Urz─ůd Gminy Dziadowa K┼éoda
ul. Ole┼Ťnicka 1; 56-504 Dziadowa K┼éoda
  
     szukaj
strona g┼é├│wna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
REFERENDUM 2015:
Warunki udziału w referendum

Informacja
o warunkach udzia┼éu w g┼éosowaniu w obwodach g┼éosowania utworzonych w kraju, w referendum og├│lnokrajowym, zarz─ůdzonym na dzie┼ä 6 wrze┼Ťnia 2015 r.

 

Pa┼ästwowa Komisja Wyborcza, w zwi─ůzku z referendum og├│lnokrajowym, zarz─ůdzonym na dzie┼ä 6 wrze┼Ťnia 2015 r., przypomina o warunkach udzia┼éu w g┼éosowaniu w obwodach g┼éosowania utworzonych w kraju.

Warunki te okre┼Ťlone s─ů w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o referendum og├│lnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) oraz w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z p├│┼║n. zm.).

 

Prawo udziału w referendum ogólnokrajowym ma obywatel polski, który:

·         najp├│┼║niej w dniu g┼éosowania ko┼äczy 18 lat,

·        nie zosta┼é pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem s─ůdu,

·         nie zosta┼é ubezw┼éasnowolniony prawomocnym orzeczeniem s─ůdu,

·        nie zosta┼é pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybuna┼éu Stanu.

Osoba uprawniona jest wpisywana do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum. Można być wpisanym tylko do jednego spisu.

Spisy os├│b uprawnionych do udzia┼éu w referendum sporz─ůdzaj─ů urz─Ödy gmin.

 

I. G┼éosowanie w obwodzie w┼éa┼Ťciwym dla miejsca sta┼éego zamieszkania w Polsce.

 

Osoba uprawniona do udzia┼éu w referendum zameldowana na pobyt sta┼éy na obszarze gminy, kt├│ra nie z┼éo┼╝y┼éa wniosku o wpisanie do sta┼éego rejestru wyborc├│w w innym miejscu oraz osoba uprawniona do udzia┼éu w referendum, wpisana do rejestru wyborc├│w na w┼éasny wniosek, zostanie wpisana z urz─Ödu do spisu os├│b uprawnionych do udzia┼éu w referendum sporz─ůdzanego dla obwodu g┼éosowania w┼éa┼Ťciwego dla jej miejsca zamieszkania.

 

II. G┼éosowanie w innym obwodzie ni┼╝ w┼éa┼Ťciwy dla miejsca sta┼éego zamieszkania.

  • G┼éosowanie w wybranym przez siebie obwodzie (lokalu obwodowej komisji do spraw referendum), w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb os├│b niepe┼énosprawnych
    • Osoba uprawniona do udzia┼éu w referendum mo┼╝e g┼éosowa─ç w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji do spraw referendum na obszarze gminy, w kt├│rej stale zamieszkuje (innym ni┼╝ w┼éa┼Ťciwy dla jej miejsca sta┼éego zamieszkania) lub w kt├│rej b─Ödzie przebywa─ç w dniu referendum, je┼╝eli z┼éo┼╝y pisemny wniosek o dopisanie do spisu os├│b uprawnionych do udzia┼éu w referendum.

Wniosek sk┼éada si─Ö w urz─Ödzie gminy, w kt├│rej znajduje si─Ö wybrany lokal obwodowej komisji do spraw referendum, najp├│┼║niej w 5. dniu przed dniem referendum, tj. do dnia 1 wrze┼Ťnia 2015 r.

Wniosek mo┼╝e dotyczy─ç ka┼╝dego lokalu obwodowej komisji do spraw referendum, w tym lokalu przystosowanego do potrzeb os├│b niepe┼énosprawnych. Informacja o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum (lokalach obwodowej komisji do spraw referendum), w tym o lokalach obwodowej komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb os├│b niepe┼énosprawnych, podana jest do wiadomo┼Ťci publicznej przez w├│jt├│w (burmistrz├│w, prezydent├│w miast) w obwieszczeniu o numerach i granicach obwod├│w g┼éosowania, zamieszczanym, najp├│┼║niej w 40. dniu przed dniem referendum, tj. do dnia 28 lipca 2015 r.

  • ┼╗o┼énierze pe┼éni─ůcy zasadnicz─ů lub okresow─ů s┼éu┼╝b─Ö wojskow─ů oraz pe┼éni─ůcy s┼éu┼╝b─Ö w charakterze kandydat├│w na ┼╝o┼énierzy zawodowych lub odbywaj─ůcy ─çwiczenia i przeszkolenie wojskowe, ratownicy odbywaj─ůcy zasadnicz─ů s┼éu┼╝b─Ö w obronie cywilnej poza miejscem sta┼éego zamieszkania, policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Biura Ochrony Rz─ůdu, Stra┼╝y Granicznej, Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnej oraz S┼éu┼╝by Wi─Öziennej pe┼éni─ůcy s┼éu┼╝b─Ö w systemie skoszarowanym, kt├│rzy chc─ů wzi─ů─ç udzia┼é w g┼éosowaniu w miejscu odbywania s┼éu┼╝by, powinni z┼éo┼╝y─ç wniosek o dopisanie do spisu os├│b uprawnionych do udzia┼éu w referendum w wybranym przez siebie obwodzie w danej miejscowo┼Ťci.

Wniosek sk┼éada si─Ö w urz─Ödzie gminy od dnia 17 sierpnia 2015 r. do dnia 24 sierpnia 2015 r. (termin wyd┼éu┼╝ony zgodnie z art. 9 ┬ž 2 Kodeksu wyborczego). Osoby, kt├│re przyby┼éy do miejsca zakwaterowania po tym terminie mog─ů z┼éo┼╝y─ç wniosek najp├│┼║niej w 2. dniu przed dniem referendum, tj. do dnia 4 wrze┼Ťnia 2015 r.

Osoba uprawniona do udzia┼éu w referendum dopisana do spisu os├│b uprawnionych do udzia┼éu w referendum na w┼éasny wniosek zostanie z urz─Ödu skre┼Ťlona ze spisu w miejscu sta┼éego zamieszkania.

  • G┼éosowanie na podstawie za┼Ťwiadczenia o prawie do g┼éosowania

Osoba uprawniona do udzia┼éu w referendum, kt├│ra zamierza zmieni─ç miejsce pobytu przed dniem referendum mo┼╝e otrzyma─ç za┼Ťwiadczenie o prawie do g┼éosowania. Z za┼Ťwiadczeniem takim mo┼╝na g┼éosowa─ç w dowolnym obwodzie g┼éosowania w kraju, za granic─ů lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie za┼Ťwiadczenia o prawie do g┼éosowania sk┼éada si─Ö w urz─Ödzie gminy, w kt├│rej osoba uprawniona do udzia┼éu w referendum b─Ödzie uj─Öta w spisie os├│b uprawnionych do udzia┼éu w referendum, najp├│┼║niej w 2. dniu przed dniem referendum, tj. do dnia 4 wrze┼Ťnia 2015 r. Mo┼╝e on zosta─ç z┼éo┼╝ony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Do odbioru za┼Ťwiadczenia osoba uprawniona do udzia┼éu w referendum mo┼╝e upowa┼╝ni─ç inn─ů osob─Ö. W├│wczas osoba uprawniona do udzia┼éu w referendum sporz─ůdza wniosek o wydanie za┼Ťwiadczenia i upowa┼╝nienie (mo┼╝e to by─ç jeden dokument), w kt├│rym wskazuje swoje imi─Ö (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a tak┼╝e dane osoby upowa┼╝nionej do odebrania za┼Ťwiadczenia.

Osoba uprawniona do udzia┼éu w referendum, kt├│rej wydano za┼Ťwiadczenie o prawie do g┼éosowania zostanie z urz─Ödu skre┼Ťlona ze spisu os├│b uprawnionych do udzia┼éu w referendum w miejscu sta┼éego zamieszkania.

Nale┼╝y zwr├│ci─ç szczeg├│ln─ů uwag─Ö, aby nie utraci─ç za┼Ťwiadczenia o prawie do g┼éosowania. W przypadku jego utraty, niezale┼╝nie od przyczyny, nie b─Ödzie mo┼╝liwe otrzymanie kolejnego za┼Ťwiadczenia, ani wzi─Öcie udzia┼éu w g┼éosowaniu w obwodzie w┼éa┼Ťciwym dla miejsca sta┼éego zamieszkania.

  • G┼éosowanie w szpitalach, domach pomocy spo┼éecznej, zak┼éadach karnych i aresztach ┼Ťledczych oraz w domach studenckich

Osoby uprawnione do udzia┼éu w referendum, kt├│re b─Öd─ů przebywa─ç w dniu referendum w szpitalach, domach pomocy spo┼éecznej, zak┼éadach karnych i aresztach ┼Ťledczych zostan─ů wpisane do spis├│w os├│b uprawnionych do udzia┼éu w referendum sporz─ůdzonych dla obwod├│w g┼éosowania utworzonych w tych jednostkach i b─Öd─ů mog┼éy g┼éosowa─ç w tych obwodach. Dyrektor jednostki powiadomi osoby przebywaj─ůce w jednostce o umieszczeniu ich w spisie os├│b uprawnionych do udzia┼éu w referendum.

Na takich samych zasadach b─Öd─ů mog┼éy g┼éosowa─ç osoby uprawnione do udzia┼éu w referendum przebywaj─ůce w domach studenckich lub zespo┼éach dom├│w studenckich, w kt├│rych utworzono obwody g┼éosowania.

Osoby uprawnione do udzia┼éu w referendum wpisane do spisu os├│b uprawnionych do udzia┼éu w referendum w wy┼╝ej wymienionych jednostkach zostan─ů z urz─Ödu skre┼Ťlone ze spisu w miejscu sta┼éego zamieszkania.

Osoby, kt├│re przyb─Öd─ů do wy┼╝ej wymienionych jednostek w dniu referendum, b─Öd─ů mog┼éy g┼éosowa─ç w obwodach utworzonych w tych jednostkach tylko na podstawie za┼Ťwiadcze┼ä o prawie do g┼éosowania.

  • G┼éosowanie w kraju os├│b uprawnionych do udzia┼éu w referendum stale zamieszka┼éych za granic─ů

· Osoba uprawiona do udzia┼éu w referendum stale zamieszka┼éa za granic─ů, kt├│ra b─Ödzie przebywa┼éa w Polsce w dniu referendum, mo┼╝e wzi─ů─ç udzia┼é w g┼éosowaniu w dowolnym obwodzie g┼éosowania, je┼Ťli przed┼éo┼╝y obwodowej komisji do spraw referendum wa┼╝ny polski paszport oraz dokument potwierdzaj─ůcy, ┼╝e stale zamieszkuje za granic─ů. Dokumentem takim mo┼╝e by─ç np. karta sta┼éego pobytu, dokument potwierdzaj─ůcy zatrudnienie za granic─ů lub dokument potwierdzaj─ůcy uprawnienie do korzystania ze ┼Ťwiadcze┼ä ubezpieczenia spo┼éecznego za granic─ů. Na tej podstawie obwodowa komisja do spraw referendum dopisze tak─ů osob─Ö do spisu os├│b uprawnionych do udzia┼éu w referendum, zaznaczaj─ůc to w paszporcie przez odci┼Ťni─Öcie piecz─Öci komisji i wpisanie daty na ostatniej stronie przeznaczonej na adnotacje wizowe.

· Osoba uprawniona do udzia┼éu w referendum stale zamieszka┼éa za granic─ů mo┼╝e r├│wnie┼╝ g┼éosowa─ç na podstawie za┼Ťwiadczenia o prawie do g┼éosowania wydanego przez konsula, o ile zosta┼éa na sw├│j wniosek wpisana do spisu os├│b uprawnionych do udzia┼éu w referendum w obwodzie g┼éosowania utworzonym za granic─ů.

 

III. Głosowanie korespondencyjne.

 

Osoba uprawniona do udziału w referendum może głosować korespondencyjnie.

Zamiar g┼éosowania korespondencyjnego powinien by─ç zg┼éoszony przez osob─Ö uprawnion─ů do udzia┼éu w referendum w urz─Ödzie gminy, w kt├│rej wpisana jest do rejestru wyborc├│w, najp├│┼║niej w 13. dniu przed dniem referendum, tj. do dnia 24 sierpnia 2015 r. (termin wyd┼éu┼╝ony zgodnie z art. 9 ┬ž 2 Kodeksu wyborczego).

Zg┼éoszenie mo┼╝e by─ç dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawiera─ç nazwisko i imi─Ö (imiona), imi─Ö ojca, dat─Ö urodzenia, numer ewidencyjny PESEL osoby uprawnionej do udzia┼éu w referendum, oznaczenie referendum, kt├│rego dotyczy zg┼éoszenie a tak┼╝e wskazanie adresu, na kt├│ry ma by─ç wys┼éany pakiet referendalny, albo deklaracj─Ö osobistego odbioru pakietu referendalnego w urz─Ödzie gminy oraz o┼Ťwiadczenie o wpisaniu osoby uprawnionej do udzia┼éu w referendum do rejestru wyborc├│w w danej gminie.

W zg┼éoszeniu osoba uprawniona do udzia┼éu w referendum mo┼╝e za┼╝─ůda─ç przes┼éania jej wraz z pakietem referendalnym nak┼éadki na kart─Ö do g┼éosowania sporz─ůdzonej w alfabecie Braille'a.

Osoba uprawniona do udzia┼éu w referendum zostanie skre┼Ťlona ze spisu w obwodzie w┼éa┼Ťciwym dla miejsca sta┼éego zamieszkania i uj─Öta w spisie os├│b uprawnionych do udzia┼éu w referendum w obwodzie g┼éosowania w┼éa┼Ťciwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla cel├│w g┼éosowania korespondencyjnego na terenie gminy, w kt├│rej stale zamieszkuje.

Osoba uprawniona do udzia┼éu w referendum, nie p├│┼║niej ni┼╝ 7 dni przed dniem referendum, otrzyma z urz─Ödu gminy pakiet referendalny, kt├│ry zostanie dor─Öczony wy┼é─ůcznie do r─ůk w┼éasnych osoby uprawnionej do udzia┼éu w referendum, po okazaniu dokumentu potwierdzaj─ůcego to┼╝samo┼Ť─ç i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Je┼╝eli osoba uprawniona do udzia┼éu w referendum we wniosku zadeklarowa┼éa osobisty odbi├│r pakietu referendalnego, pakiet ten we wskazanym terminie b─Ödzie mo┼╝liwy do odebrania w urz─Ödzie gminy (w godzinach pracy urz─Ödu, a┼╝ do up┼éywu godzin urz─Ödowania w ostatnim dniu roboczym przed dniem referendum).

Je┼╝eli osoba uprawniona do udzia┼éu w referendum nie mo┼╝e potwierdzi─ç odbioru, dor─Öczaj─ůcy sam stwierdzi dat─Ö dor─Öczenia oraz wska┼╝e odbieraj─ůcego i przyczyn─Ö braku jego podpisu.

W przypadku nieobecno┼Ťci osoby uprawnionej do udzia┼éu w referendum pod wskazanym adresem dor─Öczaj─ůcy umie┼Ťci zawiadomienie o terminie powt├│rnego dor─Öczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to mo┼╝liwe, na drzwiach mieszkania. Termin powt├│rnego dor─Öczenia nie mo┼╝e by─ç d┼éu┼╝szy ni┼╝ 3 dni od dnia pierwszego dor─Öczenia.

W sk┼éad pakietu referendalnego przekazywanego osobie uprawnionej do udzia┼éu w referendum wchodz─ů: koperta zwrotna, karta do g┼éosowania, koperta na kart─Ö do g┼éosowania, o┼Ťwiadczenie o osobistym i tajnym oddaniu g┼éosu na karcie do g┼éosowania, instrukcja g┼éosowania korespondencyjnego i ewentualnie nak┼éadka na kart─Ö do g┼éosowania sporz─ůdzona w alfabecie Braille'a — je┼╝eli osoba uprawniona do udzia┼éu w referendum za┼╝─ůda┼éa jej przes┼éania.

Na karcie do g┼éosowania osoba uprawniona do udzia┼éu w referendum oddaje g┼éos, w spos├│b okre┼Ťlony w informacji znajduj─ůcej si─Ö w dolnej cz─Ö┼Ťci karty do g┼éosowania. Nale┼╝y pami─Öta─ç, ┼╝e znakiem „x” s─ů dwie linie przecinaj─ůce si─Ö w obr─Öbie kratki przeznaczonej na oddanie g┼éosu.

Po oddaniu g┼éosu nale┼╝y kart─Ö do g┼éosowania umie┼Ťci─ç w kopercie oznaczonej „Koperta na kart─Ö do g┼éosowania” i kopert─Ö t─Ö zaklei─ç. Niezaklejenie koperty na kart─Ö do g┼éosowania spowoduje, ┼╝e karta do g┼éosowania nie b─Ödzie uwzgl─Ödniona przy ustalaniu wynik├│w g┼éosowania.

Zaklejon─ů kopert─Ö na kart─Ö do g┼éosowania nale┼╝y w┼éo┼╝y─ç do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji do spraw referendum.

Do koperty zwrotnej nale┼╝y tak┼╝e w┼éo┼╝y─ç o┼Ťwiadczenie o osobistym i tajnym oddaniu g┼éosu. Przed w┼éo┼╝eniem o┼Ťwiadczenia do koperty zwrotnej nale┼╝y wpisa─ç na nim miejscowo┼Ť─ç i dat─Ö jego sporz─ůdzenia oraz w┼éasnor─Öcznie je podpisa─ç. Niew┼éo┼╝enie o┼Ťwiadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, ┼╝e karta do g┼éosowania nie b─Ödzie uwzgl─Ödniona przy ustalaniu wynik├│w g┼éosowania.

Kopert─Ö zwrotn─ů nale┼╝y zaklei─ç i nada─ç osobi┼Ťcie w plac├│wce Poczty Polskiej na adres obwodowej komisji do spraw referendum najp├│┼║niej:

- do dnia 3 wrze┼Ťnia 2015 r., je┼╝eli plac├│wka pocztowa znajduje si─Ö w gminie, w kt├│rej osoba uprawniona do udzia┼éu w referendum jest uj─Öta w spisie os├│b uprawnionych do udzia┼éu w referendum,

- do dnia 2 wrze┼Ťnia 2015 r. w dowolnej plac├│wce Poczty Polskiej na terenie kraju.

Niepe┼énosprawna osoba uprawniona do udzia┼éu w referendum mo┼╝e um├│wi─ç si─Ö na odbi├│r koperty zwrotnej w miejscu i terminie przez ni─ů wskazanym (np. w jej mieszkaniu), najp├│┼║niej na dzie┼ä 3 wrze┼Ťnia 2015 r.

Przedstawiciel Poczty Polskiej odbiera zamkni─Öt─ů kopert─Ö zwrotn─ů od osoby uprawnionej do udzia┼éu w referendum, kt├│ra otrzyma┼éa pakiet wyborczy, na podstawie okazanego dokumentu potwierdzaj─ůcego to┼╝samo┼Ť─ç, odnotowuj─ůc odbi├│r koperty za pokwitowaniem.

Osoba uprawniona do udzia┼éu w referendum mo┼╝e przed dniem g┼éosowania osobi┼Ťcie dostarczy─ç kopert─Ö zwrotn─ů do w┼éa┼Ťciwego urz─Ödu gminy (w godzinach pracy tego urz─Ödu) lub w dniu g┼éosowania, do czasu jego zako┼äczenia, osobi┼Ťcie dostarczy─ç kopert─Ö zwrotn─ů do obwodowej komisji do spraw referendum, kt├│rej adres znajduje si─Ö na kopercie zwrotnej.

 

G┼éosowa─ç korespondencyjne nie mog─ů osoby uprawnione do udzia┼éu w referendum umieszczone w spisach os├│b uprawnionych do udzia┼éu w referendum w: obwodach g┼éosowania utworzonych w zak┼éadach opieki zdrowotnej, domach pomocy spo┼éecznej, zak┼éadach karnych i aresztach ┼Ťledczych oraz domach studenckich lub zespo┼éach dom├│w studenckich, a ponadto osoby uprawnione do udzia┼éu w referendum, kt├│re udzieli┼éy pe┼énomocnictwa do g┼éosowania. W przypadku gdy osoba uprawniona do udzia┼éu w referendum zg┼éosi┼éa zamiar g┼éosowania korespondencyjnego, osobie takiej za┼Ťwiadczenia o prawie do g┼éosowania w miejscu pobytu w dniu referendum nie wydaje si─Ö po wys┼éaniu do osoby uprawnionej pakietu referendalnego, chyba ┼╝e zwr├│ci┼éa ona pakiet referendalny w stanie nienaruszonym.

 

IV. Dopisywanie osób uprawnionych do udziału w referendum do spisów w dniu głosowania

 

W dniu referendum obwodowe komisje wyborcze dopisuj─ů do spisu os├│b uprawnionych do udzia┼éu w referendum jedynie te osoby uprawnione do udzia┼éu w referendum, kt├│re:

·         przed┼éo┼╝─ů za┼Ťwiadczenie o prawie do g┼éosowania,

·        zosta┼éy pomini─Öte w spisie, je┼╝eli udokumentuj─ů, ┼╝e stale zamieszkuj─ů na terenie danego obwodu g┼éosowania, a urz─ůd gminy potwierdzi, ┼╝e nie otrzyma┼é zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania lub o wpisaniu do spisu os├│b uprawnionych do udzia┼éu w referendum w innym obwodzie,

·       s─ů obywatelami polskimi stale zamieszkuj─ůcymi za granic─ů, g┼éosuj─ůcymi w kraju na podstawie wa┼╝nego polskiego paszportu,

·        zosta┼éy skre┼Ťlone ze spisu dla danego obwodu g┼éosowania w zwi─ůzku z wpisaniem do spisu os├│b uprawnionych do udzia┼éu w referendum w szpitalu, domu pomocy spo┼éecznej, zak┼éadzie karnym lub areszcie ┼Ťledczym, je┼╝eli udokumentuj─ů, ┼╝e opu┼Ťci┼éy t─Ö palc├│wk─Ö przed dniem referendum;

·        chc─ů g┼éosowa─ç w obwodzie utworzonym w zak┼éadzie opieki zdrowotnej, domu pomocy spo┼éecznej, zak┼éadzie karnym lub areszcie ┼Ťledczym, a przyby┼éy do tej jednostki przed dniem referendum.

Zast─Öpca Przewodnicz─ůcego
Państwowej Komisji Wyborczej

Wiesław Kozielewicz

 
informacje udostępnił:Karol Szczyrk
data udost─Öpnienia: 2015-07-03 10:15:35
ostatnia modyfikacja: Karol Szczyrk 2015-07-03 10:15:35 »
drukuj wy┼Ťlij link  

 
. .
BIP - liczba wej┼Ť─ç: 202474