Urz─ůd Gminy Dziadowa K┼éoda
ul. Ole┼Ťnicka 1; 56-504 Dziadowa K┼éoda
  
     szukaj
strona g┼é├│wna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Przetargi aktualne:
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
poka┐ wszystkie dokumenty

Ogłoszenie

Wójta Gminy Dziadowa Kłoda

z dnia 11 grudnia 2017 r.

 

 

Na podstawie: art. 11 ust. 2 , art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia┼éalno┼Ťci po┼╝ytku publicznego i o wolontariacie (jednolity tekst Dz.U. z 2016,  poz.1817 ze. zm.) oraz Zarz─ůdzenia Nr 0050.161.2017 W├│jta Gminy Dziadowa K┼éoda z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie og┼éaszania otwartych konkurs├│w ofert na realizacj─Ö zada┼ä publicznych w 2018 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Dziadowa K┼éoda.

 

 

Wójt Gminy Dziadowa Kłoda

og┼éasza otwarty konkurs ofert na realizacj─Ö zada┼ä publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku, obejmuj─ůcych:

 

1)               dzia┼éalno┼Ť─ç szkoleniow─ů w pi┼éce no┼╝nej oraz umo┼╝liwienie mieszka┼äcom udzia┼éu w zawodach i rozgrywkach odpowiedniego szczebla. Na realizacj─Ö zadania przeznacza si─Ö dotacj─Ö w kwocie 18 000,00 z┼é (s┼éownie: osiemna┼Ťcie tysi─Öcy z┼é 00/100).

2)              dzia┼éalno┼Ť─ç szkoleniow─ů w tenisie sto┼éowym oraz umo┼╝liwienie mieszka┼äcom udzia┼éu w zawodach i rozgrywkach odpowiedniego szczebla. Na realizacj─Ö zadania przeznacza si─Ö dotacj─Ö w kwocie 500,00 z┼é (s┼éownie: pi─Ö─çset z┼éotych 00/100).

3)               dzia┼éalno┼Ť─ç szkoleniow─ů w lekkiej atletyce oraz umo┼╝liwienie mieszka┼äcom udzia┼éu w zawodach. Na realizacj─Ö zadania przeznacza si─Ö dotacj─Ö w kwocie:500,00 z┼é (s┼éownie : pi─Ö─çset z┼éotych 00/100)

4)               organizacj─Ö i przeprowadzenie imprez integracyjnych o charakterze rekreacyjno-sportowym dla dzieci i m┼éodzie┼╝y z r├│┼╝nych ┼Ťrodowisk i grup spo┼éecznych, w tym niepe┼énosprawnych. Na realizacj─Ö zadania przeznacza si─Ö dotacj─Ö w kwocie 1000,00 z┼é  (s┼éownie: jeden tysi─ůc z┼éotych  00/100).

 

                Na realizacj─Ö wymienionych wy┼╝ej zada┼ä w 2018 roku przeznacza si─Ö dotacj─Ö   z bud┼╝etu Gminy w wysoko┼Ťci ┼é─ůcznej 20 000,00 z┼éotych (s┼éownie: dwadzie┼Ťcia tysi─Öcy z┼éotych 00/100).

 

1.       Dotacja obejmuje dofinansowanie:

1)                koszt├│w osobowych, w tym: wynagrodze┼ä p┼éatnych w celu realizacji zadania z przewidzianymi prawem narzutami;

2)                koszt├│w rzeczowych, w tym:

a)       wydatki zwi─ůzane z rejestracj─ů zawodnik├│w oraz inne op┼éaty wynikaj─ůce z udzia┼éu zawodnik├│w w rozgrywkach i zawodach;

b)       zakup i uzupe┼énienie wyposa┼╝enia niezb─Ödnego dla realizacji zadania  ( z uzasadnieniem   w opisie realizacji zadania);

c)       zakup ┼Ťrodk├│w ochrony indywidualnej;

d)       koszty lokalowe ( czynsz, media – woda, energia, ogrzewanie ) – tylko w cz─Ö┼Ťci wynikaj─ůcej z realizacji zadania;

e)       koszty promocji i reklamy (np. druk plakat├│w, informator├│w, baner├│w );

f)        koszty delegacji i przejazd├│w zwi─ůzanych bezpo┼Ťrednio z realizacj─Ö zadania;

g)       koszty administracyjne np. koszty finansowe obs┼éugi konta bankowego, telekomunikacyjne, zakup materia┼é├│w biurowych (koszty nie mog─ů przekracza─ç 10 % wnioskowanej/otrzymanej dotacji);

3)                zakupu us┼éug (np. transport, wy┼╝ywienie, wynajem obiekt├│w lub sprz─Ötu).

2.       Wymagane jest zaanga┼╝owanie w┼éasnych ┼Ťrodk├│w finansowych organizacji sk┼éadaj─ůcej ofert─Ö na realizacj─Ö zadania w wysoko┼Ťci co najmniej 20%.

3.       W 2018 r. na realizacj─Ö zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczy si─Ö w bud┼╝ecie Gminy dotacj─Ö w wysoko┼Ťci 20 000,00 z┼é (s┼éownie: dwadzie┼Ťcia tysi─Öcy z┼éotych 00/100)

 

4.       Termin realizacji zadania: rok 2018

 

5.       Warunki realizacji zadania:

1. udzia┼é mieszka┼äc├│w Gminy w organizowanej dzia┼éalno┼Ťci szkoleniowej oraz zawodach i rozgrywkach r├│┼╝nego szczebla;

2. oczekiwane zaanga┼╝owanie mieszka┼äc├│w Gminy w dzia┼éania b─Öd─ůce przedmiotem wykonywanego zadania;

3. w przypadku wydawania druk├│w reklamowo-informacyjnych – umieszczanie materia┼é├│w promuj─ůcych Gmin─Ö Dziadowa K┼éoda.

 

6.       Warunki sk┼éadania ofert:

1)       Oferent zobowi─ůzany jest do z┼éo┼╝enia oferty zgodnie z wymogami okre┼Ťlonymi w za┼é─ůczniku nr 1 do rozporz─ůdzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo┼éecznej    z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotycz─ůcych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.  2016, poz. 1300).

2)       Ofert─Ö nale┼╝y:

a)       sporz─ůdzi─ç w j─Özyku polskim;

b)       sporz─ůdzi─ç w formie pisemnej pod rygorem niewa┼╝no┼Ťci, wype┼éniona maszynowo lub czytelnym pismem r─Öcznym, drukowanym wraz z ponumerowaniem ka┼╝dej strony;

c)       sporz─ůdzi─ç w spos├│b umo┼╝liwiaj─ůcy dopi─Öcie jej jako za┼é─ůcznika do umowy, a wi─Öc z wykluczeniem sposob├│w trwa┼éego spinania dokument├│w (bindowania, zszywania i in.); 

d)       z┼éo┼╝y─ç w kopercie ze wskazaniem konkursu, kt├│rego dotyczy oraz z oznaczeniem numeru zadania lub jego nazwy;

3) Do oferty konkursowej obligatoryjnie nale┼╝y do┼é─ůczy─ç:

1.       o┼Ťwiadczenia ( w jednym egzemplarzu ) o :

a)       zobowi─ůzaniu do wyodr─Öbnienia konta bankowego na przekazanie ┼Ťrodk├│w finansowych na realizacj─Ö zadania publicznego;

b)       niezaleganiu z p┼éatno┼Ťciami wobec Gminy Dziadowa K┼éoda, organ├│w podatkowych  i Zak┼éadu Ubezpiecze┼ä Spo┼éecznych;

c)       zapoznaniu si─Ö z tre┼Ťci─ů og┼éoszenia konkursowego;

d)       posiadaniu uprawnie┼ä i kwalifikacji niezb─Ödnych do realizacji zleconego zadania publicznego;

e)       zapewnieniu lokalu do realizacji zadania (np. umowy najmu, u┼╝yczenia, dzier┼╝awy, zgody dyrektora plac├│wki o┼Ťwiatowej, sportowej, kulturalnej);

2.       inne kopie dokument├│w (w jednym egzemplarzu) potwierdzone za zgodno┼Ť─ç  z orygina┼éem– listy intencyjne,  umowy ze sponsorami;

4)       Przed z┼éo┼╝eniem oferty na realizacj─Ö zadania publicznego lub najp├│┼║niej w dniu jej z┼éo┼╝enia oferent winien z┼éo┼╝y─ç:

1.       aktualny odpis z rejestru  (wa┼╝ny do 3 miesi─Öcy od daty wystawienia) za wyj─ůtkiem organizacji pozarz─ůdowych wymienionych w art.3 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia┼éalno┼Ťci po┼╝ytku publicznego i o wolontariacie – kt├│re sk┼éadaj─ů potwierdzony za zgodno┼Ť─ç z orygina┼éem dekret o powo┼éaniu na proboszcza lub inn─ů funkcj─Ö upowa┼╝niaj─ůcy do sk┼éadania o┼Ťwiadcze┼ä woli;

2.       sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (zgodnie z art. 45 ust. 2 i art. 82 ustawy z dnia 29  wrze┼Ťnia 1994 r. o rachunkowo┼Ťci – tj. Dz. U. z 2016 r.  poz. 1047 ze zm.) – w rozumieniu ostatniego roku bud┼╝etowego albo minionego okresu w przypadku kr├│tszej dzia┼éalno┼Ťci. Obowi─ůzek z┼éo┼╝enia sprawozda┼ä nie dotyczy organizacji pozarz─ůdowych wymienionych w art. 3 ust .3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia┼éalno┼Ťci po┼╝ytku publicznego i o wolontariacie. Sprawozdanie nale┼╝y sk┼éada─ç raz w roku, na pocz─ůtku roku kalendarzowego, nie p├│┼║niej ni┼╝ przed z┼éo┼╝eniem oferty konkursowej;

3.       statut organizacji oraz ka┼╝d─ů jego aktualizacj─Ö – nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç raz nie p├│┼║niej ni┼╝ przed z┼éo┼╝eniem oferty konkursowej. Obowi─ůzek z┼éo┼╝enia statutu nie dotyczy organizacji pozarz─ůdowych wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia┼éalno┼Ťci po┼╝ytku publicznego i o wolontariacie.

 

7.    Kompletne oferty nale┼╝y sk┼éada─ç w Sekretariacie Urz─Ödu Gminy w Dziadowej          K┼éodzie, ul. Ole┼Ťnicka 1,  pok├│j nr 1 – parter ( w zaklejonych kopertach ) do dnia 5 stycznia 2018 r.  do godz. 1000.

8.    Rozpatrzenie ofert przez powo┼éan─ů w tym celu komisj─Ö nast─ůpi w terminie do dnia:  12 stycznia  2018 r.

 

9.    Informacja o rozstrzygni─Öciu konkursu zostanie umieszczona:

1. na stronie internetowej  www.bip.dziadowakloda.pl

       2. na stronie internetowej www.dziadowakloda.pl

3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dziadowej Kłodzie

 

10.  Przy dokonywaniu wyboru ofert stosowane b─Öd─ů nast─Öpuj─ůce kryteria:

1)              ocena mo┼╝liwo┼Ťci realizacji zadania przez podmiot, przy uwzgl─Ödnieniu podanych informacji;

2)              ocena przedstawionej w ofercie kalkulacji koszt├│w realizacji zadania, w tym udzia┼é rzeczowych, kadrowych i finansowych wk┼éad├│w w┼éasnych;

3)              analiza i ocena wykonania zada┼ä zleconych w okresie poprzednim, z uwzgl─Ödnieniem rzetelno┼Ťci i terminowo┼Ťci ich wykonania oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel ┼Ťrodk├│w;

4)              mo┼╝liwo┼Ť─ç pozyskania ┼Ťrodk├│w pieni─Ö┼╝nych na realizacj─Ö zadania z innych ┼║r├│de┼é.

 

11.  Informacja o zrealizowanych przez Gmin─Ö Dziadowa K┼éoda w roku og┼éoszenia  otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i zwi─ůzanych z nim kosztami ze szczeg├│lnym uwzgl─Ödnieniem wysoko┼Ťci dotacji przekazanych organizacjom pozarz─ůdowym i podmiotom, o kt├│rych mowa w art. 3 ust. 3.

·         kwota dotacji w 2017 r. - 22 500,00 z┼é

·         kwota dotacji w 2016 r. - 13 000,00 z┼é

12.Po og┼éoszeniu wynik├│w otwartego konkursu ofert organ administracji publicznej, bez zb─Ödnej zw┼éoki, zawiera umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego z wy┼éonionymi organizacjami pozarz─ůdowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.

 

13.  Formularze ofert mo┼╝na pobiera─ç w Sekretariacie Urz─Ödu  – pok. nr 1 lub ze strony  Internetowej www.bip.dziadowakloda.pl

 

W├│jt Gminy

/-/ Robert Fryt

 
informacje udostępnił:Karol Szczyrk
data udost─Öpnienia: 2017-12-11 13:21:43
ostatnia modyfikacja: Karol Szczyrk 2017-12-11 13:21:43 »
drukuj wy┼Ťlij link  

Dokumenty do pobrania:
 6Wz├│r oferty
 5Zarz─ůdzenie W├│jta Gminy
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wej┼Ť─ç: 184583