Urz─ůd Gminy Dziadowa K┼éoda
ul. Ole┼Ťnicka 1; 56-504 Dziadowa K┼éoda
  
     szukaj
strona g┼é├│wna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Przetargi zakończone:
Rozstrzygnięcie przetargu na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Dziadowa Kłoda od 01.01.2017 do 31.12.2017

Ogłoszenie nr 373978 - 2016 z dnia 2016-12-27 r.

Dziadowa Kłoda: Dowóz dzieci szkolnych do szkół na terenie Gminy Dziadowa Kłoda od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie og┼éoszenia: obowi─ůzkowe.

Og┼éoszenie dotyczy: zam├│wienia publicznego

Zam├│wienie dotyczy projektu lub programu wsp├│┼éfinansowanego ze ┼Ťrodk├│w Unii Europejskiej 

nie

Nazwa projektu lub programu

Zam├│wienie by┼éo przedmiotem og┼éoszenia w Biuletynie Zam├│wie┼ä Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 360198-2016

 

Og┼éoszenie o zmianie og┼éoszenia zosta┼éo zamieszczone w Biuletynie Zam├│wie┼ä Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ─äCY

Post─Öpowanie zosta┼éo przeprowadzone przez centralnego zamawiaj─ůcego

nie

Post─Öpowanie zosta┼éo przeprowadzone przez podmiot, kt├│remu zamawiaj─ůcy powierzy┼é/powierzyli przeprowadzenie post─Öpowania 

nie

Post─Öpowanie zosta┼éo przeprowadzone wsp├│lnie przez zamawiaj─ůcych 

nie

Post─Öpowanie zosta┼éo przeprowadzone wsp├│lnie z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej 

nie

W przypadku przeprowadzania post─Öpowania wsp├│lnie z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej – maj─ůce zastosowanie krajowe prawo zam├│wie┼ä publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dziadowa K┼éoda, krajowy numer identyfikacyjny 25085504400000, ul. ul. Ole┼Ťnicka  1, 56504   Dziadowa K┼éoda, pa┼ästwo Polska, woj. dolno┼Ťl─ůskie, tel. 627 869 280, faks 627 851 808, e-mail dziadowakloda@o2.pl
Adres strony internetowej (URL): www.bip.dziadowakloda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ─äCEGO:

Administracja samorz─ůdowa

I.3) WSP├ôLNE UDZIELANIE ZAM├ôWIENIA (je┼╝eli dotyczy):

Podzia┼é obowi─ůzk├│w mi─Ödzy zamawiaj─ůcymi w przypadku wsp├│lnego udzielania zam├│wienia, w tym w przypadku wsp├│lnego przeprowadzania post─Öpowania z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej (je┼╝eli zam├│wienie zosta┼éo udzielone przez ka┼╝dego z zamawiaj─ůcych indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez ka┼╝dego z zamawiaj─ůcych, je┼╝eli zam├│wienie zosta┼éo udzielone w imieniu i na rzecz pozosta┼éych zamawiaj─ůcych w sekcji I nale┼╝y wskaza─ç kt├│ry z zamawiaj─ůcych zawar┼é umow─Ö):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zam├│wieniu przez zamawiaj─ůcego: 

Dowóz dzieci szkolnych do szkół na terenie Gminy Dziadowa Kłoda od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.

Numer referencyjny (je┼╝eli dotyczy)

II.2) Rodzaj zam├│wienia:

Usługi

II.3) Kr├│tki opis przedmiotu zam├│wienia (wielko┼Ť─ç, zakres, rodzaj i ilo┼Ť─ç dostaw, us┼éug lub rob├│t budowlanych lub okre┼Ťlenie zapotrzebowania i wymaga┼ä ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre┼Ťlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us┼éug─Ö lub roboty budowlane: 

Dowóz dzieci szkolnych do szkół na terenie Gminy Dziadowa Kłoda od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.

II.4) Informacja o cz─Ö┼Ťciach zam├│wienia:
Zam├│wienie podzielone jest na cz─Ö┼Ťci:

Nie

 

II.5) Główny Kod CPV: 60112000-6
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAM├ôWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Og┼éoszenie dotyczy zako┼äczenia dynamicznego systemu zakup├│w 

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Post─Öpowanie/cz─Ö┼Ť─ç zosta┼éo uniewa┼╝nione nie 
Nale┼╝y poda─ç podstaw─Ö i przyczyn─Ö uniewa┼╝nienia post─Öpowania: 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM├ôWIENIA: 23/12/2016
IV.2 Ca┼ékowita warto┼Ť─ç zam├│wienia

Warto┼Ť─ç bez VAT243250.00
Walutapln


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert1
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od ma┼éych i ┼Ťrednich przedsi─Öbiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawc├│w z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawc├│w z pa┼ästw nieb─Öd─ůcych cz┼éonkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drog─ů elektroniczn─ů: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zam├│wienie zosta┼éo udzielone wykonawcom wsp├│lnie ubiegaj─ůcym si─Ö o udzielenie: 
nie 
Przedsi─Öbiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim sp. z o.o.,  ,  ul. Batorego 35,  63-400,  Ostr├│w Wlkp,  kraj/woj. 
Wykonawca jest ma┼éym/┼Ťrednim przedsi─Öbiorc─ů: tak 
Wykonawca pochodzi z innego pa┼ästwa cz┼éonkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skr├│t literowy nazwy pa┼ästwa: 
Wykonawca pochodzi z innego pa┼ästwa nie b─Öd─ůcego cz┼éonkiem Unii Europejskiej: nie 
Skr├│t literowy nazwy pa┼ästwa: 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO┼ÜCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI┼╗SZ─ä I NAJWY┼╗SZ─ä CEN─ä/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/warto┼Ť─ç umowy 3.50
Oferta z najni┼╝sz─ů cen─ů/kosztem 3.50
Oferta z najwy┼╝sz─ů cen─ů/kosztem 3.50
Waluta: pln

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz─Ö┼Ťci zam├│wienia podwykonawcy/podwykonawcom 
Warto┼Ť─ç lub procentowa cz─Ö┼Ť─ç zam├│wienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
 IV.8) Informacje dodatkowe: 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAM├ôWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OG┼üOSZENIA, ZAM├ôWIENIA Z WOLNEJ R─śKI ALBO ZAPYTANIA O CEN─ś

IV.9.1) Podstawa prawna
Post─Öpowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. 

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu 
Nale┼╝y poda─ç uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyja┼Ťni─ç, dlaczego udzielenie zam├│wienia jest zgodne z przepisami. 

 

 
informacje udostępnił:Karol Szczyrk
data udost─Öpnienia: 2016-12-27 12:32:50
ostatnia modyfikacja: Karol Szczyrk 2016-12-27 12:32:50 »
drukuj wy┼Ťlij link  

 
. .
BIP - liczba wej┼Ť─ç: 184582