworzone inne kom├│rki organizacyjne lub samodzielne stanowiska.

2.    Kierownik Urz─Ödu mo┼╝e zatrudni─ç pracownik├│w obs┼éugi Urz─Ödu jak i pracownik├│w utrzymania infrastruktury technicznej Gminy.

 

III. ZASADY PODZIA┼üU ZADA┼â I KOMPETENCJI POMI─śDZY KIEROWNICTWO URZ─śDU.

 

┬ž 11

Wójt jest kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu oraz Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 

┬ž 12

W├│jt kieruje prac─ů Urz─Ödu przy pomocy Zast─Öpcy, Sekretarza i Skarbnika.

 

┬ž 13

1.      Zast─Öpca W├│jta wykonuje zadania powierzone przez W├│jta. W zakresie powierzonych obowi─ůzk├│w zapewnia kompleksowe rozwi─ůzywanie problem├│w oraz nadzoruje w tym zakresie dzia┼éalno┼Ť─ç referat├│w i samodzielnych stanowisk pracy.

 

┬ž 14

1.      Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie Urz─Ödu oraz organizuje prac─Ö Urz─Ödu.

2.      W├│jt mo┼╝e powierzy─ç prowadzenie spraw Gminy w swoim imieniu Sekretarzowi.

3.      Dopuszcza si─Ö poprzez poszerzenie obowi─ůzk├│w, powierzenie Sekretarzowi funkcji Zast─Öpcy W├│jta.

 

┬ž 15

Ka┼╝dorazowo przy dodatkowym powierzeniu obowi─ůzk├│w Sekretarzowi b─ůd┼║ Zast─Öpcy W├│jta, warunki pracy pozostaj─ů z pierwotnego nawi─ůzywania stosunku pracy.

 

┬ž 16

Szczeg├│┼éowy podzia┼é zada┼ä pomi─Ödzy W├│jta, Zast─Öpc─Ö W├│jta, Sekretarza i Skarbnika, okre┼Ťla za┼é─ůcznik nr 5 do niniejszego regulaminu.

 

IV.ZADANIA I KOMPETENCJE REFERATÓW I POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK PRACY.

 

┬ž 17

Ogólny zakres działania referatów i poszczególnych stanowisk pracy polega na:

1.      Przygotowaniu projekt├│w uchwa┼é, materia┼é├│w, sprawozda┼ä i analiz pod obrady Rady Gminy i dla W├│jta.

2.      Realizacja zada┼ä wynikaj─ůcych z postanowie┼ä uchwa┼é Rady oraz uchwa┼é, zarz─ůdze┼ä i postanowie┼ä W├│jta.

3.    Opracowanie projekt├│w plan├│w realizacji przedsi─Öwzi─Ö─ç gospodarczych, spo┼éecznych i organizacyjnych.

4.    Zapewnienie organizacyjnych i prawnych warunk├│w sprawowania przez Rad─Ö i W├│jta nadzoru nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi.

5.      Realizacja zada┼ä w zakresie obronno┼Ťci kraju oraz obrony cywilnej na terenie Gminy, nale┼╝─ůcych do kompetencji W├│jta.

6.      Wsp├│┼édzia┼éanie z organizacjami spo┼éecznymi, zawodowymi oraz gospodarczymi.

7.      Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu   administracji  publicznej w granicach upowa┼╝nienia udzielonego przez W├│jta.

8.      Rozpatrywanie skarg i wniosk├│w.

9.     Wsp├│┼épraca z Komisjami Rady Gminy w zakresie kompetencji referatu czy stanowiska pracy.

10. Wykonywanie na polecenie Wójta lub Zastępcy Wójta innych zadań w sprawach nie objętych zakresem działania poszczególnych stanowisk pracy.

 

┬ž 18

1.      Do zada┼ä i kompetencji referatu og├│lnego, kt├│rym kieruje Sekretarz Gminy nale┼╝y:

1)      zapewnienie sprawnego funkcjonowania i organizacji pracy Urz─Ödu,

2)       koordynacja pracy w Urz─Ödzie oraz rozpatrywanie spor├│w kompetencyjnych mi─Ödzy poszczeg├│lnymi stanowiskami pracy,

3)       obs┼éuga prawna Urz─Ödu,

4)      nadz├│r nad rozpatrywaniem skarg i wniosk├│w obywateli oraz interpelacji i wniosk├│w radnych,

5)       gospodarowanie funduszem p┼éac Urz─Ödu,

6)      prowadzenie spraw kadrowych i osobowych pracownik├│w Urz─Ödu oraz Kierownik├│w gminnych jednostek organizacyjnych,

7)       nadz├│r nad wykonaniem uchwa┼é organ├│w Gminy,

8)       obs┼éuga Rady i W├│jta,

9)      prowadzenie i udost─Öpnienie zbioru przepis├│w prawnych,

10)  czuwanie nad sprawnym obiegiem dokument├│w, korespondencji Urz─Ödu,

11)  prowadzenie archiwum Urz─Ödu,

12) prowadzenie zbioru przepis├│w gminnych i udost─Öpnianie ich do wgl─ůdu,

13)  wsp├│┼épraca z Wojew├│dzkim i Powiatowym Urz─Ödem Pracy w sprawach zatrudnienia i bezrobotnych,

14) organizacja wsp├│┼épracy z jednostkami pomocniczymi Gminy,

15) prowadzenie obs┼éugi gospodarczej i socjalnej Urz─Ödu oraz dba┼éo┼Ť─ç o przestrzeganie przepis├│w BHP i przeciwpo┼╝arowych.

 

2.      Do kompetencji i zada┼ä referatu ksi─Ögowo┼Ťci i podatk├│w nale┼╝y:

1)      opracowanie projekt├│w bud┼╝etu oraz nadz├│r nad jego realizacj─ů,

2)      wymierzenie i pob├│r podatk├│w oraz op┼éat okre┼Ťlonych w odr─Öbnych przepisach,

3)      sprawowanie nadzoru i kontroli nad gospodark─ů finansow─ů gminnych jednostek organizacyjnych,

4)      wydawanie za┼Ťwiadcze┼ä o stanie maj─ůtkowym i rodzinnym,

5)       prowadzenie obs┼éugi kasowej i ksi─Ögowej,

6)     wsp├│┼épraca z Regionaln─ů Izb─ů Obrachunkow─ů, Urz─Ödem Skarbowym i Bankiem wykonuj─ůcym obs┼éug─Ö finansow─ů Gminy,

7)   opracowywanie wymaganej sprawozdawczo┼Ťci finansowej.

 

┬ž 19

Na samodzielnych stanowiskach pracy prowadzone s─ů nast─Öpuj─ůce sprawy:

1)    Na stanowisku d/s obywatelskich – sprawy zwi─ůzane z ewidencj─ů ludno┼Ťci i dokumentami  to┼╝samo┼Ťci,

2)    Na stanowisku d/s inicjatyw gospodarczych – sprawy zaspakajania potrzeb ludno┼Ťci w zakresie us┼éug komunalnych, planowania i finansowania inwestycji gminnych, zam├│wie┼ä publicznych

3)    Na stanowisku d/s spo┼éecznych – sprawy ewidencji dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, zezwolenia  na zgromadzenia, ochrony przeciwpo┼╝arowej i sprawy OSP, koordynacja dzia┼éalno┼Ťci  zwi─ůzanej z ochron─ů zdrowia, kultury i sztuki, sportu i  turystyki,

4)   Na stanowisku d/s gospodarki przestrzennej i ochrony ┼Ťrodowiska – sprawy zwi─ůzane z opracowaniem plan├│w zagospodarowania przestrzennego gminy, wydawanie decyzji lokalizacyjnych, zadania zwi─ůzane z ochron─ů ┼Ťrodowiska, sprawy komunikacji,

5)    Wieloosobowe stanowisko d/s rolnictwa i gospodarki gruntami – sprawy zarz─ůdzania  zasobami komunalnymi, tak mieszkaniowymi jak i gruntowymi, komunalizacji mienia, zagospodarowania teren├│w rolniczych, le┼Ťnych i ochrony ┼Ťrodowiska.

6)    Na stanowisku d/s rady – sprawy Rady Gminy, W├│jta, Komisji Rady i samorz─ůd├│w  wiejskich.

7)     Na stanowisku d/s OC i wojskowych – sprawy obrony cywilnej, kancelarii tajnej, akcji  kurierskiej i sprawy wojskowe.

┬ž 20

Prowadzenie spraw z zakresu administracji publicznej mo┼╝e by─ç powierzone na podstawie uchwa┼éy Rady organom wykonawczym jednostek pomocniczych okre┼Ťlonych w Statucie Gminy oraz organom gminnych jednostek organizacyjnych.

 

V. ZASADY I TRYB FUNKCJONOWANIA    URZ─śDU.

 

┬ž 21

Zasady i tryb post─Öpowania ze sprawami wniesionymi do Urz─Ödu reguluje Kodeks Post─Öpowania Administracyjnego, instrukcja kancelaryjna oraz przepisy szczeg├│lne dotycz─ůce prowadzenie okre┼Ťlonych spraw.

 

┬ž 22

Zasady i tryb funkcjonowania Urz─Ödu ┼Ťci┼Ťle okre┼Ťlone s─ů w Regulaminie Pracy Urz─Ödu – za┼é─ůcznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

VI. ZAKRES UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH PRACOWNIKOM DO ZAŁATWIANIA SPRAW

 

┬ž 23

Pisma i decyzje wychodz─ůce z Urz─Ödu podpisuje W├│jt lub Zast─Öpca W├│jta albo osoba pisemnie upowa┼╝niona przez Kierownika Urz─Ödu.

 

┬ž 24

W├│jt mo┼╝e udziela─ç pracownikowi pe┼énomocnictwa do wydawania decyzji administracyjnych lub pe┼énomocnictw do jednorazowych czynno┼Ťci.

 

┬ž 25

Upowa┼╝nienia i obowi─ůzki radc├│w prawnych w zakresie obs┼éugi prawnej, okre┼Ťla ustawa z dnia 16 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

Integraln─ů cz─Ö┼Ťci niniejszego regulaminu s─ů za┼é─ůczniki wyszczeg├│lnione w tre┼Ťci regulaminu jak r├│wnie┼╝ inne dokumenty dotycz─ůce regulacji wewn─Ötrznych Urz─Ödu wyszczeg├│lnione indeksem poni┼╝ej.

 

 
informacje udostępnił:Karol Szczyrk
data udost─Öpnienia: 2003-08-26 15:11:37
ostatnia modyfikacja: Karol Szczyrk 2004-02-26 09:14:27 »
drukuj wy┼Ťlij link  

Dokumenty do pobrania:
 15Zmiana Nr 2 Regulaminu
 16Zmiana Nr 1 Regulaminu
 65Szczeg├│┼éowy podzia┼é zada┼ä pomi─Ödzy W├│jta Gminy, Zast─Öpc─Ö W├│jta, Sekretarza i Skarbnika
 80Wykaz etat├│w pomocniczych
 106Struktura Organizacyjna Urz─Ödu Gminy w Dziadowej K┼éodzie
 109Struktura stanowisk
 53Regulamin Kontroli Wewn─Ötrznej w Urz─Ödzie Gminy w Dziadowej K┼éodzie
 69Regulamin Pracy Urz─Ödu Gminy w Dziadowej K┼éodzie
 75Zarz─ůdzenie W├│jta w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urz─Ödu Gminy w Dziadowej K┼éodzie
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wej┼Ť─ç: 202412