Urz─ůd Gminy Dziadowa K┼éoda
ul. Ole┼Ťnicka 1; 56-504 Dziadowa K┼éoda
  
     szukaj
strona g┼é├│wna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014:
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Warszawa, dnia 20 stycznia 2014 r.


PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

ZPOW-432-2/14

Informacja
o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Pa┼ästwowa Komisja Wyborcza informuje o uprawnieniach wyborc├│w niepe┼énosprawnych, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z p├│┼║n. zm.).

I. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o:

1) terminie wyborów oraz godzinach głosowania;

2) w┼éa┼Ťciwym dla siebie okr─Ögu wyborczym i obwodzie g┼éosowania;

3) lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb os├│b niepe┼énosprawnych, znajduj─ůcych si─Ö najbli┼╝ej miejsca zamieszkania wyborcy niepe┼énosprawnego;

4) warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w obwodzie głosowania, w którym znajduje się lokal obwodowej komisji wyborczej przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;

5) komitetach wyborczych bior─ůcych udzia┼é w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydat├│w;

6) warunkach oraz formach głosowania.

Informacje te s─ů przekazywane wyborcy niepe┼énosprawnemu, na jego wniosek, przez w├│jta (burmistrza, prezydenta miasta) telefonicznie lub w drukowanych materia┼éach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku, o kt├│rym mowa, wyborca podaje nazwisko, imi─Ö (imiona) oraz adres sta┼éego zamieszkania.
Informacje, o kt├│rych mowa wy┼╝ej, s─ů tak┼╝e dost─Öpne w Biuletynie Informacji Publicznej gminy oraz podawane do publicznej wiadomo┼Ťci w spos├│b zwyczajowo przyj─Öty w danej gminie.

II. Prawo do głosowania korespondencyjnego

G┼éosowa─ç korespondencyjnie mog─ů wyborcy posiadaj─ůcy orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo┼éecznej oraz zatrudnianiu os├│b niepe┼énosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z p├│┼║n. zm.), w tym tak┼╝e wyborcy posiadaj─ůcy orzeczenie organu rentowego o:

1) ca┼ékowitej niezdolno┼Ťci do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolno┼Ťci do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze┼ä Spo┼éecznych (Dz. U. z 2013 poz. 1440, z p├│┼║n. zm.);

2) niezdolno┼Ťci do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;

3) ca┼ékowitej niezdolno┼Ťci do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;

4) o zaliczeniu do I gruру inwalid├│w;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalid├│w;

a tak┼╝e osoby о sta┼éej albo d┼éugotrwa┼éej niezdolno┼Ťci do pracy w gospodarstwie rolnym, kt├│rym przys┼éuguje zasi┼éek piel─Ögnacyjny.

Zamiar g┼éosowania korespondencyjnego powinien by─ç zg┼éoszony przez wyborc─Ö niepe┼énosprawnego w├│jtowi najp├│┼║niej w 20. dniu przed dniem wybor├│w (termin wyd┼éu┼╝ony zgodnie z art. 9 ┬ž 2 Kodeksu wyborczego).

Zg┼éoszenie mo┼╝e by─ç dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawiera─ç nazwisko i imi─Ö (imiona), imi─Ö ojca, dat─Ö urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, o┼Ťwiadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborc├│w w danej gminie, oznaczenie wybor├│w, kt├│rych dotyczy zg┼éoszenie, a tak┼╝e wskazanie adresu sta┼éego zamieszkania, na kt├│ry ma by─ç wys┼éany pakiet wyborczy.

Do zg┼éoszenia nale┼╝y do┼é─ůczy─ç kopi─Ö aktualnego orzeczenia w┼éa┼Ťciwego organu orzekaj─ůcego o ustaleniu stopnia niepe┼énosprawno┼Ťci. Je┼╝eli zg┼éoszenia dokonano ustnie, wyborca musi odr─Öbnie przekaza─ç orzeczenie urz─Ödowi gminy.

W zg┼éoszeniu wyborca mo┼╝e za┼╝─ůda─ç przes┼éania mu wraz z pakietem wyborczym nak┼éadki na kart─Ö do g┼éosowania sporz─ůdzonej w alfabecie Braille'a.

Wyborca zostanie skre┼Ťlony ze spisu w obwodzie w┼éa┼Ťciwym dla miejsca sta┼éego zamieszkania i uj─Öty w spisie wyborc├│w w obwodzie g┼éosowania w┼éa┼Ťciwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla cel├│w g┼éosowania korespondencyjnego na terenie gminy, w kt├│rej wyborca ma miejsce sta┼éego zamieszkania.

Wyborca, nie p├│┼║niej ni┼╝ 7. dnia przed dniem wybor├│w, otrzyma z urz─Ödu gminy pakiet wyborczy, kt├│ry zostanie dor─Öczony wy┼é─ůcznie do r─ůk w┼éasnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzaj─ůcego to┼╝samo┼Ť─ç i pisemnym pokwitowaniu odbioru.

Je┼╝eli wyborca nie mo┼╝e potwierdzi─ç odbioru, dor─Öczaj─ůcy sam stwierdzi dat─Ö dor─Öczenia oraz wska┼╝e odbieraj─ůcego i przyczyn─Ö braku jego podpisu.

W przypadku nieobecno┼Ťci wyborcy pod wskazanym adresem dor─Öczaj─ůcy umie┼Ťci zawiadomienie o terminie powt├│rnego dor─Öczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to mo┼╝liwe, na drzwiach mieszkania. Termin powt├│rnego dor─Öczenia nie mo┼╝e by─ç d┼éu┼╝szy ni┼╝ 3 dni od dnia pierwszego dor─Öczenia.

W sk┼éad pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodz─ů: koperta zwrotna, karta do g┼éosowania, koperta na kart─Ö do g┼éosowania, o┼Ťwiadczenie o osobistym i tajnym oddaniu g┼éosu na karcie do g┼éosowania, instrukcja g┼éosowania korespondencyjnego i ewentualnie nak┼éadka na kart─Ö do g┼éosowania sporz─ůdzona w alfabecie Braille'a — je┼╝eli wyborca za┼╝─ůda┼é jej przes┼éania.

Na karcie do g┼éosowania wyborca oddaje g┼éos, w spos├│b okre┼Ťlony w informacji znajduj─ůcej si─Ö w dolnej cz─Ö┼Ťci karty do g┼éosowania. Nale┼╝y pami─Öta─ç, ┼╝e znakiem „x” s─ů dwie linie przecinaj─ůce si─Ö w obr─Öbie kratki przeznaczonej na oddanie g┼éosu.

Po oddaniu g┼éosu kart─Ö do g┼éosowania nale┼╝y umie┼Ťci─ç w kopercie oznaczonej „Koperta na kart─Ö do g┼éosowania” i kopert─Ö t─Ö zaklei─ç. Niezaklejenie koperty na kart─Ö do g┼éosowania spowoduje, ┼╝e karta do g┼éosowania nie b─Ödzie uwzgl─Ödniona przy ustalaniu wynik├│w g┼éosowania.

Zaklejon─ů kopert─Ö na kart─Ö do g┼éosowania nale┼╝y w┼éo┼╝y─ç do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej.

Do koperty zwrotnej nale┼╝y tak┼╝e w┼éo┼╝y─ç o┼Ťwiadczenie o osobistym i tajnym oddaniu g┼éosu. Przed w┼éo┼╝eniem o┼Ťwiadczenia do koperty nale┼╝y wpisa─ç na nim miejscowo┼Ť─ç i dat─Ö jego sporz─ůdzenia oraz w┼éasnor─Öcznie je podpisa─ç. Niew┼éo┼╝enie o┼Ťwiadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, ┼╝e karta do g┼éosowania nie b─Ödzie uwzgl─Ödniona przy ustalaniu wynik├│w g┼éosowania.

Kopert─Ö zwrotn─ů nale┼╝y zaklei─ç i nada─ç na adres obwodowej komisji wyborczej. Nadanie polega na przekazaniu koperty zwrotnej przedstawicielowi Poczty Polskiej, w miejscu zamieszkania wyborcy g┼éosuj─ůcego korespondencyjnie. Przedstawiciel Poczty Polskiej wyda wyborcy dow├│d nadania. Nadanie koperty zwrotnej mo┼╝e nast─ůpi─ç nie p├│┼║niej ni┼╝ ostatniego roboczego dnia przed dniem wybor├│w. Termin nadania koperty zwrotnej wyborca mo┼╝e ustali─ç w trakcie dor─Öczania mu pakietu wyborczego.

Wyborca mo┼╝e, do czasu zako┼äczenia g┼éosowania, osobi┼Ťcie dostarczy─ç kopert─Ö zwrotn─ů do obwodowej komisji wyborczej, kt├│rej adres znajduje si─Ö na kopercie zwrotnej.

G┼éosowa─ç korespondencyjne nie mog─ů wyborcy niepe┼énosprawni umieszczeni w spisach wyborc├│w w: obwodach g┼éosowania utworzonych w zak┼éadach opieki zdrowotnej, domach pomocy spo┼éecznej, zak┼éadach karnych i aresztach ┼Ťledczych oraz domach studenckich, a tak┼╝e w obwodach na polskich statkach morskich, a ponadto wyborcy, kt├│rzy udzielili pe┼énomocnictwa do g┼éosowania.

W obwodach g┼éosowania utworzonych za granic─ů g┼éosowa─ç korespondencyjnie mog─ů wszyscy wyborcy wyra┼╝aj─ůcy ch─Ö─ç g┼éosowania w tej formie, o czym jest mowa w odr─Öbnej informacji Pa┼ästwowej Komisji Wyborczej.

III. Prawo do głosowania przez pełnomocnika

Wyborcy niepe┼énosprawni, o kt├│rych mowa w cz─Ö┼Ťci II informacji dotycz─ůcej g┼éosowania korespondencyjnego oraz wyborcy, kt├│rzy najp├│┼║niej w dniu g┼éosowania uko┼äcz─ů 75 lat, maj─ů prawo do g┼éosowania za po┼Ťrednictwem pe┼énomocnika. G┼éosowa─ç przez pe┼énomocnika mo┼╝na tylko w kraju.

Pe┼énomocnikiem mo┼╝e by─ç osoba wpisana do rejestru wyborc├│w w tej samej gminie, co udzielaj─ůcy pe┼énomocnictwa do g┼éosowania lub posiadaj─ůca za┼Ťwiadczenie o prawie do g┼éosowania.

Pe┼énomocnikiem nie mo┼╝e by─ç osoba wchodz─ůca w sk┼éad komisji obwodowej w┼éa┼Ťciwej dla obwodu g┼éosowania osoby udzielaj─ůcej pe┼énomocnictwa do g┼éosowania, a tak┼╝e m─Ö┼╝owie zaufania, jak r├│wnie┼╝ osoby kandyduj─ůce w wyborach.

Pe┼énomocnictwo mo┼╝na przyj─ů─ç tylko od jednej osoby lub od dw├│ch os├│b, je┼╝eli co najmniej jedn─ů z nich jest wst─Öpny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zst─Öpny (syn, c├│rka, wnuk, wnuczka, itd.), ma┼é┼╝onek, brat, siostra lub osoba pozostaj─ůca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pe┼énomocnika.

Pe┼énomocnictwa udziela si─Ö przed w├│jtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urz─Ödu gminy upowa┼╝nionym przez w├│jta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporz─ůdzania akt├│w pe┼énomocnictwa do g┼éosowania.

W celu sporz─ůdzenia aktu pe┼énomocnictwa wyborca sk┼éada wniosek do w├│jta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w kt├│rej jest wpisany do rejestru wyborc├│w.

Wniosek nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç najp├│┼║niej w 10. dniu przed dniem wybor├│w. Wz├│r wniosku ustalony zosta┼é przez Ministra Spraw Wewn─Ötrznych i Administracji i jest do┼é─ůczony do informacji.

Do wniosku nale┼╝y do┼é─ůczy─ç:

  • pisemn─ů zgod─Ö osoby maj─ůcej by─ç pe┼énomocnikiem na przyj─Öcie pe┼énomocnictwa — wz├│r zgody na przyj─Öcie pe┼énomocnictwa ustalony zosta┼é przez Ministra Spraw Wewn─Ötrznych i Administracji i jest do┼é─ůczony do informacji;

  • kopi─Ö aktualnego orzeczenia w┼éa┼Ťciwego organu orzekaj─ůcego o ustaleniu stopnia niepe┼énosprawno┼Ťci, je┼╝eli wyborca udzielaj─ůcy pe┼énomocnictwa w dniu g┼éosowania nie b─Ödzie mia┼é uko┼äczonych 75 lat;

  • kopi─Ö za┼Ťwiadczenia o prawie do g┼éosowania wydanego osobie maj─ůcej by─ç pe┼énomocnikiem, je┼╝eli osoba ta nie jest uj─Öta w rejestrze wyborc├│w w tej samej gminie co udzielaj─ůcy pe┼énomocnictwa (nie dotyczy wybor├│w samorz─ůdowych).

Akt pe┼énomocnictwa jest sporz─ůdzany z zasady w miejscu zamieszkania wyborcy, chyba, ┼╝e wyborca we wniosku zwr├│ci si─Ö o jego sporz─ůdzenie w innym miejscu na obszarze gminy.

Wyborca ma prawo cofni─Öcia udzielonego pe┼énomocnictwa. Cofni─Öcie pe┼énomocnictwa nast─Öpuje przez z┼éo┼╝enie najp├│┼║niej na 2 dni przed dniem wybor├│w stosownego o┼Ťwiadczenia w├│jtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w kt├│rej sporz─ůdzono akt pe┼énomocnictwa, lub dor─Öczenie takiego o┼Ťwiadczenia w┼éa┼Ťciwej obwodowej komisji wyborczej w dniu g┼éosowania.

Wyborca, kt├│ry udzieli┼é pe┼énomocnictwa mo┼╝e g┼éosowa─ç osobi┼Ťcie w lokalu wyborczym, je┼╝eli wcze┼Ťniej nie odda┼é g┼éosu pe┼énomocnik. G┼éosowanie osobiste przez wyborc─Ö powoduje wyga┼Ťni─Öcie pe┼énomocnictwa.

G┼éosowania przez pe┼énomocnika nie przeprowadza si─Ö w: obwodach g┼éosowania utworzonych w zak┼éadach opieki zdrowotnej, domach pomocy spo┼éecznej, zak┼éadach karnych i aresztach ┼Ťledczych oraz domach studenckich.

IV. Głosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wyborca niepe┼énosprawny mo┼╝e g┼éosowa─ç osobi┼Ťcie w lokalu wyborczym w obwodzie g┼éosowania w┼éa┼Ťciwym dla jego miejsca zamieszkania. Mo┼╝e tak┼╝e g┼éosowa─ç w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb os├│b niepe┼énosprawnych. W tym celu powinien on z┼éo┼╝y─ç wniosek o dopisanie do spisu wyborc├│w w obwodzie w┼éa┼Ťciwym dla tego lokalu wyborczego.

Wniosek sk┼éada si─Ö w urz─Ödzie gminy najp├│┼║niej w 13. dniu przed dniem wybor├│w (termin wyd┼éu┼╝ony zgodnie z art. 9 ┬ž 2 Kodeksu wyborczego).

Wyborca zostanie skre┼Ťlony ze spisu wyborc├│w w obwodzie w┼éa┼Ťciwym dla miejsca sta┼éego zamieszkania.

Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej gminy oraz w obwieszczeniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o numerach i granicach obwodów głosowania, najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów.

V. G┼éosowanie w lokalu wyborczym przy u┼╝yciu nak┼éadki na kart─Ö do g┼éosowania sporz─ůdzonej w alfabecie Braille'a

Wyborca niepe┼énosprawny mo┼╝e tak┼╝e g┼éosowa─ç przy u┼╝yciu nak┼éadki na kart─Ö do g┼éosowania sporz─ůdzonej w alfabecie Braille'a, w lokalu wyborczym. Zamiar g┼éosowania przy u┼╝yciu nak┼éadki powinien by─ç zg┼éoszony w├│jtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) najp├│┼║niej w 13. dniu przed dniem wybor├│w (termin wyd┼éu┼╝ony zgodnie z art. 9 ┬ž 2 Kodeksu wyborczego).

Zg┼éoszenie mo┼╝e by─ç dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W zg┼éoszeniu nale┼╝y wskaza─ç obw├│d g┼éosowania w┼éa┼Ťciwy dla miejsca zamieszkania wyborcy.

W dniu wybor├│w obwodowa komisja wyborcza wraz z kart─ů do g┼éosowania wyda wyborcy niepe┼énosprawnemu, na jego pro┼Ťb─Ö, nak┼éadk─Ö na t─Ö kart─Ö. Po oddaniu g┼éosu wyborca obowi─ůzany jest zwr├│ci─ç komisji obwodowej nak┼éadk─Ö na kart─Ö.

VI. Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym

Wyborcy niepe┼énosprawnemu, na jego pro┼Ťb─Ö, mo┼╝e pomaga─ç w g┼éosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym tak┼╝e niepe┼énoletnia. Pomoc ta mo┼╝e mie─ç tylko techniczny charakter; nie mo┼╝e ona polega─ç na sugerowaniu wyborcy sposobu g┼éosowania lub na g┼éosowaniu w zast─Öpstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na ┼╝yczenie wyborcy niepe┼énosprawnego w pomieszczeniu za zas┼éon─ů przebywa┼éa osoba udzielaj─ůca pomocy. Osob─ů t─ů nie mo┼╝e by─ç cz┼éonek komisji ani m─ů┼╝ zaufania.

Natomiast komisja jest obowi─ůzana, na pro┼Ťb─Ö wyborcy niepe┼énosprawnego, do przekazania ustnie tre┼Ťci obwieszcze┼ä wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych bior─ůcych udzia┼é w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydat├│w.

Za┼é─ůcznikiem do niniejszej informacji jest informacja Pa┼ästwowej Komisji Wyborczej o up┼éywie termin├│w zwi─ůzanych z uprawnieniami wyborc├│w niepe┼énosprawnych.

Przewodnicz─ůcy Pa┼ästwowej Komisji Wyborczej: (-) Stefan J. Jaworski

Druki dost─Öpne pod adresem:

http://pkw.gov.pl/2014/informacja-o-uprawnieniach-wyborcow-niepelnosprawnych.html

 
informacje udostępnił:Karol Szczyrk
data udost─Öpnienia: 2014-03-14 11:31:30
ostatnia modyfikacja: Karol Szczyrk 2014-03-14 11:31:30 »
drukuj wy┼Ťlij link  

 
. .
BIP - liczba wej┼Ť─ç: 204347