Urz─ůd Gminy Dziadowa K┼éoda
ul. Ole┼Ťnicka 1; 56-504 Dziadowa K┼éoda
  
     szukaj
strona g┼é├│wna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Ochrona Danych Osobowych:
O┼Ťwiadczenie dotycz─ůce ochrony danych

O┼Ťwiadczenie dotycz─ůce ochrony danych

Stan na maj 2018

 

Na podstawie niniejszego o┼Ťwiadczenia o ochronie danych osobowych chcieliby┼Ťmy w spos├│b przejrzysty poinformowa─ç wszystkich odwiedzaj─ůcych nasz─ů stron─Ö internetow─ů o rodzaju, zakresie oraz celu pobieranych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz pouczy─ç o przys┼éuguj─ůcych Pa┼ästwu prawach.

Korzystanie z naszej strony internetowej jest co do zasady mo┼╝liwe bez podawania danych osobowych.

Je┼Ťli dane pobierane s─ů automatycznie podczas odwiedzin naszych stron internetowych przetwarzane s─ů zgodnie z aktualnymi regulacjami ustawowymi dotycz─ůcymi ochrony danych osobowych.

Je┼Ťli przetwarzanie Pa┼ästwa danych osobowych jest konieczne a nie ma ustawowych podstaw do takiego przetwarzania, pozyskujemy co do zasady zgod─Ö niezb─Ödn─ů do przetwarzania danych.

Jako jednostka odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych ustalili┼Ťmy ┼Ťrodki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania jak najwy┼╝szego poziomu ochrony Pa┼ästwa danych osobowych.

 

1.               Dane kontaktowe jednostki:

Administratorem Danych Osobowych jest:

Wójt Gminy Dziadowa Kłoda

Ul. Ole┼Ťnicka 1, 56-504 Dziadowa K┼éoda

 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest:

 

Sebastian KOPACKI

inspektor.rodo@gmail.com

 

2.                   Prawa dotycz─ůce danych osobowych os├│b, kt├│rych one dotycz─ů.

 

Je┼Ťli macie Pa┼ästwo pytania dotycz─ůce swoich danych osobowych, mo┼╝ecie si─Ö Pa┼ästwo do nas w ka┼╝dej chwili zwr├│ci─ç pisemnie, mailowo, telefonicznie, odpowiemy na pytania.

 

Zgodnie z RODO macie Pa┼ästwo nast─Öpuj─ůce prawa:

 

Prawo do informacji (art. 15 RODO).

W ka┼╝dym momencie macie Pa┼ästwo prawo uzyska─ç informacje o tym, jakie kategorie danych osobowych oraz jakie informacje odno┼Ťnie Pa┼ästwa przetwarzamy i w jakim celu to czynimy, jak r├│wnie┼╝ jak d┼éugo i wed┼éug jakich kryteri├│w dane te s─ů przechowywane i czy w zwi─ůzku z tym stosowane jest profilowanie.

Ponadto macie Pa┼ästwo prawo dowiedzie─ç si─Ö, jakim odbiorcom wzgl. kategoriom odbiorc├│w dane zosta┼éy ujawnione lub s─ů jeszcze ujawniane; w szczeg├│lno┼Ťci w przypadku odbiorc├│w w krajach trzecich lub organizacji mi─Ödzynarodowych. W tym przypadku macie Pa┼ästwo r├│wnie┼╝ prawo do uzyskania pouczenia w kwestii stosownych gwarancji w zwi─ůzku z przekazywaniem Pa┼ästwa danych osobowych.

Opr├│cz prawa do z┼éo┼╝enia skargi w organie nadzorczym oraz prawa do uzyskania informacji odno┼Ťnie pochodzenia Pa┼ästwa danych macie Pa┼ästwo prawo do ich usuni─Öcia, korekty, jak r├│wnie┼╝ prawo do ograniczenia ich przetwarzania lub sprzeciwu dotycz─ůcego przetwarzania Pa┼ästwa danych osobowych.

We wszystkich wy┼╝ej wymienionych przypadkach macie Pa┼ästwo prawo do ┼╝─ůdania od Administratora Danych bezp┼éatnej kopii swoich danych osobowych, kt├│re przetwarzamy. Za wszystkie inne kopie, o kt├│re Pa┼ästwo wnioskujecie lub kt├│re wykraczaj─ů poza prawo do informacji danej osoby, jeste┼Ťmy uprawnieni do pobierania stosownej op┼éaty administracyjnej.

 

Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO).

Macie Pa┼ästwo prawo do ┼╝─ůdania natychmiastowego sprostowania przetwarzanych danych osobowych oraz - uwzgl─Ödniaj─ůc cele przetwarzania – prawo do ┼╝─ůdania uzupe┼énienia niepe┼énych danych osobowych.

Je┼Ťli chcieliby┼Ťcie Pa┼ästwo skorzysta─ç z prawa do sprostowania danych, mo┼╝ecie Pa┼ästwo zwr├│ci─ç si─Ö w ka┼╝dej chwili do Administratora Danych celem naniesienia niezb─Ödnej korekty.

 

Prawo do usuni─Öcia danych (art. 17 RODO).

Macie Pa┼ästwo prawo ┼╝─ůda─ç natychmiastowego usuni─Öcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”) w szczeg├│lno┼Ťci wtedy, gdy gromadzenie danych nie jest ju┼╝ konieczne, gdy Pa┼ästwo odwo┼éali┼Ťcie zgod─Ö na przetwarzanie danych, gdy Pa┼ästwa dane s─ů przetwarzane niezgodnie z prawem lub zosta┼éy pobrane niezgodnie z prawem i istnieje obowi─ůzek prawny do usuni─Öcia danych zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem narodowym.

Prawo do bycia zapomnianym nie znajduje jednak zastosowania, gdy istnieje przewa┼╝aj─ůce prawo do swobodnego wyra┼╝ania opinii lub swobody informacji, gromadzenie danych jest niezb─Ödne do spe┼énienia zobowi─ůzania prawnego (np. obowi─ůzk├│w przechowywania), usuni─Öcie danych nie jest mo┼╝liwe z tytu┼éu ci─ů┼╝─ůcych na AD obowi─ůzkach archiwizacyjnych lub gromadzenie danych s┼éu┼╝y dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszcze┼ä prawnych.

 

Prawo do ograniczenia (art. 18 RODO).

Macie Pa┼ästwo prawo do ┼╝─ůdania ograniczenia przetwarzania swoich danych, gdy kwestionujecie Pa┼ästwo poprawno┼Ť─ç danych, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, odmawiacie Pa┼ästwo usuni─Öcia swoich danych osobowych i ┼╝─ůdacie w zamian ograniczenia przetwarzania, gdy konieczny cel przetwarzania przestaje istnie─ç lub sprzeciwili┼Ťcie si─Ö Pa┼ästwo przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1, dop├│ki nie ustalono jeszcze, czy uprawnione interesy z naszej strony przewy┼╝szaj─ů Pa┼ästwa interesy.

 

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).

Macie Pa┼ästwo prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, w powszechnie stosowanej formie, by przekaza─ç je bez uszczerbku innej jednostce odpowiedzialnej, je┼Ťli np. istnieje zgoda z Pa┼ästwa strony i przetwarzanie dokonywane jest w drodze zautomatyzowanego post─Öpowania.

 

Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO).

Macie Pa┼ästwo prawo do wyra┼╝enia w ka┼╝dej chwili sprzeciwu wobec pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania swoich danych osobowych do cel├│w bezpo┼Ťredniego pozyskiwania lub badania rynku i opinii oraz marketingowego (promocyjnego) przetwarzania danych, chyba ┼╝e mo┼╝emy przed┼éo┼╝y─ç przekonuj─ůce i wymagaj─ůce ochrony dowody dotycz─ůce przetwarzania danych, kt├│re to dowody przewy┼╝szaj─ů Pa┼ästwa interesy, prawa i wolno┼Ťci.

Ponadto nie możecie Państwo skorzystać ze swojego prawa do wyrażenia sprzeciwu, gdy przepis prawa przewiduje pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych lub obliguje do pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania tych danych.

 

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO).

Przys┼éuguje Pa┼ästwu prawo do sk┼éadania skargi do w┼éa┼Ťciwego organu nadzoru, je┼Ťli uwa┼╝acie, ┼╝e w przypadku przetwarzania Pa┼ästwa danych osobowych dosz┼éo do naruszenia.

 

Prawo do wycofania zgody w zwi─ůzku z prawem do ochrony danych osobowych (art. 7. 3 RODO).

Udzielon─ů zgod─Ö na przetwarzanie swoich danych osobowych mo┼╝ecie Pa┼ästwo odwo┼éa─ç w ka┼╝dym momencie bez podania przyczyny. Dotyczy to r├│wnie┼╝ odwo┼éania o┼Ťwiadcze┼ä o wyra┼╝eniu zgody, kt├│rych nam udzielono przed wej┼Ťciem w ┼╝ycie rozporz─ůdzenia Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych (RODO).

 

 

3.                   Podstawa prawna przetwarzania danych.

 

W przypadku przetwarzania danych osobowych, w zwi─ůzku, z kt├│rym pozyskujemy zgod─Ö os├│b, kt├│rych dane s─ů przetwarzane, podstaw─Ö prawn─ů stanowi art. 6 ust. 1a RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych niezb─Ödnych do wykonania umowy, w kt├│rej stron─ů umowy jest osoba, kt├│rej dane s─ů przetwarzane, podstaw─Ö prawn─ů stanowi art.6 ust. 1b RODO. Regulacja ta obejmuje r├│wnie┼╝ zdarzenia dotycz─ůce przetwarzania danych, kt├│re s─ů niezb─Ödne do realizacji dzia┼éa┼ä sprzed zawarcia umowy.

Je┼Ťli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do spe┼énienia zobowi─ůzania prawnego, kt├│remu podlega nasze przedsi─Öbiorstwo, podstaw─Ö prawn─ů stanowi art. 6 ust. 1c RODO.

Je┼Ťli przetwarzanie danych jest niezb─Ödne do zachowania uprawnionego interesu naszego przedsi─Öbiorstwa lub osoby trzeciej oraz je┼Ťli interesy, podstawowe prawa i wolno┼Ťci osoby, kt├│rej dotyczy przetwarzanie danych, nie przewy┼╝szaj─ů interesu wymienionego w pierwszej kolejno┼Ťci, wtedy podstaw─Ö prawn─ů do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1f RODO. Uprawniony interes naszego przedsi─Öbiorstwa le┼╝y w realizacji naszej dzia┼éalno┼Ťci handlowej oraz analizie, optymalizacji i zachowaniu bezpiecze┼ästwa naszej oferty internetowej.

 

 

4.                   Przekazywanie danych osobom trzecim.

 

Przekazywanie danych osobom trzecim wykraczaj─ůce poza ramy wskazane w niniejszym o┼Ťwiadczeniu o ochronie danych osobowych dokonywane jest tylko wtedy, gdy jest to konieczne w celu realizacji ┼╝─ůdanej us┼éugi.

Przekazujemy dane tylko w przypadku istnienia odpowiedniego zobowi─ůzania prawnego. Zdarza si─Ö to wtedy, gdy jednostki pa┼ästwowe (np. organy ┼Ťcigania spraw karnych) prosz─ů w formie pisemnej o informacj─Ö lub istnieje zarz─ůdzenie s─ůdu.

Pa┼ästwa dane osobowe nie s─ů przekazywane tzw. pa┼ästwom trzecim spoza Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

 

5.                   Zautomatyzowane podejmowanie decyzji - profilowanie.

 

Jako jednostka ┼Ťwiadoma odpowiedzialno┼Ťci w ramach obowi─ůzk├│w i oferowanych przez nas us┼éug oraz strony WWW nie wykorzystujemy profilowania os├│b odwiedzaj─ůcych nasz─ů stron─Ö.

 
informacje udostępnił:Karol Szczyrk
data udost─Öpnienia: 2018-05-29 08:42:58
ostatnia modyfikacja: Karol Szczyrk 2018-05-29 08:42:58 »
drukuj wy┼Ťlij link  

 
. .
BIP - liczba wej┼Ť─ç: 202547