Urz─ůd Gminy Dziadowa K┼éoda
ul. Ole┼Ťnicka 1; 56-504 Dziadowa K┼éoda
  
     szukaj
strona g┼é├│wna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Przetargi zakończone:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Dziadowa Kłoda w terminie 01.01-31.12.2018 r.

Ogłoszenie nr 500078038-N-2017 z dnia 19-12-2017 r.

Gmina Dziadowa Kłoda: Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Dziadowa Kłoda w terminie 01.01- 31.12.2018 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowi─ůzkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zam├│wienia publicznego

Zam├│wienie dotyczy projektu lub programu wsp├│┼éfinansowanego ze ┼Ťrodk├│w Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 617993-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ─äCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Dziadowa K┼éoda, Krajowy numer identyfikacyjny 25085504400000, ul. ul. Ole┼Ťnicka  1, 56504   Dziadowa K┼éoda, woj. dolno┼Ťl─ůskie, pa┼ästwo Polska, tel. 627 869 280, e-mail dziadowakloda@o2.pl, faks 627 851 808. 
Adres strony internetowej (url): www.dziadowakloda.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ─äCEGO:

Administracja samorz─ůdowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zam├│wieniu przez zamawiaj─ůcego: 

Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Dziadowa Kłoda w terminie 01.01- 31.12.2018 r.

Numer referencyjny(je┼╝eli dotyczy): 

DDS.271.2017

II.2) Rodzaj zam├│wienia: 

Usługi

II.3) Kr├│tki opis przedmiotu zam├│wienia (wielko┼Ť─ç, zakres, rodzaj i ilo┼Ť─ç dostaw, us┼éug lub rob├│t budowlanych lub okre┼Ťlenie zapotrzebowania i wymaga┼ä ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre┼Ťlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us┼éug─Ö lub roboty budowlane: 

1. Przedmiotem zam├│wienia jest ┼Ťwiadczenie us┼éug w zakresie transportu osobowego- dow├│z dzieci do szk├│┼é na terenie Gminy Dziadowa K┼éoda. 2. Transport obejmuje codzienny dow├│z uczni├│w z miejsca zamieszkania (wed┼éug ustalonych przystank├│w autobusowych) do szk├│┼é oraz odw├│z dzieci po zaj─Öciach szkolnych do miejsc zamieszkania. 3. W trakcie wykonywania us┼éugi opiek─Ö nad uczniami zapewnia Zamawiaj─ůcy. 4. Wykonawca w celu prawid┼éowego wykonania us┼éugi zobowi─ůzany jest do zapewnienia odpowiedniej liczby pojazd├│w- 1autobus z liczb─ů miejsc siedz─ůcych 54 i 2 autobusy z liczb─ů miejsc siedz─ůcych 40. 5. Poza codziennym transportem dzieci Wykonawca jest zobowi─ůzany zapewni─ç transport jednorazowo tzn. w zwi─ůzku z organizacj─ů roku szkolnego (dyskoteki, zabawy w godzinach popo┼éudniowych oraz ferie zimowe) Zamawiaj─ůcy oczekuje od Wykonawcy zapewnienia odpowiedniej liczby pojazd├│w na dow├│z i odw├│z dzieci. 6. Dowozy do szk├│┼é odbywaj─ů si─Ö od poniedzia┼éku do pi─ůtku w godzinach 6.40- 8.25 7. Odwozy ze szk├│┼é do miejsca zamieszkania odbywaj─ů si─Ö od poniedzia┼éku do pi─ůtku - w godzinach po┼éudniowych tj. ok.godz.12.00-13.00 - w godzinach popo┼éudniowych tj. ok. godz.14.00 8. Dowozy oraz odwozy dzieci odbywaj─ů si─Ö wg kolejno┼Ťci: Zesp├│┼é Szk├│┼é w Dziadowej K┼éodzie, Gimnazjum w Dziadowej K┼éodzie oraz Zesp├│┼é Szkolno- Przedszkolny w Mi┼éowicach 9. Zmianie mo┼╝e ulec kolejno┼Ť─ç kurs├│w do poszczeg├│lnych szk├│┼é. 10. Planowany harmonogram dowozu dzieci wraz z mapa z wyznaczonymi trasami stanowi─ů - Za┼é─ůcznik Nr 1 do SIWZ 11. Szacunkowy, miesi─Öczny przebieg kilometr├│w przy dowozie i odwozie dzieci do szk├│┼é na terenie gminy wynosi oko┼éo 6 950 km. 12. Dow├│z uczni├│w odbywa─ç si─Ö b─Ödzie ┼Ťrodkami transportu wyposa┼╝onymi standardowo, sprawnymi technicznie, dopuszczonymi do ruchu wed┼éug obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w w przewozach pasa┼╝erskich i oznakowanymi w┼éa┼Ťciwie do charakteru przewoz├│w. 13. W przypadku awarii wyznaczonego na zadanie ┼Ťrodka transportu Wykonawca zabezpieczy autobus zast─Öpczy, spe┼éniaj─ůcy wymagania techniczne w ruchu drogowym.

II.4) Informacja o cz─Ö┼Ťciach zam├│wienia: 
Zam├│wienie by┼éo podzielone na cz─Ö┼Ťci: 

nie

II.5) G┼é├│wny Kod CPV: 60100000-9

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAM├ôWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Og┼éoszenie dotyczy zako┼äczenia dynamicznego systemu zakup├│w 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM├ôWIENIA: 19/12/2017 
IV.2) Ca┼ékowita warto┼Ť─ç zam├│wienia

Warto┼Ť─ç bez VAT 279287.04 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od ma┼éych i ┼Ťrednich przedsi─Öbiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawc├│w z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawc├│w z pa┼ästw nieb─Öd─ůcych cz┼éonkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drog─ů elektroniczn─ů:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zam├│wienie zosta┼éo udzielone wykonawcom wsp├│lnie ubiegaj─ůcym si─Ö o udzielenie: 

nie

 

Nazwa wykonawcy: Przedsi─Öbiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. 
Email wykonawcy: dyrekcja@pks.ostrowwlkp.pl 
Adres pocztowy: ul. Batorego 35 
Kod pocztowy: 63-400 
Miejscowo┼Ť─ç: Ostr├│w Wielkopolski 
Kraj/woj.: wielkopolskie 

Wykonawca jest ma┼éym/┼Ťrednim przedsi─Öbiorc─ů:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego pa┼ästwa nie b─Öd─ůcego cz┼éonkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO┼ÜCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI┼╗SZ─ä I NAJWY┼╗SZ─ä CEN─ä/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/warto┼Ť─ç umowy 4.34 
Oferta z najni┼╝sz─ů cen─ů/kosztem 4.34 
Oferta z najwy┼╝sz─ů cen─ů/kosztem 4.34 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz─Ö┼Ťci zam├│wienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Warto┼Ť─ç lub procentowa cz─Ö┼Ť─ç zam├│wienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAM├ôWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OG┼üOSZENIA, ZAM├ôWIENIA Z WOLNEJ R─śKI ALBO ZAPYTANIA O CEN─ś

 

IV.9.1) Podstawa prawna 

Post─Öpowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Nale┼╝y poda─ç uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyja┼Ťni─ç, dlaczego udzielenie zam├│wienia jest zgodne z przepisami. 

 
informacje udostępnił:Karol Szczyrk
data udost─Öpnienia: 2017-12-19 14:15:53
ostatnia modyfikacja: Karol Szczyrk 2017-12-19 14:15:53 »
drukuj wy┼Ťlij link  

 
. .
BIP - liczba wej┼Ť─ç: 195900