Urz─ůd Gminy Dziadowa K┼éoda
ul. Ole┼Ťnicka 1; 56-504 Dziadowa K┼éoda
  
     szukaj
strona g┼é├│wna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
WYBORY PREZYDENTA RP 2015:
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
poka┐ wszystkie dokumenty

Informacja o uprawnieniach wyborc├│w niepe┼énosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarz─ůdzonych na dzie┼ä 10 maja 2015 r.Pa┼ästwowa Komisja Wyborcza, w zwi─ůzku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarz─ůdzonymi na dzie┼ä 10 maja 2015 r., informuje o uprawnieniach wyborc├│w niepe┼énosprawnych, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z p├│┼║n. zm.).

Wyborcy niepe┼énosprawni bior─ů udzia┼é w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak pozostali wyborcy, jednak┼╝e przys┼éuguj─ů im poni┼╝sze uprawnienia.

I. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach

Wyborca niepe┼énosprawny ma prawo do uzyskiwania informacji o: w┼éa┼Ťciwym dla siebie obwodzie g┼éosowania, lokalach obwodowych komisji wyborczych znajduj─ůcych si─Ö najbli┼╝ej miejsca zamieszkania wyborcy, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb os├│b niepe┼énosprawnych, warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborc├│w w wybranym obwodzie g┼éosowania, terminie wybor├│w oraz godzinach g┼éosowania, komitetach wyborczych bior─ůcych udzia┼é w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i o warunkach oraz formach g┼éosowania.

Informacje, o kt├│rych mowa wy┼╝ej, s─ů podawane do publicznej wiadomo┼Ťci poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w spos├│b zwyczajowo przyj─Öty w danej gminie.

Informacje te s─ů tak┼╝e przekazywane przez w├│jta (burmistrza, prezydenta miasta) wyborcy niepe┼énosprawnemu, na jego wniosek, telefonicznie lub w drukowanych materia┼éach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku, o kt├│rym mowa, wyborca podaje nazwisko, imi─Ö (imiona) oraz adres sta┼éego zamieszkania.

II. Prawo do głosowania przez pełnomocnika

Prawo do g┼éosowania za po┼Ťrednictwem pe┼énomocnika maj─ů wyborcy, kt├│rzy najp├│┼║niej w dniu g┼éosowania uko┼äcz─ů 75 lat, a tak┼╝e wyborcy posiadaj─ůcy orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo┼éecznej oraz zatrudnianiu os├│b niepe┼énosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z p├│┼║n. zm.), w tym r├│wnie┼╝ wyborcy posiadaj─ůcy orzeczenie organu rentowego o:

1) ca┼ékowitej niezdolno┼Ťci do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolno┼Ťci do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze┼ä Spo┼éecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440);

2) niezdolno┼Ťci do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;

3) ca┼ékowitej niezdolno┼Ťci do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;

4) orzeczenie o zaliczeniu do I gruру inwalid├│w;

5) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalid├│w;

a tak┼╝e osoby о sta┼éej albo d┼éugotrwa┼éej niezdolno┼Ťci do pracy w gospodarstwie rolnym, kt├│rym przys┼éuguje zasi┼éek piel─Ögnacyjny.

Pe┼énomocnikiem mo┼╝e by─ç osoba wpisana do rejestru wyborc├│w w tej samej gminie, co udzielaj─ůcy pe┼énomocnictwa do g┼éosowania lub posiadaj─ůca za┼Ťwiadczenie o prawie do g┼éosowania.

Pe┼énomocnikiem nie mo┼╝e by─ç osoba wchodz─ůca w sk┼éad komisji obwodowej w┼éa┼Ťciwej dla obwodu g┼éosowania osoby udzielaj─ůcej pe┼énomocnictwa do g┼éosowania, a tak┼╝e m─Ö┼╝owie zaufania, jak r├│wnie┼╝ kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Pe┼énomocnictwo mo┼╝na przyj─ů─ç tylko od jednej osoby lub od dw├│ch os├│b, je┼╝eli co najmniej jedn─ů z nich jest wst─Öpny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zst─Öpny (syn, c├│rka, wnuk, wnuczka, itd.), ma┼é┼╝onek, brat, siostra lub osoba pozostaj─ůca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pe┼énomocnika.

Pe┼énomocnictwa udziela si─Ö przed w├│jtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urz─Ödu gminy upowa┼╝nionym przez w├│jta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporz─ůdzania akt├│w pe┼énomocnictwa do g┼éosowania.

W celu sporz─ůdzenia aktu pe┼énomocnictwa wyborca sk┼éada wniosek do w├│jta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w kt├│rej jest wpisany do rejestru wyborc├│w. Wniosek nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç najp├│┼║niej w 6. dniu przed dniem wybor├│w, tj. do dnia 4 maja 2015 r. (termin wyd┼éu┼╝ony zgodnie z art. 9 ┬ž 2 Kodeksu wyborczego). Wz├│r wniosku stanowi za┼é─ůcznik nr 2 do rozporz─ůdzenia Ministra Spraw Wewn─Ötrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporz─ůdzenia aktu pe┼énomocnictwa do g┼éosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organ├│w stanowi─ůcych jednostek samorz─ůdu terytorialnego oraz w├│jt├│w, burmistrz├│w i prezydent├│w miast (Dz. U. Nr 157, poz. 936 i z 2014 r. poz. 1428). (wz├│r do┼é─ůczony do informacji).

Do wniosku nale┼╝y do┼é─ůczy─ç:

- pisemn─ů zgod─Ö osoby maj─ůcej by─ç pe┼énomocnikiem na przyj─Öcie pe┼énomocnictwa — wz├│r zgody na przyj─Öcie pe┼énomocnictwa stanowi za┼é─ůcznik nr 6 do rozporz─ůdzenia Ministra Spraw Wewn─Ötrznych i Administracji wskazanego wy┼╝ej (wz├│r do┼é─ůczony do informacji);
- kopi─Ö aktualnego orzeczenia w┼éa┼Ťciwego organu orzekaj─ůcego o ustaleniu stopnia niepe┼énosprawno┼Ťci, je┼╝eli wyborca udzielaj─ůcy pe┼énomocnictwa w dniu g┼éosowania nie b─Ödzie mia┼é uko┼äczonych 75 lat;
- kopi─Ö za┼Ťwiadczenia o prawie do g┼éosowania wydanego osobie maj─ůcej by─ç pe┼énomocnikiem, je┼╝eli osoba ta nie jest uj─Öta w rejestrze wyborc├│w w tej samej gminie co udzielaj─ůcy pe┼énomocnictwa.

Akt pe┼énomocnictwa jest sporz─ůdzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym miejscu na obszarze gminy, je┼╝eli wyborca zwr├│ci si─Ö o to we wniosku o jego sporz─ůdzenie.

Wyborca ma prawo cofni─Öcia udzielonego pe┼énomocnictwa. Cofni─Öcie pe┼énomocnictwa nast─Öpuje przez z┼éo┼╝enie najp├│┼║niej na 2 dni przed dniem wybor├│w, tj. do dnia 8 maja 2015 r., stosownego o┼Ťwiadczenia w├│jtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w kt├│rej sporz─ůdzono akt pe┼énomocnictwa, lub przez dor─Öczenie takiego o┼Ťwiadczenia w┼éa┼Ťciwej obwodowej komisji wyborczej w dniu g┼éosowania.

Wyborca, kt├│ry udzieli┼é pe┼énomocnictwa mo┼╝e g┼éosowa─ç osobi┼Ťcie w lokalu wyborczym, je┼╝eli wcze┼Ťniej nie odda┼é g┼éosu pe┼énomocnik. G┼éosowanie osobiste przez wyborc─Ö powoduje wyga┼Ťni─Öcie pe┼énomocnictwa.

G┼éosowania przez pe┼énomocnika nie przeprowadza si─Ö w: obwodach g┼éosowania utworzonych w zak┼éadach opieki zdrowotnej, domach pomocy spo┼éecznej, zak┼éadach karnych i aresztach ┼Ťledczych oraz domach studenckich, a tak┼╝e w obwodach g┼éosowania utworzonych za granic─ů i na polskich statkach morskich.

Szczeg├│┼éowe zasady w sprawie sporz─ůdzenia aktu pe┼énomocnictwa do g┼éosowania okre┼Ťla rozporz─ůdzenie Ministra Spraw Wewn─Ötrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporz─ůdzenia aktu pe┼énomocnictwa do g┼éosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organ├│w stanowi─ůcych jednostek samorz─ůdu terytorialnego oraz w├│jt├│w, burmistrz├│w i prezydent├│w miast (Dz. U. Nr 157, poz. 936 i z 2014 r. poz. 1428).

III. G┼éosowanie w lokalu wyborczym przy u┼╝yciu nak┼éadki na kart─Ö do g┼éosowania sporz─ůdzonej w alfabecie Braille'a

Wyborca niepe┼énosprawny mo┼╝e g┼éosowa─ç w lokalu wyborczym przy u┼╝yciu nak┼éadki na kart─Ö do g┼éosowania sporz─ůdzonej w alfabecie Braille'a.

W dniu wybor├│w obwodowa komisja wyborcza wraz z kart─ů do g┼éosowania wyda wyborcy niepe┼énosprawnemu, na jego pro┼Ťb─Ö, nak┼éadk─Ö na t─Ö kart─Ö. Po oddaniu g┼éosu wyborca obowi─ůzany jest zwr├│ci─ç komisji obwodowej nak┼éadk─Ö na kart─Ö.

IV. Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym

Wyborcy niepe┼énosprawnemu, na jego pro┼Ťb─Ö, mo┼╝e pomaga─ç w g┼éosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym tak┼╝e niepe┼énoletnia. Pomoc ta mo┼╝e mie─ç tylko techniczny charakter; nie mo┼╝e ona polega─ç na sugerowaniu wyborcy sposobu g┼éosowania lub na g┼éosowaniu w zast─Öpstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na ┼╝yczenie wyborcy niepe┼énosprawnego w pomieszczeniu za zas┼éon─ů przebywa┼éa osoba udzielaj─ůca pomocy. Osob─ů t─ů nie mo┼╝e by─ç cz┼éonek komisji ani m─ů┼╝ zaufania.

Natomiast komisja jest obowi─ůzana, na pro┼Ťb─Ö wyborcy niepe┼énosprawnego, do przekazania ustnie tre┼Ťci obwieszcze┼ä wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych bior─ůcych udzia┼é w wyborach oraz o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto wyborca niepe┼énosprawny mo┼╝e skorzysta─ç z uprawnie┼ä przys┼éuguj─ůcych ka┼╝demu wyborcy, kt├│re u┼éatwiaj─ů wzi─Öcie udzia┼éu w g┼éosowaniu, takich jak g┼éosowanie korespondencyjne, g┼éosowanie w wybranym obwodzie g┼éosowania, w tym obwodzie przystosowanym do potrzeb wyborc├│w niepe┼énosprawnych, g┼éosowanie na podstawie za┼Ťwiadczenia o prawie do g┼éosowania. Szerzej na ten temat w Informacji Pa┼ästwowej Komisji Wyborczej o warunkach udzia┼éu w g┼éosowaniu w obwodach g┼éosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarz─ůdzonych na dzie┼ä 10 maja 2015 r. oraz w Informacji Pa┼ästwowej Komisji Wyborczej o warunkach udzia┼éu w g┼éosowaniu w obwodach g┼éosowania utworzonych za granic─ů i na polskich statkach morskich, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarz─ůdzonych na dzie┼ä 10 maja 2015 r. Informacje te dost─Öpne s─ů na stronie internetowej Pa┼ästwowej Komisji Wyborczej
www.pkw.gov.pl.
 
Przewodnicz─ůcy Pa┼ästwowej Komisji Wyborczej:
Wojciech Hermeliński

 
informacje udostępnił:Karol Szczyrk
data udost─Öpnienia: 2015-02-20 11:20:48
ostatnia modyfikacja: Karol Szczyrk 2015-02-20 11:20:48 »
drukuj wy┼Ťlij link  

Dokumenty do pobrania:
 13Zgoda na przyj─Öcie pe┼énomocnictwa
 12Wniosek o sporz─ůdzenie aktu pe┼énomocnictwa
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wej┼Ť─ç: 204345