Urz─ůd Gminy Dziadowa K┼éoda
ul. Ole┼Ťnicka 1; 56-504 Dziadowa K┼éoda
  
     szukaj
strona g┼é├│wna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Przetargi zakończone:
Rozstrzygni─Öcie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na wykonanie prac remontowo-renowacyjnych polegaj─ůcych na likwidacji szk├│d po nawa┼énicy z sierpnia 2017 r. na budynku Gimnazjum w Dziadow

Ogłoszenie nr 500033541-N-2017 z dnia 25-09-2017 r.

Gmina Dziadowa K┼éoda: Roboty budowlane na wykonanie prac remontowo-renowacyjnych polegaj─ůcych na likwidacji szk├│d po nawa┼énicy z sierpnia 2017 r. na budynku Gimnazjum w Dziadowej K┼éodzie, przy ul. S┼éonecznej 5 z podzia┼éem na 2 zadania. 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowi─ůzkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zam├│wienia publicznego

Zam├│wienie dotyczy projektu lub programu wsp├│┼éfinansowanego ze ┼Ťrodk├│w Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 580309-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ─äCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Dziadowa K┼éoda, Krajowy numer identyfikacyjny 25085504400000, ul. ul. Ole┼Ťnicka  1, 56504   Dziadowa K┼éoda, woj. dolno┼Ťl─ůskie, pa┼ästwo Polska, tel. 627 869 280, e-mail dziadowakloda@o2.pl, faks 627 851 808. 
Adres strony internetowej (url): http://www.dziadowakloda.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ─äCEGO:

Administracja samorz─ůdowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zam├│wieniu przez zamawiaj─ůcego: 

Roboty budowlane na wykonanie prac remontowo-renowacyjnych polegaj─ůcych na likwidacji szk├│d po nawa┼énicy z sierpnia 2017 r. na budynku Gimnazjum w Dziadowej K┼éodzie, przy ul. S┼éonecznej 5 z podzia┼éem na 2 zadania.

Numer referencyjny(je┼╝eli dotyczy): 

BOŚ.6743/2017

II.2) Rodzaj zam├│wienia: 

Roboty budowlane

II.3) Kr├│tki opis przedmiotu zam├│wienia (wielko┼Ť─ç, zakres, rodzaj i ilo┼Ť─ç dostaw, us┼éug lub rob├│t budowlanych lub okre┼Ťlenie zapotrzebowania i wymaga┼ä ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre┼Ťlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us┼éug─Ö lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zadania s─ů roboty remontowo-renowacyjne polegaj─ůce na likwidacji szk├│d po nawa┼énicy z dnia 11/12 sierpnia 2017 r. na budynku Gimnazjum w Dziadowej K┼éodzie przy ul. S┼éonecznej 5 - z podzia┼éem na 2 zadania. Zadanie finansowane z dotacji Ministerstwa Spraw Wewn─Ötrznych i Administracji z przeznaczeniem na usuwanie skutk├│w kl─Ösk ┼╝ywio┼éowych realizowanego pod nazw─ů "Remont pokrycia dachowego, zalanych pomieszcze┼ä oraz instalacji elektrycznej w Gimnazjum w Dziadowej K┼éodzie (intensywne opady deszczu i silny wiatr, sierpie┼ä 2017r)". Szczeg├│┼éowy opis przedmiotu zam├│wienia zawiera Rozdz. II oraz za┼é 8 i 10 (dla zadania nr 1) i 2 9 i 11 (dla zadania nr 2) SIWZ

II.4) Informacja o cz─Ö┼Ťciach zam├│wienia: 
Zam├│wienie by┼éo podzielone na cz─Ö┼Ťci: 

tak

II.5) G┼é├│wny Kod CPV: 45210000-2

 

Dodatkowe kody CPV: 45262520-2, 45261010-4, 45430000-0, 45442100-8, 45321000-4, 45310000-3, 45311200-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAM├ôWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Og┼éoszenie dotyczy zako┼äczenia dynamicznego systemu zakup├│w 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZ─ś┼Ü─ć NR: 1   

NAZWA: Roboty remontowo-renowacyjne stropodachu budynku Gimnazjum w Dziadowej K┼éodzie.

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM├ôWIENIA: 21/09/2017 
IV.2) Ca┼ékowita warto┼Ť─ç zam├│wienia

Warto┼Ť─ç bez VAT 191283.33 
Waluta z┼é

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od ma┼éych i ┼Ťrednich przedsi─Öbiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawc├│w z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawc├│w z pa┼ästw nieb─Öd─ůcych cz┼éonkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drog─ů elektroniczn─ů:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zam├│wienie zosta┼éo udzielone wykonawcom wsp├│lnie ubiegaj─ůcym si─Ö o udzielenie: 

nie

 

Nazwa wykonawcy: GRZE┼ÜBUD Firma Handlowo – Us┼éugowa Tasi┼äski Grzegorz 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Lubska 18 D 
Kod pocztowy: 46-113 
Miejscowo┼Ť─ç: Wilk├│w 
Kraj/woj.: dolno┼Ťl─ůskie 

Wykonawca jest ma┼éym/┼Ťrednim przedsi─Öbiorc─ů:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego pa┼ästwa nie b─Öd─ůcego cz┼éonkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO┼ÜCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI┼╗SZ─ä I NAJWY┼╗SZ─ä CEN─ä/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/warto┼Ť─ç umowy 258093.82 
Oferta z najni┼╝sz─ů cen─ů/kosztem 258093.82 
Oferta z najwy┼╝sz─ů cen─ů/kosztem 258093.82 
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz─Ö┼Ťci zam├│wienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Warto┼Ť─ç lub procentowa cz─Ö┼Ť─ç zam├│wienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZ─ś┼Ü─ć NR: 2   

NAZWA: Roboty remontowo-renowacyjne elementy wewn─Ötrzne budynku Gimnazjum w Dziadowej K┼éodzie.

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM├ôWIENIA: 21/09/2017 
IV.2) Ca┼ékowita warto┼Ť─ç zam├│wienia

Warto┼Ť─ç bez VAT 168879.27 
Waluta z┼é

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od ma┼éych i ┼Ťrednich przedsi─Öbiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawc├│w z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawc├│w z pa┼ästw nieb─Öd─ůcych cz┼éonkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drog─ů elektroniczn─ů:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zam├│wienie zosta┼éo udzielone wykonawcom wsp├│lnie ubiegaj─ůcym si─Ö o udzielenie: 

nie

 

Nazwa wykonawcy: GRZE┼ÜBUD Firma Handlowo – Us┼éugowa Tasi┼äski Grzegorz 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Lubska 18 D 
Kod pocztowy: 46-113 
Miejscowo┼Ť─ç: Wilk├│w 
Kraj/woj.: dolno┼Ťl─ůskie 

Wykonawca jest ma┼éym/┼Ťrednim przedsi─Öbiorc─ů:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego pa┼ästwa nie b─Öd─ůcego cz┼éonkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO┼ÜCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI┼╗SZ─ä I NAJWY┼╗SZ─ä CEN─ä/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/warto┼Ť─ç umowy 254748.71 
Oferta z najni┼╝sz─ů cen─ů/kosztem 254748.71 
Oferta z najwy┼╝sz─ů cen─ů/kosztem 254748.71 
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz─Ö┼Ťci zam├│wienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Warto┼Ť─ç lub procentowa cz─Ö┼Ť─ç zam├│wienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAM├ôWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OG┼üOSZENIA, ZAM├ôWIENIA Z WOLNEJ R─śKI ALBO ZAPYTANIA O CEN─ś

 

IV.9.1) Podstawa prawna 

Post─Öpowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Nale┼╝y poda─ç uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyja┼Ťni─ç, dlaczego udzielenie zam├│wienia jest zgodne z przepisami. 

 

 
informacje udostępnił:Karol Szczyrk
data udost─Öpnienia: 2017-10-03 13:24:33
ostatnia modyfikacja: Karol Szczyrk 2017-10-03 13:24:33 »
drukuj wy┼Ťlij link  

 
. .
BIP - liczba wej┼Ť─ç: 200965