Urz─ůd Gminy Dziadowa K┼éoda
ul. Ole┼Ťnicka 1; 56-504 Dziadowa K┼éoda
  
     szukaj
strona g┼é├│wna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Decyzje ┼Ťrodowiskowe:
Budowa 2 zbiornik├│w podziemnych na gaz

 

                                                                                                     Dziadowa K┼éoda 28.02.2014r.

 

 

Nr  A.E. 6220.4.2014

 

 

 

DECYZJA

o ┼Ťrodowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 71 ust. 1. ust. 2 pkt .2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt. 2  ustawy  z dnia 3 pa┼║dziernika 2008r o udost─Öpnieniu  informacji o ┼Ťrodowisku i jego ochronie, udziale spo┼éecze┼ästwa w ochronie ┼Ťrodowiska oraz o ocenach oddzia┼éywania na ┼Ťrodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z p├│┼║.zm.),  w zwi─ůzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu post─Öpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267.),a tak┼╝e ┬ž 3 ust. 1 pkt. 36 rozporz─ůdzenia Rady Ministr├│w z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie   przedsi─Öwzi─Ö─ç mog─ůcych  znacz─ůco oddzia┼éywa─ç

na ┼Ťrodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ),  po rozpatrzeniu wniosku z┼éo┼╝onego w dniu 07.11.2013r. przez firm─Ö P.H.P Agro - Efekt  S┼éupia 53, 63-642  Perz├│w

 

 

stwierdzam

 

brak potrzeby  przeprowadzenia oceny oddzia┼éywania na ┼Ťrodowisko dla przedsi─Öwzi─Öcia polegaj─ůcego na „Budowie dw├│ch zbiornik├│w podziemnych na gaz p┼éynny o pojemno┼Ťci 

20m3 ka┼╝dy wraz z dwoma parownikami gazowymi i przy┼é─ůczami do stacjonarnej suszarni w miejscowo┼Ťci Stradomia Dolna, dzia┼éka nr 401/17 , Gmina Dziadowa K┼éoda"

 

Uzasadnienie

 

Wnioskiem z dnia 15.04.2013r firma  P.H.P Agro - Efekt  S┼éupia 53, 63-642  Perz├│w zwr├│ci┼éa

si─Ö o wydanie decyzji o ┼Ťrodowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsi─Öwzi─Öcia polegaj─ůcego

na  „Budowie dw├│ch zbiornik├│w podziemnych na gaz p┼éynny o pojemno┼Ťci  20m3 ka┼╝dy

wraz z dwoma parownikami gazowymi i przy┼é─ůczami do stacjonarnej suszarni w miejscowo┼Ťci Stradomia Dolna, dzia┼éka nr 401/17 , Gmina Dziadowa K┼éoda".  Do wniosku za┼é─ůczona zosta┼éa karta informacyjna przedsi─Öwzi─Öcia, mapa i wypis z ewidencji grunt├│w.

Organem w┼éa┼Ťciwym do wydania decyzji o ┼Ťrodowiskowych uwarunkowaniach , w my┼Ťl art. 75 ust.1 pkt 4 wy┼╝ej wymienionej ustawy jest W├│jt Gminy Dziadowa K┼éoda.

Zgodnie z ┬ž 3 ust. 1 pkt. 36 rozporz─ůdzenia Rady Ministr├│w z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okre┼Ťlenia rodzaj├│w przedsi─Öwzi─Ö─ç, mog─ůcych znacz─ůco oddzia┼éywa─ç na ┼Ťrodowisko oraz szczeg├│┼éowych uwarunkowa┼ä, zwi─ůzanych z kwalifikowaniem przedsi─Öwzi─Ö─ç do sporz─ůdzenia raportu o oddzia┼éywaniu na ┼Ťrodowisko (DZ.U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.), planowana inwestycja jest zaliczana do  przedsi─Öwzi─Öci mog─ůcych potencjalnie znacz─ůco oddzia┼éywa─ç na ┼Ťrodowisko, dla kt├│rego mo┼╝e by─ç obowi─ůzek sporz─ůdzenia raportu .

Zawiadomieniem z dnia 21.11.2013r. zosta┼éo wszcz─Öte post─Öpowanie w przedmiocie wydania decyzji o ┼Ťrodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj─Ö przedmiotowego przedsi─Öwzi─Öcia.

Zgodnie z art. 61 ┬ž 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r  Kodeksu post─Öpowania administracyjnego

( Dz.U.    z 2013r. poz. 267 ) W├│jt Gminy Dziadowa K┼éoda zawiadomi┼é strony w przedmiocie sprawy oraz  wskaza┼é  mo┼╝liwo┼Ť─ç jednoczesnego zapoznania si─Ö ze z┼éo┼╝on─ů dokumentacj─ů

i aktami sprawy oraz czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 pa┼║dziernika 2008r o udost─Öpnieniu informacji

o ┼Ťrodowisku i jego ochronie, udziale spo┼éecze┼ästwa w ochronie ┼Ťrodowiska oraz o ocenach oddzia┼éywania na ┼Ťrodowisko  ( Dz.U Nr 199 poz. 1227 ze zm.) W├│jt Gminy Dziadowa K┼éoda wyst─ůpi┼é do Regionalnego Dyrektora Ochrony ┼Ürodowiska we Wroc┼éawiu oraz Pa┼ästwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ole┼Ťnicy o wydanie opinii co do konieczno┼Ťci sporz─ůdzenia raportu oddzia┼éywania na ┼Ťrodowisko przedsi─Öwzi─Öcia polegaj─ůcego na :

„Budowie dw├│ch zbiornik├│w podziemnych na gaz p┼éynny o pojemno┼Ťci  20m3 ka┼╝dy wraz

z dwoma parownikami gazowymi i przy┼é─ůczami do stacjonarnej suszarni w miejscowo┼Ťci Stradomia Dolna, dzia┼éka nr 401/17 , Gmina Dziadowa K┼éoda".

Pa┼ästwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ole┼Ťnicy  pismem z dnia z dnia 09 grudnia 2013r. znak ZNS-MS-61-43/2013  ( data wp┼éywu 11.12.2013r.) zwr├│ci┼é si─Ö do W├│jta Gminy o sprecyzowanie zapis├│w w z┼éo┼╝onym wniosku, nast─Öpnie pismem z dnia 10 stycznia 2014r. znak ZNS-61-06/MS/2014  ( data wp┼éywu 14.01.2014r.)  wyda┼é opini─Ö o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzia┼éywania przedsi─Öwzi─Öcia na ┼Ťrodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony ┼Ürodowiska we Wroc┼éawiu  Postanowieniem z dnia 06 grudnia 2013r. WOO┼Ü. 4240.910.2013.MSK.1 ( data wp┼éywu 09.12.2013r. ) wyrazi┼é opini─Ö -  ┼╝e dla przedsi─Öwzi─Öcia polegaj─ůcego na   „Budowie dw├│ch zbiornik├│w podziemnych na gaz p┼éynny o pojemno┼Ťci  20m3 ka┼╝dy wraz z dwoma parownikami gazowymi i przy┼é─ůczami do stacjonarnej suszarni

w miejscowo┼Ťci Stradomia Dolna, dzia┼éka nr 401/17 , Gmina Dziadowa K┼éoda", nie istnieje konieczno┼Ť─ç przeprowadzenia oceny oddzia┼éywania  na ┼Ťrodowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony ┼Ürodowiska we Wroc┼éawiu bior─ůc pod uwag─Ö skal─Ö i rodzaj mo┼╝liwego oddzia┼éywania stwierdzi┼é,

 i┼╝ z uwagi na charakter przedsi─Öwzi─Öcia, zakres planowanych prac oraz lokalizacja nie powinna oddzia┼éywa─ç negatywnie na ┼Ťrodowisko przyrodnicze, w tym na obszary Natura 2000 oraz na pozosta┼ée formy ochrony przyrody w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009r Nr 151, poz. 1220 ze zm. )

W├│jt Gminy Dziadowa K┼éoda bior─ůc powy┼╝sze pod uwag─Ö oraz obowi─ůzuj─ůce uregulowania prawne stwierdzi┼é, ┼╝e daje to podstaw─Ö do sformu┼éowania opinii o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzia┼éywania na ┼Ťrodowisko dla przedsi─Öwzi─Öcia polegaj─ůcego na „ Budowie dw├│ch zbiornik├│w podziemnych na gaz p┼éynny o pojemno┼Ťci  20m3 ka┼╝dy wraz z dwoma parownikami gazowymi

i przy┼é─ůczami do stacjonarnej suszarni w miejscowo┼Ťci Stradomia Dolna, dzia┼éka nr 401/17 , Gmina Dziadowa K┼éoda i wyda┼é postanowienie z dnia 07.02.2014r  znak A. E. 6220.1.2014r.,

w kt├│rym stwierdza, ┼╝e inwestycja nie powinna by─ç uci─ů┼╝liwa dla ┼Ťrodowiska. a niekorzystne oddzia┼éywanie na ┼Ťrodowisko powinno zamkn─ů─ç si─Ö w granicach terenu do kt├│rego Inwestor posiada prawo.

Realizacja inwestycji zwi─ůzana b─Ödzie z wykonywaniem typowych prac budowlano - monta┼╝owych.  Oddzia┼éywania b─Öd─ů mia┼éy charakter kr├│tkotrwa┼éy, odwracalny i ograniczony do obszaru prowadzonych prac oraz czasu trwania rob├│t monta┼╝owych, ust─ůpi─ů po ich zako┼äczeniu nie powoduj─ůc trwa┼éych zmian w ┼Ťrodowisku.

Nie planuje si─Ö innych wariant├│w realizacji inwestycji ni┼╝ przyj─Öte w dokumentacji projektowej.

Nie przewiduje si─Ö wprowadzenia ┼╝adnych substancji szkodliwych dla ┼Ťrodowiska podczas prowadzenia prac inwestycyjnych jak r├│wnie┼╝ nie zachodzi obawa zanieczyszczenia ┼Ťrodowiska

w trakcie eksploatacji urz─ůdze┼ä. Projektowane przedsi─Öwzi─Öcie nie jest usytuowane na terenach obj─Ötych formami ochrony przyrody wymienionym w  art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.

 o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009r Nr 151, poz. 1220 ze zm. ) i w przepisach do ustawy dot. obszaru NATURA 2000.

Planowane przedsi─Öwzi─Öcie nie b─Ödzie w spos├│b istotny wp┼éywa─ç na ┼Ťrodowisko oraz powodowa─ç konflikt├│w spo┼éecznych, nie b─Ödzie mia┼éo niekorzystnego wp┼éywu na zdrowie ludzi, nie pogorszy istniej─ůcego stanu ┼Ťrodowiska .

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsi─Öwzi─Öcia za┼é─ůczonej do wniosku o wydanie decyzji o ┼Ťrodowiskowych uwarunkowaniach ocenia si─Ö , ┼╝e organizacja rob├│t budowlanych oraz zastosowane rozwi─ůzane techniczne zminimalizuj─ů negatywne oddzia┼éywanie

 na ┼Ťrodowisko. Zasi─Ög oddzia┼éywania przedsi─Öwzi─Öcia na ┼Ťrodowisko jest ograniczony do dzia┼éki ewidencyjnej , na kt├│rych b─Ödzie ono realizowane.

Odst─ůpienie od konieczno┼Ťci opracowania raportu i przeprowadzania oceny oddzia┼éywania

 na ┼Ťrodowisko zosta┼éo poprzedzone analiz─ů przes┼éanek wynikaj─ůcych z art. 63 ustawy z dnia

3 pa┼║dziernika 2008r o udost─Öpnieniu informacji  o ┼Ťrodowisku i jego ochronie, udziale spo┼éecze┼ästwa w ochronie ┼Ťrodowiska oraz o ocenach oddzia┼éywania na ┼Ťrodowisko (DZ.U Nr 199 poz. 1227 ze zm.).

Bior─ůc powy┼╝sze pod uwag─Ö stwierdzono jak w sentencji

 

 

Pouczenie

 

Od niniejszej decyzji s┼éu┼╝y stronie odwo┼éanie do Samorz─ůdowego Kolegium Odwo┼éawczego we Wroc┼éawiu za moim po┼Ťrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

 

Za┼é─ůcznik :

1. Charakterystyka przedsi─Öwzi─Öcia.

 

Otrzymuj─ů:

  1. P.H.P Agro - Efekt  S┼éupia 53, 63-642  Perz├│w
  2. Pełnomocnik Inwestora Pan Aleksander Busza

PPIS  Aleksander Busza,

 64-100 Leszno, ul. ┼Üw Franciszka z Asy┼╝u 19

  1. a/a

 

Do wiadomo┼Ťci:

 

      1. Regionalny Dyrektor Ochrony ┼Ürodowiska we Wroc┼éawiu

          Plac Powsta┼äc├│w Warszawy 1, 50-951 Wroc┼éaw  

       2. Strony i uczestnicy post─Öpowania administracyjnego wg. rozdzielnika.

  

 

     Ze wzgl─Ödu na ustaw─Ö o ochronie danych osobowych tzw. rozdzielnik pozostaje w aktach  sprawy.

    

 

 

Pobrano op┼éat─Ö skarbow─ů w wysoko┼Ťci 205 z┼é

s┼éownie: dwie┼Ťcie pi─Ö─ç z┼éotych

    

 


  

                                                                         Za┼é─ůcznik do decyzji

 

W├│jta Gminy Dziadowa K┼éoda 

o ┼Ťrodowiskowych uwarunkowaniach

z dnia 28.02.2014r znak A.E. 6220.4.2014

 

 

 Charakterystyka Przedsi─Öwzi─Öcia

 

 W ramach przedsi─Öwzi─Öcia przewiduje si─Ö wykona─ç :

 

- zdj─Öcie warstwy humusu o mi─ů┼╝szo┼Ťci 20cm nast─Öpnie wykonanie wykopu pod zbiorniki na 

  g┼é─Öboko┼Ť─ç 1,5m, urobek zostanie zagospodarowany na terenie inwestora,

- zag─Öszczonej podsypki z piasku o grubo┼Ťci 20cm pod p┼éyt─Ö fundamentow─ů o wymiarach 7,1 x 5,5 m

   i 1,5 x 2,0m,

- zbrojenie płyty pod zbiorniki i parownik,

- betonow─ů p┼éyt─Ö fundamentow─ů

- mocowanie zbiornika na gaz płynny i parownika oraz uziemienia otokowego,

Realizacja inwestycji zwi─ůzana b─Ödzie z wykonywaniem typowych prac budowlano - monta┼╝owych, przy  u┼╝ycia nast─Öpuj─ůcego sprz─Ötu :

- koparka podsi─Öbierna

- samoch├│d ci─Ö┼╝arowy

- d┼║wig

- zagęszczarka płytowa

Oddzia┼éywania b─Öd─ů mia┼éy charakter kr├│tkotrwa┼éy, odwracalny i ograniczony do obszaru prowadzonych prac oraz czasu trwania rob├│t monta┼╝owych, ust─ůpi─ů po ich zako┼äczeniu nie powoduj─ůc trwa┼éych zmian w ┼Ťrodowisku.

 

 

W├│jt Gminy

/-/ Tadeusz Ziółkowski

 


 

ZAWIADOMIENIE

o wszcz─Öciu post─Öpowania

  

 

               Zawiadamia si─Ö, ┼╝e w dniu 21.11.2013r  na wniosek P.H.P. Agro - Efekt Sp. z o.o S┼éupia 53, 63 - 642  Perz├│w  zosta┼éo wszcz─Öte post─Öpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ┼Ťrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj─Ö przedsi─Öwzi─Öcia polegaj─ůcego na " Budowie dw├│ch zbiornik├│w podziemnych na gaz p┼éynny o pojemno┼Ťci  20m3 ka┼╝dy wraz z dwoma parownikami gazowymi i przy┼é─ůczami do stacjonarnej suszarni w miejscowo┼Ťci Stradomia Dolna, dzia┼éka nr 401/17 , Gmina Dziadowa K┼éoda"

W├│jt Gminy

/-/ Tadeusz Ziółkowski


 

ZAWIADOMIENIE

 

 

 

            W├│jt Gminy Dziadowa K┼éoda zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks post─Öpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013r  poz. 267 )

 

  zawiadamia

 

┼╝e w dniu 21.11.2013r. na wniosek  P.H.P. Agro - Efekt Sp. z o.o S┼éupia 53, 63 - 642  Perz├│w,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania

decyzji o ┼Ťrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj─Ö przedsi─Öwzi─Öcia polegaj─ůcego na

" Budowie dw├│ch zbiornik├│w podziemnych na gaz p┼éynny o pojemno┼Ťci  20m3 ka┼╝dy wraz

z dwoma parownikami gazowymi i przy┼é─ůczami do stacjonarnej suszarni w miejscowo┼Ťci Stradomia Dolna, dzia┼éka nr 401/17 , Gmina Dziadowa K┼éoda"".

 

W zwi─ůzku z tym, informuj─Ö o uprawnieniach wszystkich stron tego post─Öpowania wynikaj─ůcych

z art. 10Kpa. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pa┼║dziernika 2008r. o udost─Öpnieniu informacji o ┼Ťrodowisku i jego ochronie, udziale spo┼éecze┼ästwa w ochronie ┼Ťrodowiska oraz o ocenie oddzia┼éywania na ┼Ťrodowisko (Dz. U. z 2008r. nr 199, poz. 1227 ze  zm.) informuj─Ö o mo┼╝liwo┼Ťci sk┼éadania uwag i wniosk├│w w siedzibie Urz─Ödu Gminy w Dziadowej K┼éodzie ul. Ole┼Ťnicka 1,

w Wydziale Inwestycji pok. nr 11, w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

Zgodnie z art. 35┬ž5 Kpa. do termin├│w za┼éatwiania sprawy nie wlicza si─Ö termin├│w przewidzianych

w przepisach prawa dla dokonania okre┼Ťlonych czynno┼Ťci, okres├│w zawieszenia post─Öpowania oraz okres├│w op├│┼║nie┼ä spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezale┼╝nych od organu.

 

W├│jt Gminy

/-/ Tadeusz Ziółkowski


 

                                                        Dziadowa K┼éoda 07.02.2014r.

 

 Nr A.E 6220.1.2014

 

 

 

POSTANOWIENIE

 

 

 

Na podstawie art. 123 ustawy a dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks post─Öpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267.), w zwi─ůzku z art.63 ust.2 ustawy z dnia 3 pa┼║dziernika 2008r. o udost─Öpnianiu informacji o ┼Ťrodowisku i jego ochronie, udziale spo┼éecze┼ästwa w ochronie ┼Ťrodowiska oraz o ocenach oddzia┼éywania na ┼Ťrodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), a tak┼╝e ┬ž 3 ust. 1 pkt. 36 rozporz─ůdzenia Rady Ministr├│w z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie   przedsi─Öwzi─Ö─ç mog─ůcych znacz─ůco oddzia┼éywa─ç na ┼Ťrodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ),  po rozpatrzeniu wniosku firmy P.H.P Agro - Efekt Sp. z o.o  S┼éupia 53, 63-642  Perz├│w

 

postanawiam

 

 

odst─ůpi─ç od obowi─ůzku  przeprowadzenia oceny oddzia┼éywania na ┼Ťrodowisko dla przedsi─Öwzi─Öcia polegaj─ůcego na : "Budowie dw├│ch zbiornik├│w podziemnych na gaz p┼éynny o pojemno┼Ťci 20m 3  ka┼╝dy wraz  z dwoma parownikami gazowymi i przy┼é─ůczami do stacjonarnej suszarni w miejscowo┼Ťci Stradomia Dolna na dzia┼éce nr 401/17, gmina Dziadowa K┼éoda".

 

Uzasadnienie

 

Analizuj─ůc wniosek o wydanie decyzji o ┼Ťrodowiskowych uwarunkowaniach  wraz z kart─ů informacyjn─ů przedsi─Öwzi─Öcia pod k─ůtem uwarunkowa┼ä zwi─ůzanych z kwalifikowaniem przedsi─Öwzi─Öcia do przeprowadzenia oceny oddzia┼éywania na ┼Ťrodowisko stwierdzono, ┼╝e w zasi─Ögu oddzia┼éywania planowanego przedsi─Öwzi─Öcia nie wyst─Öpuj─ů obszary wodno-b┼éotne, obszary wybrze┼╝y przylegaj─ůcych do jezior , obszary g├│rskie lub le┼Ťne oraz obszary wymagaj─ůce specjalnej ochrony ze wzgl─Ödu na wyst─Öpowanie gatunk├│w ro┼Ťlin i zwierz─ůt lub ich siedlisk, lub siedlisk przyrodniczych obj─Ötych ochron─ů w tym obszary Natura 2000 oraz pozosta┼ée formy ochrony przyrody w rozumieniu art.6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U z 2009r nr 151. poz. 1220 ze zm.). Stwierdzono ,┼╝e najbli┼╝ej zlokalizowany obszar chroniony maj─ůcy znaczenie dla Wsp├│lnoty - projektowany Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 Dolina Ole┼Ťnicy i Potoku Boguszyckiego PLH 020091 znajduje si─Ö oko┼éo 11 km od planowanego przedsi─Öwzi─Öcia. Dodatkowo stwierdzono, ┼╝e z uwagi na rodzaj przedsi─Öwzi─Öcia oddzia┼éywania b─Öd─ů mia┼éy  zasi─Ög lokalny, ma┼éo znacz─ůcy, kr├│tkotrwa┼éy (zwi─ůzany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Ponadto z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wyst─ůpi mo┼╝liwo┼Ť─ç kumulowania si─Ö oddzia┼éywa┼ä, a ryzyko emisji, wyst─Öpowania innych uci─ů┼╝liwo┼Ťci czy wyst─ůpienia powa┼╝nej awarii przemys┼éowej b─Ödzie zerowe.

Planowane przedsi─Öwzi─Öcie polegaj─ůce na "Budowie dw├│ch zbiornik├│w podziemnych na gaz p┼éynny o pojemno┼Ťci 20m 3  ka┼╝dy wraz  z dwoma parownikami gazowymi i przy┼é─ůczami do stacjonarnej suszarni w miejscowo┼Ťci Stradomia Dolna na dzia┼éce nr 401/17, gmina Dziadowa K┼éoda"   

położone jest na obszarze, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Inwestycja nie powinna by─ç uci─ů┼╝liwa dla ┼Ťrodowiska. a niekorzystne oddzia┼éywanie na ┼Ťrodowisko powinno zamkn─ů─ç si─Ö w granicach terenu do kt├│rego Inwestor posiada prawo.

Niniejsze postanowienie zosta┼éo wydane, tak┼╝e po zasi─Ögni─Öciu opinii Pa┼ästwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ole┼Ťnicy oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony ┼Ürodowiska we Wroc┼éawiu.

Regionalny Dyrektor Ochrony ┼Ürodowiska pismem z dnia  06.12.2013r.  WOO┼Ü.4240.910.2013. MSK.1  ( data wp┼éywu 09.12.2013r), odst─ůpi┼é od konieczno┼Ťci przeprowadzenia oceny oddzia┼éywania na ┼Ťrodowisko, w tym na obszary Natura 2000 oraz pozosta┼ée formy ochrony przyrody.

Pa┼ästwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ole┼Ťnicy  pismem z dnia 10.01.2014r.znak: 

ZNS-61-06.MS.2014r. ( data wp┼éywu 15.01.2014r)   wyrazi┼é opini─Ö o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddzia┼éywania na ┼Ťrodowisko

 

Ze wzgl─Ödu na powy┼╝sze stwierdzam ┼╝e dla przedmiotowego przedsi─Öwzi─Öcia nie ma konieczno┼Ťci przeprowadzenia oceny oddzia┼éywania na ┼Ťrodowisko, a tym samym sporz─ůdzenia raportu

o oddzia┼éywaniu na ┼Ťrodowisko

 

 

Pouczenie

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuję zażalenie.

 

 
informacje udostępnił:Karol Szczyrk
data udost─Öpnienia: 2014-02-19 09:06:15
ostatnia modyfikacja: Karol Szczyrk 2014-03-06 08:21:10 »
drukuj wy┼Ťlij link  

 
. .
BIP - liczba wej┼Ť─ç: 204345