Urz─ůd Gminy Dziadowa K┼éoda
ul. Ole┼Ťnicka 1; 56-504 Dziadowa K┼éoda
  
     szukaj
strona g┼é├│wna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Maj─ůtek publiczny:
Informacja z mienia komunalnego za 2004r.
poka┐ wszystkie dokumenty

CZ─ś┼Ü─ć OPISOWA

DO INFORMACJI Z MIENIA KOMUNALNEGO

ZA 2004 ROK

 

            Gmina Dziadowa K┼éoda jest w┼éa┼Ťcicielem mienia komunalnego nabytego z cz─Ö┼Ťci mienia pa┼ästwowego w zwi─ůzku z wej┼Ťciem w ┼╝ycie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzaj─ůce ustaw─Ö o samorz─ůdzie terytorialnym i ustaw─Ö o pracownikach samorz─ůdowych (Dz.U. Nr 32  pozz.191 z p├│┼║n. zm.)uchwa┼éy Rady Ministr├│w Nr 104 z dnia 9 lipca 1990r. w sprawie dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego (MP Nr 30 poz.325) oraz przepis├│w zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomo┼Ťciami tekst jednolity z 2000 ( Dz.. U. Nr 46 poz. 543  z p├│┼║n. zm.)

Nabycie tego mienia nast─ůpi┼éo:

- z mocy prawa tj:  na podstawie art. 5 ust. 1 i 2, art. 7 ustawy przepisy  wprowadzaj─ůce ustaw─Ö o samorz─ůdzie terytorialnym i ustaw─Ö o pracownikach samorz─ůdowych,

- z mocy decyzji administracyjnych o przekształceniu mienia na wniosek gminy,

- w wyniku uczestnictwa gminy w obrocie cywilno-prawnym (to jest kupno, darowizna i zamiana)

 

          Mienie komunalne s┼éu┼╝y Gminie do realizacji zada┼ä statutowych oraz do zaspokojenia potrzeb jej mieszka┼äc├│w.

          Sporz─ůdzenie informacji o stanie mienia komunalnego gminy nast─ůpi┼éo w oparciu o ustaw─Ö z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z p├│┼║n. zm.)

 

            Nieruchomo┼Ťci stanowi─ůce w┼éasno┼Ť─ç gminy Dziadowa K┼éoda w ilo┼Ťci  800 dzia┼éek, warto┼Ťci 5.498.873,01 z┼é zajmuj─ů powierzchni─Ö 317,1261 ha i rozmieszczone s─ů w 9 so┼éectwach.              

Gmina jest r├│wnie┼╝ w posiadaniu 10 udzia┼é├│w w kapitale zak┼éadowym Sp├│┼éki ”O┼Ťwietlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o.o. na warto┼Ť─ç 10.000,00 z┼é.

Mienie  to zosta┼éo pogrupowane wg klasyfikacji geodezyjnej oraz zgodnie z przeznaczeniem w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Dziadowa K┼éoda. Okre┼Ťlono r├│wnie┼╝ spos├│b zagospodarowania poszczeg├│lnych nieruchomo┼Ťci oraz przedstawiono plan sprzeda┼╝y i planowany stan na 2004 r. (przedstawione jest to w za┼é─ůczniku Nr 1 do cz─Ö┼Ťci opisowej)

 

            Sk┼éadnikami mienia komunalnego s─ů grunty zabudowane, niezabudowane  i drogi.

W sk┼éad grunt├│w zabudowanych wchodz─ů: budynki u┼╝yteczno┼Ťci publicznej typu: ┼Ťwietlice, dom kultury, biblioteka, plac├│wki o┼Ťwiatowo – wychowawcze typu: szko┼éy- przedszkola, stra┼╝nica OSP, budynki u┼╝ytkowe typu: magazyny, hydrofornie, stacje uzdatniania wody, studnie g┼é─Öbinowe, budynki gospodarcze, szatnia sportowa, budynki administracyjne i mieszkalne.

W sk┼éad grunt├│w niezabudowanych wchodz─ů grunty przeznaczone na cele rolne, grunty pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, us┼éugowe, przemys┼éowe, grunty zadrzewione, zalesione, grunty pod wodami stoj─ůcymi, rowy, boiska sportowe, wysypisko ┼Ťmieci oraz grunty takie jak nieu┼╝ytki.

W sk┼éad dr├│g wchodz─ů – drogi gminne o nawierzchni asfaltowej, ulepszonej oraz gruntowe w granicach administracyjnych gminy.

 

            Mieniem komunalnym zarz─ůdza si─Ö w r├│┼╝nych formach: cz─Ö┼Ť─ç oddana jest w zarz─ůd i u┼╝ytkowanie jednostkom pomocniczym gminy typu: Zesp├│┼é Obs┼éugi Szk├│┼é, Samodzielny Publiczny Zak┼éad Opieki Zdrowotnej.

        W u┼╝ytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym takim jak: Sp├│┼édzielnia K├│┼éek Rolniczych, Sp├│┼édzielnia Mieszkaniowa Syc├│w,  Sp├│┼édzielnia Ogrodniczo – Pszczelarska w Sycowie, cz─Ö┼Ť─ç  pozostaje w bezpo┼Ťrednim zarz─ůdzie gminy (przedstawione jest to w tabelach od 1 do 4)

 

            Podobnie jak w latach ubieg┼éych tak w roku bie┼╝─ůcym  gmina zbywa┼éa i nabywa┼éa mienie na og├│lnych zasadach okre┼Ťlonych w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomo┼Ťciami. W 2004r zbyto 5 nieruchomo┼Ťci o pow.0,3396 ha    Planowan─ů sprzeda┼╝ mienia komunalnego w 2004r  wykonano w  ponad 100 %

 

          Szczeg├│┼éowe dane o tych zdarzeniach w okresie od dnia z┼éo┼╝enia poprzedniej informacji zosta┼éy przedstawione w za┼é─ůcznikach( tabele od Nr 2 – 4) do niniejszej cz─Ö┼Ťci opisowej

          Ponadto do mienia b─Öd─ůcego przedmiotem najmu zbywanego na podstawie uchwa┼éy Rady Gminy Dziadowa K┼éoda maj─ů zastosowanie bonifikaty udzielane zgodnie z uchwa┼é─ů Nr XII/82/99 Rady Gminy Dziadowa K┼éoda z dnia 15.11.1999r.

 

            Do ko┼äca 2004r.nie przewiduje si─Ö zbycia i nabycia mienia gminnego.

 

            W zwi─ůzku z zako┼äczeniem prac uw┼éaszczeniowych os├│b prawnych wyst─Öpuj─ůcych na terenie gminy oraz ostatecznym uregulowaniem stanu prawnego, przyczyni┼éo si─Ö to do osi─ůgni─Öcia przez gmin─Ö sta┼éego dochodu wynikaj─ůcego z op┼éat za u┼╝ytkowanie wieczyste.

 

            W 2005 roku planuje si─Ö wp┼éywy do bud┼╝etu gminy z tytu┼éu gospodarki mieniem komunalnym w kwocie 191.500,00 z┼é w tym z tytu┼éu:

┬ž         sprzeda┼╝y mienia gminnego                         - 130.000,00 z┼é.

┬ž         czynsze za lokale u┼╝ytkowe                          -   33.500,00 z┼é.

┬ž         czynsz za lokale mieszkalne                         -   19.000,00 z┼é.

┬ž         czynsze za grunty gminne                             -     1.400,00 z┼é.

┬ž         op┼éaty za u┼╝ytkowanie wieczyste                 -      6.600,00 z┼é.

┬ž         op┼éaty za zarz─ůd                                             -      1.000,00 z┼é.

 

Planem sprzeda┼╝y obj─Öto:

┬ž        9 lokali mieszkalnych

┬ž        1 dzia┼éka rolna

┬ž        5 nieruchomo┼Ťci zabudowanych budynkami gospodarczymi, gara┼╝ami i budynkami sk┼éadowymi.

 

        Szczeg├│┼éowy wykaz nieruchomo┼Ťci obj─Ötych planem sprzeda┼╝y na 2005 rok przedstawia za┼é─ůcznik Nr 5 do cz─Ö┼Ťci opisowej.

        Wp┼éywy ze sprzeda┼╝y mienia komunalnego w 2005 roku w stosunku do  2004 roku zwi─Öksz─ů  si─Ö  z uwagi na zwi─Ökszenie planu sprzeda┼╝y maj─ůtku komunalnego, kt├│ry mo┼╝na przeznaczy─ç do zbycia..

        W 2004 roku  gmina wyst─ůpi┼éa do Agencji Nieruchomo┼Ťci Rolnych we Wroc┼éawiu z wnioskiem o przekazanie nieodp┼éatnie na rzecz gminy dw├│ch nieruchomo┼Ťci , kt├│re  u┼╝ytkowane s─ů jako drogi dojazdowe do grunt├│w rolnych przez rolnik├│w ze wsi Gronowice.

 

Og├│lny stan mienia uleg┼é zmianie 1 %, powierzchnia zmala┼éa o 0,40 ha, a warto┼Ť─ç zmniejszy┼éa si─Ö o 17.873,0,00 z┼é. Szczeg├│┼éowo przedstawione jest to w zestawieniu zbiorczym maj─ůtku gminy Dziadowa K┼éoda (tabela 5)  do cz─Ö┼Ťci opisowej.

Gmina ma w posiadaniu grunty i zabudowania po zlikwidowanej linii kolejowej PKP Stan ten uwidoczniony jest w tabelarycznej informacji o mieniu komunalnym (za┼é─ůcznik Nr 1)

 

Podsumowuj─ůc stan mienia komunalnego po┼éo┼╝onego na terenie gminy Dziadowa K┼éoda, nale┼╝y zauwa┼╝y─ç, ┼╝e w 2005 roku wielko┼Ť─ç mienia komunalnego ulegnie zmianie z uwagi na planowan─ů sprzeda┼╝.

  

Informacje  przygotowa┼éa:

Gra┼╝yna Anders

Dnia 15.11.2004 r. 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1

 

Tabelaryczna informacja o mieniu komunalnym

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2

 

Zbycie mienia gminnego

w okresie od 01.01.2004 r. do 15.11.2004 r.

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 3

 

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

od dnia złożenia poprzedniej informacji

 

 

 ZA┼ü─äCZNIK Nr 4

 

Nabycie mienia do zasob├│w gminy

w okresie od 01.01.2004 r. do 15.11.2004 r.

 

 

 ZA┼ü─äCZNIK Nr 5

 

Planowana sprzeda┼╝ mienia komunalnego w 2005 r.

 

 

TABELA Nr 1

 

Mienie komunalne oddane w u┼╝ytkowanie wieczyste

 

 

 

TABELA Nr 2

 

Mienie komunalne oddane w zarz─ůd

 

 

 

TABELA Nr 3

 

Mienie komunalne b─Öd─ůce w zarz─ůdzie szk├│┼é

 

 

 

TABELA Nr 4

 

Mienie komunalne b─Öd─ůce w bezpo┼Ťrednim zarz─ůdzie gminy

 

 

TABELA Nr 5

 

Zestawienie zbiorcze maj─ůtku Gminy Dziadowa K┼éoda

 

 

 

Kalkulacja wpływów i wydatków w 2005 r.
w zakresie gospodarki komunalnej

 

 

 

Inwentaryzacja grunt├│w

oddanych w u┼╝ytkowanie wieczyste

 

 

Zestawienie grunt├│w gminnych
wg rodzaju u┼╝ytkowania 

 

 

Zestawienie grunt├│w gminnych
wg stanu u┼╝ytkowania

 

 

 

Zestawienie dr├│g gminnych

 

 

Wykaz nieruchomo┼Ťci stanowi─ůcych w┼éasno┼Ť─ç gminy
z okre┼Ťleniem warto┼Ťci

 

 

 
informacje udostępnił:Karol Szczyrk
informacje wytworzył:Grażyna Anders
data udost─Öpnienia: 2004-12-21 09:02:01
ostatnia modyfikacja: Karol Szczyrk 2006-11-22 13:12:16 »
drukuj wy┼Ťlij link  

Dokumenty do pobrania:
 13ZA┼ü─äCZNIK Nr 5 Planowana sprzeda┼╝ mienia komunalnego w 2005 roku.pdf
 21ZA┼ü─äCZNIK Nr 4 Nabycie mienia do zasob├│w gminy w okresie od 1 stycznia 2004 do 11 listopada 2004.pdf
 16ZA┼ü─äCZNIK Nr 3 Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia z┼éo┼╝enia poprzedniej informacji.pdf
 21ZA┼ü─äCZNIK Nr 2 Zbycie mienia gminnego w okresie od 1 stycznia 2004 do 15 listopada 2004.pdf
 21ZA┼ü─äCZNIK Nr 1 Tabelaryczna informacja o mieniu komunalnym.pdf
 17TABELA 5 Zestawienie zbiorcze maj─ůtku Gminy Dziadowa K┼éoda.pdf
 18TABELA 4 Mienie komunalne b─Öd─ůce w bezpo┼Ťrednim zarz─ůdzie gminy.pdf
 14TABELA 3 Mienie komunalne b─Öd─ůce w zarz─ůdzie szk├│┼é.pdf
 16TABELA 2 Mienie komunalne oddane w zarz─ůd.pdf
 18TABELA 1 Mienie komunalne oddane w u┼╝ytkowanie wieczyste.pdf
 13Kalkulacja wp┼éyw├│w i wydatk├│w w 2005 r w zakresie gospodarki komunalnej.pdf
 17Inwentaryzacja grunt├│w oddanych w u┼╝ytkowanie wieczyste.pdf
 16Zestawienie grunt├│w gminnych wg rodzaju u┼╝ytkowania.pdf
 16Zestawienie grunt├│w gminnych wg stanu u┼╝ytkowania.pdf
 17Zestawienie dr├│g gminnych.pdf
 20Wykaz nieruchomo┼Ťci stanowi─ůcych w┼éasno┼Ť─ç gminy z okre┼Ťleniem warto┼Ťci.pdf
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wej┼Ť─ç: 202412